Olesa de Montserrat

Totes les notícies

Punts del Ple Municipal Juliol 2016

ORDRE DEL DIA DE LA SESSIÓ DE L' AJUNTAMENT PLE ORDINÀRIA A CELEBRAR EL DIA 28/07/2016.   Acord núm. 01. Proposta d'aprovació de l'acta corresponent a la sessió de data 30 de juny de 2016. Acord núm. 02. Donar compte Resolucions Alcaldia. Acord núm. 03. Moció del grup municipal ERC a favor de la reforma horària. Acord núm. 04. Moció del grup municipal BO en suport a la Marxa Som a Olesa de Montserrat. Acord núm. 05. Proposta aprovació modificació de crèdit 24/2016 per crèdit extraordinari. Acord núm. 06. Proposta de nomenament de representants de la Corporació en òrgans col·legiats. Acord núm. 07. Proposta aprovació modificació plantilla de personal, relació de llocs de treball i les fitxes descriptives del personal de la Corporació. Acord núm. 08. Proposta ratificació acord JGL ordinària 21/06/2016 (Medi Ambient MVT_16/69). Acord núm. 09. Moció del grup municipal d'ERC per declarar Felip VI persona non grata a Olesa. Acord núm. 10. Proposta aprovació modificació de crèdit 25/2016 per crèdit extraordinari. Acord núm. 11. Proposta aprovació festes locals i dies addicionals d'obertura del comerç local 2017. Acord núm. 12. Compte General 2015. Acord núm. 13. Donar compte al Ple dels reparaments formulats per la Intervenció en 2015. Acord núm. 14. Proposta aprovació rectificació descripció finca ocupada per l'Institut Daniel Blanxart c/ Vall d'Aran. Acord núm. 15. Control, Precs i Preguntes.   Ho mana i ho signa l'alcalde, Joan Segado Cano, davant meu, el secretari Òscar González i Ballesteros que ho certifico.   L'alcalde El secretari  

Ple municipal 30/06/2016

  L'Alcaldessa,   RESOL   PRIMER.- Convocar el PLE en sessió ordinària el dia 30 de juny de 2016 a les 19:00 hores en primera convocatòria, i pel dia 2 de juliol de 2016 a les 19:00 hores en segona convocatòria.    SEGON.- Fixar com a ordre del dia d'aquesta sessió el següent:   ORDRE DEL DIA DE LA SESSIÓ DE L' AJUNTAMENT PLE ORDINÀRIA A CELEBRAR EL DIA 30/06/2016.   Acord núm. 01. Proposta d'aprovació de l'acta corresponent a la sessió de data 30 de maig de 2016. Acord núm. 02. Donar compte Resolucions Alcaldia. Acord núm. 03. Proposta credencial del regidor Sr. Fernando Darío Vicente Benetti. Acord núm. 04. Proposta aprovació pròrroga contracte serveis neteja edificis i dependències municipals. OHL SERVICIOS INGESAN, SA Acord núm. 05. Moció del grup municipal de CiU per aconseguir que l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat contribueixi activament a la desaparició dels paradisos fiscals. Acord núm. 06. Proposta aprovació modificació de crèdit 19/2016 per crèdit extraordinari. Acord núm. 07. Moció del grup municipal d'ERC per al pagament dels impostos de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat a l'Agència Tributària Catalana. Acord núm. 08. Moció del grup municipal d'ERC per l'adopció a l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat del Salari Mínim de mil euros. Acord núm. 09. Propostes aprovació inicial ordenances. Acord núm. 09.01. Proposta aprovació inicial Ordenança Municipal Reguladora dels clubs socials d'associacions cannàbiques al municipi d'Olesa de Montserrat. Acord núm. 09.02. Proposta modificació ordenança municipal de zones verdes, espais naturals i arbrat. Acord núm. 09.03. Proposta aprovació inicial Ordenança Municipal Reguladora dels actes d'edificació i ús del sòl. Acord núm. 10. Donar compte constitució Grups Municipals. Acord núm. 11. Proposta d'establiment de les comissions informatives permanents d'estudi, informe i/o consulta. Acord núm. 12. Moció del grup municipal BO relativa a les víctimes de la repressió franquista en motiu del 80è aniversari del Cop d'Estat de 18 de juliol de 1936.

