Montornès del Vallès

Notícia

Acord entre Esquerra Republicana i Montornès en Comú per als pressupostos 2021

Acord Pressupostos 2021
Acord Pressupostos 2021
Representants de Montornès en Comú i Esquerra Republicana de Montornès del Vallès, han mantingut un seguit de trobades per continuar posant en comú la situació actual que com a conseqüència de la COVID19 travessa Montornès i en especial el seu veïnat. Aquestes trobades formen part del treball engegat a finals de l’any 2020 que va permetre l’aprovació del pressupost de l’anterior exercici i l’actualització de les ordenances fiscals on ja vam manifestar la necessitat d’arribar a acords, de dotar-nos de més i millors eines per contenir la situació de crisi social i econòmica que patim.

La diagnosi que fem del moment polític i social que estem vivint, desgraciadament no ha variat massa en els darrers quatre mesos, i segueix requerint del màxim diàleg i consens malgrat les òbvies i normals diferències entre formacions polítiques que som diferents. Ambdues formacions coincidim en la necessitat d’aprofundir en un nou acord que permeti una sortida a la crisi amb polítiques d’esquerres, redistributives i al servei de la gent.

Manifestem la nostra preocupació pel deteriorament de les institucions, per la desafecció de molta població cap als seus representants i per la pèrdua de valor dels organismes públics. Aquesta situació s’alimenta clarament des l’ interès i la irresponsabilitat de determinades organitzacions polítiques.

Alertem sobre l’amenaça del retorn del feixisme de l’extrema dreta que és real i ben viu, com hem pogut veure amb l’entrada de VOX al Parlament de Catalunya com a 4a força política, el blanqueig de segons quines opinions i que el populisme instal·lat en determinats mitjans de comunicació no ajuden a generar climes de respecte, solidaritat i de la cerca d’un ampli consens. Aquest és el clima que es viu al Congrés dels Diputats, on la dreta porta un any amb actituds d’oposició reaccionària i sense cap proposta concreta de millora ni sortida de l’actual situació.

I lamentem que actituds similars a aquestes també estiguin presents en determinats grups de l’oposició al ple municipal de Montornès. Fan mal especialment aquelles forces cridades en aquesta hora greu a la construcció d’un front i consens de les forces d’esquerra davant la crisi. Aquest és l’esforç que hem iniciat Montornès en Comú i Esquerra Republicana, com una aposta clara i decidida a treballar per ajudar al veïnat. Ens reiterem en l’oferiment de continuar treballant per fer més ampli aquest espai de trobada i de treball, malgrat les legítimes diferències i fins el darrer moment de la tramitació d’aquest pressupost, o més enllà.

Davant un nou exercici on creiem esperançats que la vacunació ha de contribuir a la recuperació de la vida amb majúscules, de la recuperació de l’activitat social i econòmica i tenint per endavant un temps suficient per executar el pressupost municipal, ens plantegem varies prioritats fonamentals per a aquest exercici, que ha de donar sortida als reptes i necessitats del veïnat:

Aprofundir en les mesures del Pla COVID19 per la sortida de la crisi destinant 500.000€ més per a millores d’escoles, ajuts al comerç, incentius a la contractació de persones aturades, ampliació de cobertures socials...

Impulsar un gran pla de millora de l’espai públic per gaudir, amb espais més amplis, millora de la senyalització, de la reparació de paviments i voreres del centre del municipi. Millora d’aspectes d’accessibilitat a les voreres, mobiliari i l’arbrat, així com també aspectes de neteja i d’eficiència en la gestió dels residus...

• Així mateix ambdós grups coincideixen a mantenir un programa d’inversions necessàries per continuar amb el desenvolupament del municipi, valorat en prop de 2M€, com és el nou espai d’oci a Montornès Nord, el Mercat Municipal, la millora de les instal·lacions esportives com poden ser tant les del Complex Esportiu, com les instal·lacions destinades a les entitats.

Fem un esment especial al món de la cultura; reactivar la cultura és també reactivar l’ economia. Ens comprometem a fer el màxim esforç en donar suport a tots els agents del sector cultural, que tanta «felicitat» individual i col·lectiva ens aporta.

Aplicant un principi de prudència en la gestió econòmica del pressupost municipal, les actuacions es reparteixen entre accions que s’incorporen inicialment al pressupost, i d’altres que mitjançant la flexibilització de l’aplicació del romanent de tresoreria, s’han programat en altres incorporacions pressupostàries posteriors.

Ambdues formacions ens mostre satisfetes per l’acord i el treball dut a terme fins al moment i ens comprometem a emetre els vots necessaris per facilitar l’aprovació del pressupost 2021, i ens emplacem a continuar treballant per al seguiment d’aquest pla de treball que es deriva d’aquest pressupost, i a anar acordant les successives modificacions de pressupost d’acord amb la programació inicial pactada en aquest acord.

Signem,
Montornès en Comú i ERC Montornès del Vallès