Nou Barris

Documents

PREC: Revisió de les condicions dels espais on es realitzen activitats extraescolars - ACCEPTAT
Descarrega en PDF AL PLENARI DEL DISTRICTE DE NOU BARRIS

En Joaquim Sangrà i Morer en la seva qualitat de Conseller Portaveu del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya al Districte de Nou Barris en el seu nom i representació manifesta:

En el nostre Districte, com arreu de la ciutat, les escoles s'omplen cada tarda i també caps de setmana amb activitats extraescolars de tot tipus que
complementen amb una oferta de gran diversitat la tasca dels centres educatius. Aquestes activitats no serien possibles sense la feina incansable de les AMPA dels centres educatius dels nostres barris i, en moltes ocasions, sense el treball voluntari o només simbòlicament remunerat d'entitats i clubs esportius, amb molta bona voluntat, però no sempre amb els mitjans necessaris ni en els entorns adequats.

Molts dels nostres centres educatius pateixen mancances d'espais o no compleixen sempre les condicions idònies per algunes pràctiques esportives, artístiques o de lleure, ja sigui per les condicions dels espais (superfícies inadequades, espais limitats, etc.), per les condicions de seguretat de l'entorn, l'incompliment de mides o materials reglamentaris, l'accessibilitat o funcionament de serveis auxiliars (vestuaris, dutxes, etc.), la il·luminació deficient, el manteniment, etc., així com la lentitud burocràtica que sovint es dóna quan té lloc alguna incidència imprevista.

Considerem que les activitats extraescolars, a banda d'un servei essencial a les famílies, són un espai de formació i sociabilitat de primer ordre i sovint esdevenen el primer contacte dels nostres infants i joves amb la pràctica esportiva, l'activitat artística o tot un seguit d'activitats lúdiques i formatives. Per això considerem que aquestes activitats han de tenir lloc en uns espais que ofereixin totes les condicions necessàries per a una pràctica efectiva, profitosa, digna, segura i còmoda, és a dir, normal.

D’acord amb el que estableixen els articles 54.1, 60.2, 64.3 i 101 del Reglament Orgànic Municipal formula el següent:

PREC

Que el govern del districte dugui a terme una revisió de les condicions dels espais dels centres educatius del Districte on es realitzen activitats
extraescolars -sigui d'àmbit esportiu, artístic o de lleure en general-, en col·laboració amb les AMPA i les entitats que realitzen cadascuna d'aquestes activitats, per tal de determinar les actuacions necessàries en cada centre per a que les activitats extraescolars al nostre districte es desenvolupin en condicions òptimes en uns entorns segurs i de qualitat.

Que es faci trasllat i s'insti al Consorci d'Educació de Barcelona a programar aquestes actuacions per tal que es puguin executar al llarg del curs vinent.

Joaquim Sangrà i Morer
Conseller portaveu d’ERC
Barcelona 2 de maig de 2017