Nou Barris

Ajuntament de Barcelona

PREGUNTA: MESURES PER A SOLUCIONAR LA PLAGA DE RATES DE LES INSTAL·LACIONS DE CAN DRAGÓ
AL PLENARI DEL DISTRICTE DE NOU BARRIS

En Joaquim Sangrà i Morer en la seva qualitat de Conseller Portaveu del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya al Districte de Nou Barris en el seu nom i representació manifesta:

Atesa l'evident proliferació de rates (Rattus norvegicus) a la zona de les piscines de les instal·lacions del Centre Esportiu Municipal de Can Dragó des de fa mesos.

Ateses les molèsties i incomoditats i la lògica repugnància que provoca la presència d'aquests rosegadors entre els usuaris d'aquestes instal·lacions municipals, fet que pot provocar la disminució del nombre d'usuaris.

Atès que, segons fonts municipals citades a la premsa (La Vanguardia, 21/08/2015) les actuacions dutes a terme aquest mes d'agost no van tenir els efectes desitjats. Atès que les mateixes fonts afirmen que no el succés no té categoria de plaga, que no han rebut queixes i que en desvien la responsabilitat als usuaris de els instal·lacions.

Atès que aquest Grup Municipal sí que n'ha rebut, de queixes.

D’acord amb el que estableixen els articles 64.2i 98 del Reglament Orgànic Municipal formula la següent:


PREGUNTA

Quines mesures té previstes el Govern Municipal i amb quin calendari per a solucionar la proliferació de rates a les instal·lacions del Centre Esportiu Municipal de Can Dragó?


Joaquim Sangrà i Morer Conseller portaveu d’ERC
Barcelona 25 de setembre de 2015