Propera parada: eleccions al 'Congreso' 26 de juny

El Consell Nacional d’Esquerra va aprovar amb 115 vots a favor i només un en contra presentar-se a les eleccions espanyoles amb les mateixes llistes del 20-D, amb Gabriel Rufián i Joan Tardà al capdavant. Aquesta nit a les 00h comença la campanya. Entre els candidats al congrés, tal i com deiem anteriorment, es presenten les mateixes persones, així doncs tornarem a trobar al regidor d'Esquerra a Olesa de Montserrat Martí Fortuny i Planas, com a número 14 per Barcelona. Per això us animem i us esperem el pròxim 26 de juny a les urnes, per demostrar una vegada més que a Catalunya ja hi ha un full de ruta establert i que la independència és la nostra fita. Per una nova República catalana.

Gran èxit de la paella popular

Ahir diumenge, la secció local d'Esquerra a Olesa de Montserrat vam fer una paella popular al Parc municipal de la nostra vila. Amb la gran companyia de l'Eduardo Reyes (súmate) i en Carles Capdevila (diputat al Congreso).  L'èxit d'assistència ens fa molta il•lusió i ès per això que volem agraïr a les 200 persones que van venir a gaudir amb nosaltres d'una molt bona estona i d'una excel•lent paella. També agraïr a tots aquells que van col•laborar en l'organització i la realització de la paella, i al Xavi Mayor per la feinada de fer aquesta paella tan bona. Gràcies a tots i cada un de vosaltres per ser-hi.

PAELLA POPULAR

La secció local d'Esquerra a Olesa de Montserrat, treballem pel poble i alhora intentem conservar o recuperar tradicions. Així doncs tornem a fer la paella que anys enrere haviem fet. Esteu tots convidats!!! Son 10€ el tiquet anticipat per adults i 8€ fins als 10 anys. Els que volgueu venir i agafar el tiquet el mateix dia, el cost serà de 12€. Aquesta vegada comptarem amb la presència de l'Eduardo Reyes, cosa que ens fa especial il•lusió. Veniu a passar una bona estona amb la companyia de familiars i amics!!!

Ple Municipal mes d'abril 2016

Avui, com cada ultim dijous de mes, es durà a terme el Ple Municipal de la nostra vila. A continuació adjuntem els punts de la sessió d'avui: Ordre del dia: Acord núm. 01: Proposta d'aprovació de l'acta corresponent a la sessió de data 31 de març de 2016. Acord núm. 02: Donar compte Resolucions Alcaldia. Acord núm. 03: Moció del grup municipal BO en suport a la ILP per una llei del sistema educatiu de Catalunya. Acord núm. 04: Moció del grup municipal CiU en relació a l'augment de conductes incíviques a Olesa de Montserrat. Acord núm. 05: Moció modificada conjunta dels grups municipals BO, ERC, PSC i MO de suport a les resolucions del Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix Llobregat. Acord núm. 06: Moció modificada conjunta dels grups municipals BO, PSC i MO de seguiment de la situació d'emergència social i necessitat d'una resposta institucional del Parlament de Catalunya. Acord núm. 07: Donar compte de l'estat d'execució del pressupost 4t. trimestre 2015. Acord núm. 08: Proposta d'aprovació Reconeixement Extrajudicial de Crèdit 2/2016. Acord núm. 09: Propostes aprovacions modificiacions de crèdit. Acord núm. 09.01: Proposta aprovació modificació de crèdit 09/16, per crèdit extraordinari. Acord núm. 09.02: Proposta aprovació modificació de crèdit 10716, per suplement de crèdit. Acord núm. 10: Donar compte acord Junta de Govern Local. Designació representant en l'assemblea Xarxa Local de Consum. Acord núm. 11: Proposta modificació ordenança municipal de zones verdes, espais naturals i arbrat. Acord núm. 12: Proposta ratificació Decret d'Alcaldia d'11 d'abril de 2016 (Territori i Urbanisme SAF_16/4) Acord núm. 13: Control, Precs i Preguntes.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ SOBRE L’ESCOLARITZACIÓ MIXTA I EL DEBAT SOBRE EL NOU SISTEMA EDUCATIU

