Osona

Notícia

Congrés d'ERC Osona per l'elecció de candidats/es al Parlament

Benvolgut company, benvolguda companya,

D’acord amb els textos reglamentaris del partit em plau convocar-te al Congrés Comarcal d’ERC- Osona que celebrarem el 7 de novembre a les 20h a Vic, al centre cívic “Can Pau Raba”  c/ Raval Cortines, 24 amb la següent proposta d’Ordre del Dia;

1. Elecció de la Mesa.
2. Aprovació de l’ordre del dia.
3. Presentació de les candidatures a primera persona candidata de la comarca . 
4. Elecció de la primera persona candidata de la comarca.
5. Presentació de la resta de persones candidates.
6. Elecció de la resta de persones candidates.
7. Torn obert de paraules.

Les persones que vulguin participar amb dret de sufragi actiu en el Congrés hauran de ser militants de ple dret en la data de convocatòria del Congrés i estar al corrent de pagament una setmana abans de la data de celebració.
 
El Congrés triarà un total de 4 candidats. La Comissió Organitzadora comprovarà que totes les persones candidates es troben al corrent de compliment de la Carta Financera en el moment de la convocatòria del Congrés.
 
Les persones que vulguin presentar candidatura per encapçalar la llista de la comarca ho hauran de fer mitjançant una carta, en què haurà de constar que presenten candidatura per a aquest lloc, i l’hauran d’acompanyar d’un aval corresponent al 3 % de la militància de la comarca, és a dir de 8 avals que heu de recollir en el document adjunt que també trobareu a esquerra.cat/parlament2017/documents.
 
De la mateixa manera les persones que vulguin presentar candidatura a la resta de la llista, hauran de presentar una carta manifestant aquesta circumstància. Les persones que, havent presentat candidatura a la primera persona del territori no surtin escollides per a aquest lloc, automàticament passaran a ser candidates al bloc de la resta de la llista de la comarca, excepte en el cas que renunciïn expressament a participar en el segon bloc.
 
Les candidatures hauran de presentar-se per escrit a la Comissió Organitzadora del Congrés com a màxim a les 19,30h del mateix dia 7N.
 
Per qualsevol dubte i/o aclariment us podeu posar en contacte amb la Comissió Organitzadora del Congrés:
 
  1. Santi Crusellas i Rifà . vic@esquerra.cat
  2. Lluís Argemí i Vila. osona@esquerra.cat
 
 Atentament,
Jordi Fàbrega i Colomer
President d’ERC Osona
 
Vic, 4 de novembre de 2017.