Esquerra Republicana de Catalunya - Montmeló

Notícia

Un programa electoral amb propostes fresques amb l'objectiu de fer un Montmeló més just, més dinàmic i més democràtic

Programa electoral
Programa electoral

Presentem un programa fet col·laborativament, amb propostes ambicioses i fresques, que tenen per objectiu un Montmeló més just, més dinàmic i més democràtic.

Un Montmeló més just

 

 • Programa d’acompanyament als aturats, amb seguiment personal i compromís dels participants
 • Oferta formativa basada en les necessitats del mercat de treball local
 • Programa de mediació hipotecària amb advocats col·legiats
 • Suport a les PIMEs, adreçades a la dinamització del teixit empresarial. Bonificacions fiscals per a PIMEs de nova creació i pel canvi de local dins el municipi
 • Impuls a l’oficina d’habitatge incloent servei de mediació per potenciar l'oferta en règim de lloguer per part de particulars o entitats privades que tinguin habitatges buits
 • Adequació dels serveis públics de sanitat a les necessitats dels montmelonins, tant pel que fa als serveis sanitaris generals i d'urgències
 • Ajuts a les persones en situació de pobresa energètica
 • Impuls a l’eficiència energètica amb programes d’informació i conscienciació als ciutadans i empreses. Donar suport a totes les iniciatives adreçades a minimitzar, en la mesura del possible, l'utilització de fonts d'energia no renovables
 
Un Montmeló més dinàmic

 • Activitats al carrer per dinamitzar el poble i el comerç, que facin sortir la gent a gaudir i que ens ajudin a arrelar la ciutadania
 • Coordinar l’ajuntament amb l’INS per a què els estudiants facin tasques de civisme
 • Potenciar l’ús de noves tecnologies per la millora del poble 
 • Ajudar a les entitats i associacions del poble proveint espais adients a les activitats que desenvolupen
 • Promoure les xarxes gratuïtes de wi-fi a tot el muncipi
 • Ampliació i millor senyalització de vies per a bicicletes. Camins peatonals per accedir al Circuit
 • Zona d’aparcament lliure propera a l’estació de tren per tal de facilitar l’accés dels passatgers així com dels vianants al centre del poble
 • Cal continuar pressionant Adif per recuperar l’espai urbà de la Llosa (el cobriment de les vies del tren) i activar el projecte de la nova biblioteca
 • Obertura dels patis de les escoles els dies festius per tal d’organitzar acitvitats a l’aire lliure

Un Montmeló més democràtic

 • Un pas més en transparència, adoptant l’open data com a base per oferir totes les dades del consistori en formats oberts i clars
 • Reunions de barri, on els ciutadans tenen via directa per parlar amb l’ajuntament sobre els temes que els preocupen, barri per barri 
 • Canviar el funcionament de l’ajuntament, passant d’un model informatiu a un on veritablement hi hagi una relació de tu a tu entre els ciutadans i els seus servidors públics 
 • Realització de pressupostos col·laboratius, convidant a la ciutadania a participar de les decisions del consistori en un procés d’implicació progressiu
 • Normalitzar les consultes ciutadanes per afers importants del poble
 • Potenciar l’ús i la millora del nivell de català a l’escola, així com proposar activitats extraescolars en llengua catalana

Un Montmeló al #noupais

 • Posar en marxa el procés constituent a tots els efectes amb implicació municipal
 • Impulsar la creació de l’assemblea catalana de càrrecs electes 
 • Inscriure Montmeló a l’Associació de Municipis per la Independència 
 • Materialitzar la sobirania fiscal, pagant els impostos locals a l’Agència Tributària de Catalunya
 • Prioritzar la legitimitat de les institucions catalanes davant la ingerència de l’estat central