Nou Barris

Documents

PREC pista poliesportiva del CEM Guineueta. ACCEPTAT
AL PLENARI DEL DISTRICTE DE NOU BARRIS

En Joaquim Sangrà i Morer en la seva qualitat de Conseller Portaveu del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya al Districte de Nou Barris en el seu nom i representació manifesta:

Fa temps que la pista poliesportiva del CEM Guineueta presenta condicions manifestament deficients per a la pràctica òptima dels esports que s'hi
practiquen. Per això, la seva remodelació i cobertura és una llarga reivindicació dels clubs usuaris de la pista, principalment l'AE Babar i el Club de Patinatge Artístic Guineueta, demanda que havia obtingut escassa atenció fins fa poc.

Fa uns mesos, el Govern del Districte va presentar l'estudi previ del projecte de cobriment i remodelació i en va anunciar la licitació per a finals de gener. Finalment, el passat 11 d'abril es va adjudicar el contracte de serveis de redacció del projecte bàsic, llicència ambiental, projecte executiu, projecte d'instal·lacions, certificació energètica, estudi de seguretat i salut i documents de sostenibilitat i medi ambient de la cobertura, les grades i els nous vestuaris del CEM Guineueta a l'empresa Territori 24 Arquitectura i Urbanisme, SLP.

En aquest procés, fins a data d'avui, malgrat la darrera reunió de seguiment d'equipament en que es va presentar la proposta, cap dels dos clubs usuaris principals de la instal·lació han estat interpel·lats formalment per tal de poder participar en el disseny i característiques de la intervenció, sobretot pel que fa a aquells aspectes tècnics i de disseny que tenen o poden tenir incidència en la qualitat de la pràctica esportiva futura, cadascun en la seva especialitat.

D’acord amb el que estableixen els articles 54.1, 60.2, 64.3 i 101 del Reglament Orgànic Municipal formula el següent:

PREC
Que el govern del districte garanteixi la participació efectiva dels clubs usuaris principals de la pista poliesportiva del CEM Guineueta (Club de Patinatge Guineueta i AE Babar) en la definició del projecte d'intervenció, especialment pel que fa al disseny de les característiques tècnicoesportives i dels espais necessaris de la nova instal·lació. 

Joaquim Sangrà i Morer
Conseller portaveu d’ERC
Barcelona 02 de maig de 2017