Osona

Documents

Calendari Eleccions Municipals 2019
     
  
-          29 de març: Data límit per la petició de material de campanya a través de l'alicatiu
-          1 d’abril: Data límit per notificar denominació específica i logotip específic i sigles de la candidatura (Lluís Argemí)
-          2 d’abril: Publicació Reial Decret de Convocatòria
-          3 d’abril-17 d’abril: Publicació al BOP dels locals i llocs públics per a actes de campanya electoral
-          12 d’abril: Entrega de la documentació (llista electoral) al representant de JEZ (Lluís Argemí). Juntes electorals de Vic, Berga i Santa Coloma     
           de Farnés

-          18 d’abril-2 de maig: Petició davant les JEZ d’utilització de locals per actes electorals de campanya (Lluís Argemí)
-          24 d’abril: Publicació BOP candidatures
-          28 d’abril: Finalització termini per esmenar errors
-          1 de maig: Atribució dels espais per a propaganda electoral
-          10 de maig: Inici de campanya electoral
-          23 de maig: finalitza període per nomenar interventors/ores (Lluís Argemí)
-          25 de maig: finalitza període per nomenar apoderats/ades (Lluís Argemí)
-          26 de maig: Votació
-          29 de maig- 2 de juny: Escrutini davant les Juntes Electorals de Zona (Lluís Argemí)
-          15 de juny: Constitució Ajuntaments*