Montgat

Notícia

Avancem amb la Cultura

  • Presentació programa cultural
  • Presentació programa cultural
El passat divendres, 10 de maig, vam presentar a la plaça Sant Joan el programa d'Esquerra Montgat en matèria de Cultura. Després d'una breu teatralització a l'entorn de la cultura a Montgat, a càrrec de diversos membres de la candidatura, la Rosa Funtané, actual alcadessa i candidata a l'Alcaldia, va avançar alguns aspectes del programa cultural d'Esquerra a Montgat.

La cultura, el quart pilar de l’estat del benestar

La lliure pràctica cultural ha d’esdevenir la columna vertebral dels valors cívics, ha de quedar establerta com un dret bàsic i ser considerada un pilar de l’estat del benestar. Cal garantir l’accés lliure i universal a la cultura com un dret fonamental, que fomenti el pensament crític i impulsi la creativitat en totes les seves formes d’expressió.

Volem un poble culte, cohesionat i fort en la seva identitat, amb creadors i creadores en l’àmbit de l’escriptura, la fotografia, la música i les diferents disciplines artístiques. Per assolir-ho continuarem treballant en la promoció i difusió de les arts, garantint la independència de l’acte creatiu.

Mesures 

Patrimoni cultural

- Vetllarem per a la preservació i difusió del patrimoni material i immaterial de Montgat.
- Promourem una política de memòria històrica mitjançant la recerca, l’estudi i la difusió del patrimoni tangible i intangible.
- Impulsarem la digitalització de documents d’interès local per preservar i difondre la memòria del poble.


La cultura com a eix de cohesió social i participació ciutadana

- Promourem l’ensenyament, difusió i potenciació de la creació cultural a l’escola i als espais de lleure, així com la difusió de les diferents formes de cultura popular i tradicional.
- Fomentarem i donarem suport, amb la col·laboració dels grups i entitats locals, a les manifestacions de la cultura popular i tradicional.
- Aproparem la cultura i l’activitat artística a l’espai públic amb la creació de nous espais i recorreguts culturals.
- Promocionarem l’obra d’artistes, autores i autors locals incentivant la presència de jovent i de dones creadores.
- Promourem la presència equilibrada de dones i homes en l’oferta artística i cultural pública.
- Reforçarem el teixit associatiu en els diferents sectors de la cultura de manera que es garanteixi la seva activitat.
- Continuarem treballant amb la participació del teixit associatiu en l'organització de les festes populars i tradicionals.
- Fomentarem i donarem suport a les fires tradicionals i artesanes.
- Montgat continuarà sent ciutat amiga del circ.
- Potenciarem una agenda cultural d’actes i esdeveniments, en format analògic i digital, i emprant les eines de difusió 2.0. Aquesta agenda hauria de facilitar la informació sobre l'activitat cultural.
- Promourem l’expressió de les diferents cultures existents a Montgat i la seva interrelació de manera que en sorgeixi un enriquiment mutu.

Equipaments culturals

- Promourem un pla de millores i manteniment dels equipaments culturals, i d’estalvi energètic.
- Vetllarem per la gestió eficient dels equipaments i serveis culturals, incorporant fórmules de gestió innovadores com ara la gestió cívica.
- Potenciarem la difusió de les activitats, tallers i cursos que es portin a terme en els equipaments culturals i promourem l'elaboració de cartes de serveis.

 

  • Representació d'avancem en cultura