Nou Barris

Documents

DESPLEGAR EL SERVEI DE BICING A PROSPERITAT, VERDUM I GUINEUETA
AL PLENARI DEL DISTRICTE DE NOU BARRISEn Joaquim Sangrà i Morer en la seva qualitat de Conseller Portaveu del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya al Districte de Nou Barris en el seu nom i representació manifesta:

Atès que són àmpliament reconeguts els beneficis ambientals, per a la salut i per la mobilitat que suposa la difusió de l'ús de la bicicleta com a mitjà de transport per a petites i mitjanes distàncies dins de la ciutat.

Atès l'èxit i ja llarga experiència del sistema de Bicing a Barcelona en els darrers anys.

Atesa l'existència d'una xarxa de Bicing elèctric complementària a la xarxa del Bicing clàssic cada cop més estesa amb 41 estacions en aparcaments i 5 estacions en superfície.

Atesa la irregularitat de la distribució del servei de Bicing pels barris del nostre districte, a diferència del que passa a la gran majoria del traçat urbà de la nostra ciutat, creant un greuge comparatiu.

Atès que el servei de Bicing és a dia d'avui pràcticament inexistent als barris de Prosperitat, Verdum i la Guineueta i que actualment, els usuaris que s'interessen per utilitzar-lo són derivats -pels propis informadors del Bicing- a estacions fora del barri i, fins i tot, de fora del Districte, més enllà de la Meridiana.

Atès que històricament, el criteri d'abast del Bicing ha estat el del desnivell dels carrers per on s'ha de circular i que aquest va ser un dels motius inicials per la seva baixa distribució a Nou Barris.

Atès que malgrat que els barris de Prosperitat i Verdum -i fins i tot la Guineueta no presenten majors desnivells que d'altres barris de Barcelona que sí que gaudeixen ja fa temps del servei i que aquests barris centrals de Nou Barris, tots per sota de la Via Favència, no poden accedir a aquest a l'ús de bicicletes públiques.D’acord amb el que estableixen els articles 54.1, 60.2, 64.3 i 101 del Reglament Orgànic Municipal formula la següent:

PROPOSICIÓ D’ACORD

El Govern del Districte de Nou Barris es comprometi a:

1. Desplegar en el termini màxim d'un any el servei de Bicing en els barris de Prosperitat, Verdum i la Guineueta, incloent-hi punts de servei de Bicing elèctric, com a mínim, en els aparcaments públics d'aquests barris.
2. Incloure en el Programa d'Actuació de Districte l'increment de l'oferta de Bicing i Bicing elèctric al nostre districte -fins a equiparar-lo amb l'oferta mitjana de la ciutat- i la progressiva arribada del servei de Bicing i/o Bicing elèctric a d'altres barris del districte.

Joaquim Sangrà i Morer Conseller portaveu d’ERC
Barcelona 18 de febrer de 2016