Montgat

Notícia

Avancem amb l'Esport

El passat diumenge es va presentar el programa municipal d'Esquerra en matèria de cultura. Després de celebrar un partit de bàsquet entre membres de la candidatura, amics i simpatitzants, en David Sánchez i en Jordi  Sanchez, van presentar els eixos bàsics del programa d'Esports.

Apostem per l’esport com a instrument per assolir una societat cohesionada i saludable. Un nou model esportiu basat en la concepció de l’esport com a sector privat d’interès públic, que demana una estreta complicitat entre una societat civil esportiva i organitzada i una administració pública no intervencionista que planifiqui, dinamitzi i doni suport a l’esport com a realitat transversal econòmica, de salut, educativa, social i de lleure.

L’esport base i l’esport femení constitueixen dos segments de l’esport prioritaris a promoure.

Mesures 

Suport al teixit esportiu, de base i formatiu

- Potenciarem les xarxes socials i el portal d’entitats, per donar a conèixer l’oferta esportiva i les activitats organitzades pel teixit associatiu esportiu del municipi.
- Potenciarem els clubs i les entitats esportives de base com a element vertebrador de l’estructura esportiva de Montgat.
- Impulsar i promoure la col·laboració i mancomunació de serveis entres les entitats esportives: compres col·lectives, buscar patrocinadors, assessorament i gestió esportiva
- Potenciarem el Consell de l’Esport.
- Continuarem aplicant criteris objectius en les convocatòries de suport econòmic a les associacions i entitats esportives.
 
Educació, inclusió, salut i cohesió social

- Promourem la relació de les entitats esportives amb els centres escolars i potenciarem els acords per promoure la practica esportiva en horari extraescolar en les mateixes instal·lacions dels centres educatius.
- Desplegarem un pla de promoció esportiva als espais públics –platja, places, carrers, circuits de salut urbans, etc.– com instrument de cohesió social, salut i coneixement del poble.
- Promocionarem la pràctica esportiva en família, de la gent gran, de les persones  i, en discapacitades, en general, de totes aquelles persones amb dificultats personals i/o socials mitjançant programes específics.
- Promourem activitats ciutadanes de promoció de l’activitat física i l’esport, com ara caminades o bicicletades populars.
- Potenciar a Montgat el Pla d’Activitat Física Esport i Salut (PAFES) de la Generalitat de Catalunya.
- Instaurarem la setmana de l’esport per a tothom (Setmana de l’Activitat Física i la Salut).
 
Per unes instal·lacions esportives de qualitat

- Programar inversions adequades per al manteniment, la millora i l’adequació dels equipaments esportius.
- Impulsar els plans de manteniment de les instal·lacions esportives
- Elaborarem enquestes d’hàbits esportius, que poden esdevenir un element de diagnosi de la situació o de l’efectiva pràctica física i esportiva de la població del municipi, a partir del qual es poden establir les polítiques públiques en l’àmbit esportiu.
- Elaborar el pla d’equipaments esportius.
- Revisar la normativa d’ús de les instal·lacions esportives municipals, de cara a facilitar-ne la gestió.

 

 

  • Presentació de les línies bàsiques del programa d'esports