Montgat

Notícia

L’urbanisme com a element de cohesió social

  • Les Costes
  • Obres d'urbanització del barri de les Costes
Montgat està format per diferents nuclis amb característiques i personalitat pròpia. Nascuts en èpoques diferents, el seu estat actual és molt divers. Des d’Esquerra entenem l’urbanisme com un element de cohesió territorial i hem prioritzat les actuacions en serveis essencials que permeten millorar la qualitat de vida de la ciutadania i reequilibren el territori.

Un exemple d’aquestes actuacions és el projecte d’urbanització del barri de Les Costes que preveu el soterrament de les línies aèries de serveis, així com la renovació de l’enllumenat i l’eixamplament de les voreres, reposició de paviments, etc.

Aquesta primera fase del projecte en execució actualment té una durada prevista de 4 mesos i s’intervindrà en els carrers Alt i Annex i en un tram d’escales, quedarà pendent d’executar en una altra fase les obres del carrer Nostra Senyora de Montserrat i un altre tram d’escales.