Nou Barris

Notícia

Ple de Districte

  • Ple de Districte ERC Nou Barris
El Dijous va tenir lloc el Consell Plenari del Districte de Nou Barris. Es va canviar l’Ordre del Dia per aprovar a l’inici i per unanimitat una Declaració Institucional recolzada per tots el grups polítics. 

La Declaració defensa un Districte fraternal i compromès amb la igualtat, i rebutja i condemna la xenofòbia i el les pintades, pressions i agressions de grups xenòfobs i totalitaris. Podeu trobar el text de la Declaració aquí.

L'informe de la Regidora presenta les últimes actuacions urbanístiques realitzades al Districte i la posada en marxa de la Policia de Barri per part de la Guàrdia Urbana. Totes dues coses llargament reivindicades per les entitats i veïns del Districte, tot i que manquen moltes actuacions urbanístiques que Govern no es disposa a fer.

La Regidora també va anunciar les dues entitats que el Districte proposa a la Medalla d'Honor de la Ciutat: l'Associació Sociocultural 'la Indomable' i l'entitat cultural 'Vozes'.

Per ERC Nou Barris, el nostre Conseller de Districte, en Quim Sangrà, hi va presentar dos precs al Govern i una proposició d'acord:

La Proposició: Impulsar les mesures per a promoure la cessió de locals particulars per a entitats sense afany de lucre. Aplicar una subvenció de l'IBI del 95% per als propietaris que cedeixin aquests locals i bonificar les intervencions de millora i adaptació del local que duguin a terme les entitats. Establir un marc contractual on quedin estipulats drets, deures i terminis.  Podeu trobar la proposta de Proposició aquí.

La proposició fou aprovada amb l'abstenció sorprenent del Partits del Govern, què van evitar posicionar-se a favor d'una mesura que dinamitzaria molt l'activitat social del Districte. Una de les entitat que rebrà la Medalla d'Honor, Vozes, corre el risc d'abandonar el Districte per manca d'un local per a dur a terme la seva tasca.

També es van presentar dos precs:

Prec 1: Que les entitats usuàries de la pista del CEM Guineueta puguin participar en el projecte de reforma i millora de la instal•lació. Podeu trobar el prec aquí.

Prec 2: Que es dugui a terme una revisió de les condicions dels espais als centre educatius on es duen a terme activitats extraescolars, en col•laboració amb les AMPA i les entitats. Podeu trobar el prec aquí.

Els precs van ser acceptats pel Govern, i seguirem el seu compliment. 
  • Quim Sangrà defensa la Proposició de suport a la cessió de locals
    Quim Sangrà defensa la Proposició de suport a la cessió de locals