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ SOBRE L’ESCOLARITZACIÓ MIXTA I EL DEBAT SOBRE EL NOU SISTEMA EDUCATIU   EXPOSICIÓ DE MOTIUS   Hi ha hagut i hi ha molt de debat sobre què permet i què no permet la llei d’educació de Catalunya respecte dels concerts educatius als centres que no fan escolarització mixta en totes les etapes educatives. Pels diputats signants, és clara la interpretació que en va fer el Consell Consultiu de la Generalitat de l’article 43 de l’aleshores dictamen del projecte de llei. El fonament 7 del dictamen del Consell Consultiu sobre el projecte de llei d’educació (dictamen núm. 294, de 10 de juny de 2009, sobre el Dictamen de la Comissió d’Educació i Universitats sobre el Projecte de llei d’educació) diu clarament que “entre els principis de finançament per sostenir centres privats, siguin de caràcter ordinari (centres concertats) o no (centres subvencionats), previstos a l'article 205 del Projecte, no es pot no tenir en compte l'article 43.1 del Projecte, la lletra d del qual es refereix al 'principi de coeducació per mitjà de l'escolarització mixta, que ha d'ésser objecte d'atenció preferent'. Aquesta, segons hem observat, és una de les bases del Sistema Educatiu de Catalunya, que també afectarà els criteris de concessió de les subvencions als centres privats no concertats, ja que els ajuts no es poden atorgar en contra dels principis generals de la Llei.”   És a dir, que per rebre finançament públic cal l’escolarització mixta en totes les etapes concertades a més de responsabilitzar-se en l’escolarització equilibrada de l’alumnat, especialment dels que presenten necessitats específiques de suport educatiu; de no fer selecció encoberta de l’alumnat; del compromís a fomentar la pràctica de la inclusió pedagògica i satisfer necessitats d’escolarització, segons els articles 43, 44, 48 i 205 de la LEC. RESOLUCIÓ El Parlament de Catalunya demana la derogació íntegra de la LOMCE i es compromet i insta el Govern a: 1.

Ple Municipal Ajuntament d'Olesa de Montserrat

Aquest dijous, com cada quart dijous de mes, es durà a terme el Ple Municipal d'Olesa de Montserrat a les 19h. A continuació us adjuntem els punts que es tractaràn, d'aquesta manera us podrem anar mantenint informats de l'actualitat de la nostra vila. També el podeu seguir en directe a l'emisora d'Olesa Ràdio. ORDRE DEL DIA DE LA SESSIÓ DE L' AJUNTAMENT PLE ORDINÀRI A CELEBRAR EL DIA 25/02/2016.   Acord núm. 01. Proposta d'aprovació de l'acta corresponent a la sessió de data 28 de gener de 2016. Acord núm. 02. Donar compte Resolucions Alcaldia. Acord núm. 03. Moció consensuada dels grups municipals BO, ERC, PSC, CiU i MO de rebuig al tancament d'aules i línies de P3. Acord núm. 04. Donar compte al Ple de la corporació municipal de l’informe de la Tresoreria municipal sobre la morositat referent al quart trimestre de 2015. Acord núm. 05. Aprovació modificació de crèdit 03/16 per crèdit extraordinari. Acord núm. 06. Proposta d'aprovació reconeixement de crèdits 1/2016. Acord núm. 07. Proposta aprovació modificació celebració sessió ordinària del Ple de data 24/03/2016. Acord núm. 08. Moció modificada conjunta del BO i MO relativa a la Declaració de Municipi oposat a l'aplicació del Tractat Transatlàntic de Comerç i Inversió (TTIP). Acord núm. 09. Adhesió de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat a l’Associació de municipis per la Mobilitat i Transport Urbà (AMTU). Acord núm. 10. Proposta d'aprovació de l'addenda de pròrroga del Conveni de col·laboració i d'encàrrec de gestions per a l'any 2016, amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. Acord núm. 11. Moció modificada conjunta del Bloc Olesà i Movem Olesa de suport a les mobilitzacions i accions contra el Pla Hidrològic de la Conca de l'Ebre. Acord núm. 12. Control, Precs i Preguntes.