Montgat

Notícia

S'aprova el nou Reglament de Participació Ciutadana

  • Montgat Participa
El passat ple de juny es va aprovar inicialment el nou Reglament de Participació Ciutadana. Amb la seva propera aprovació definitiva es disposarà de diversos instruments, des de les consultes populars fins les audiències ciutadanes, per fer efectiu el dret de la ciutadania a intervenir de manera molt més clara i decidida en els afers públics.

Amb aquest nou Reglament es recupera el Consell de la Vila com a principal òrgan consultiu i de deliberació ciutadana. El Consell estarà format per representants de la ciutadania, de les entitats i associacions de Montgat, i de tots els grups municipals presents en el Consistori.

Un dels nous instruments que aporta aquest Reglament són les audiències públiques ciutadanes, en les que els veïns i veïnes de Montgat, ja sigui en nom propi o en representació d’un col·lectiu o una entitat, podran intervenir i interperlar al Consistori sobre els temes que considerin d’interès general, confeccionant-se l’ordre del dia a partir de les seves propostes.

Finalment, destacarem el Registre Ciutadà al que podran inscriure’s totes les persones interessades en participar en els afers públics de manera directa.
Durant els propers mesos està previst dur a terme totes les accions necessàries per a la constitució del Consell de la Vila i per fer efectives tant l’audiència pública ciutadana, com el registre ciutadà.

Cliqueu aquí si voleu veure el debat d'aquest punt en el Ple