Montgat

Notícia

Millorant les infraestructures bàsiques

  • Obres col·lector c. Bóbila
  • C. Bóbila
Una de les parts més visibles de l’actuació municipal són les obres públiques. N’hi ha que consisteixen en petites intervencions, com fer accessible una vorera. Altres, de major abast, milloren les infraestructures o recuperen espais per als vianants. Totes tenen en comú una gestió complexa. La contractació, especialment de l’obra pública, està subjecta a múltiples controls. Això fa que, sovint executar una obra es dilati en el temps de manera incomprensible per a la ciutadania.

Fins ara s’han dut a terme, majoritàriament, actuacions de petita i mitjana envergadura, com millores en la via pública i en l’enllumenat. El clavegueram, amb una xarxa envellida i mancada d’inversions els darrers anys, ha estat una prioritat. En una primera fase s’ha actuat al carrer Abad Escarré i als col·lectors de la Virreina i ronda Vilares, obres ja finalitzades, i al col·lector del carrer Bòbila. La segona fase es centrarà en el barri del Turó, intervenint en el clavegueram del carrer Tiana, el col·lector de les escales de l’avinguda Turó i el carrer Buenos Aires. No són obres de lluïment, tot el contrari: són obres que generen molèsties als veïns, però són imprescindibles per al bon funcionament del poble. Vagin per endavant disculpes per les molèsties al veïnat afectat.