Osona

Notícia

Esquerra Republicana impedeix la manipulació d’un procés de contractació i n’aparta del partit el responsable

L’Executiva Nacional d’Esquerra Republicana ha acordat, per unanimitat, separar el senyor Josep Maria Freixanet del partit durant dos anys per uns fets provats en la seva responsabilitat com a Conseller Comarcal d’Osona que vulneren tant el Codi ètic com el Codi de conducta del partit.

Aquesta decisió ratifica la tipificació de la conducta resultant de la investigació de la Comissió de Garanties, però no la seva proposta de sanció. L’Executiva Nacional, fent ús de la seva potestat estatutària d’acordar les sancions i aplicant un principi jurídic sòlid de compliance, ha decidit imposar-la en el grau màxim establert en la normativa del partit per aquest tipus de conductes.

Per fixar aquesta sanció s’ha tingut en compte que malgrat que tècnicament la conducta ho ha estat només en grau de temptativa, això ha estat així gràcies a que prèviament es va impedir que prosperés. Tot i que l’acció de corrupció no s’ha produït, el risc ha estat massa gran i el comportament del senyor Freixanet no ha respectat l’obligació d’integritat a què estan sotmesos tots els càrrecs públics del partit.

Els fets ara resolts es remunten a l’octubre de 2019, fruit d’una denúncia rebuda pel Responsable de Compliment que van posar en marxa tots els processos interns previstos. La investigació no només va constatar l’intent de manipulació del procés de selecció en un organisme públic, sinó que la reacció immediata dels òrgans va permetre impedir-ho, garantint la netedat i transparència del procés, mantenint la integritat del partit i contribuint alhora a prestigiar l’exercici de la política. El senyor Freixanet estava suspès preventivament de militància des de març de 2020.

El compromís d’Esquerra Republicana contra qualsevol tipus de mala pràctica és una de les senyes d’identitat del partit i ha estat així al llarg de 90 anys d’història. Per aquest motiu s’ha dotat d’eines per denunciar-les i combatre-les arreu, encara més quan aquestes podrien cobar-se en les seves pròpies files.