Esquerra Republicana de Catalunya - Montmeló

Totes les opinions

Màrius Montón

Un Montmeló intel·ligent

Projecte Radar ajut gent gran poble intel·ligent

Diem ciutat intel·ligent (smart city) a la ciutat que amb el suport de les TIC dóna nous serveis públics als ciutadans o a les diferents administracions que participen a una ciutat. Aquest serveis van des de la gestió dels aparcaments als carrers o la gestió de trànsit en temps real fins al control de la pol·lució atmosfèrica;.També s’inclou dins els serveis de les smart cities tota la comunicació entre ciutadans i l’administració (pagines web, aplicacions per mòbil, etc.