Locals d'Esquerra

Totes les notícies

Xixona

ESQUERRA-XIXONA TORNA A CRITICAR EL MAL ESTAT DELS NOSTRES CARRERS

Esquerra Republicana de Xixona, critica, tal i com ho ha fet en reiterades ocasions, que els carrers de Xixona es troben en una situació lamentable i que l’única solució que dona el partit socialista és pintar-los. El portaveu adjunt d'Esquerra-Xixona, Mario Carbonell, ha declarat que “s’ha de donar una solució immediata a l’estat dels carrers xixonencs, s’han d’asfaltar ja. Hi ha molts forats als carrers i, fins i tot, en alguns carrers, com la pujada dels Moros Verds, quan plou, és molt perillós perquè els cotxes no tenen adherència i poden causar un accident. Aquestos necessiten que s’asfalte. A més a més, moltes voreres també necessiten que s'arreglen, sobretot al barris. L'equip de govern l'únic que fa es pintar els aparcaments per a llavar-los la cara, açò causarà una doble despesa, ja que quan s'arreglen s'hauran de tornar a pintar.” El dirigent republicà ha manifestat “aquesta és una de les queixes més repetides per part dels ciutadans, ja que veuen com, dia a dia, van deteriorant-se els seus carrers sense que l’equip de govern ni tan sols es plantege asfaltar-los”.

Participació ciutadana
Teià

A Esquerra Teià apostem per la proximitat

El passat dijous 28 de gener l’equip de govern va iniciar les trobades de proximitat amb els veïns i veïnes de Teià amb l’objectiu d’escoltar les seves inquietuds, queixes o suggeriments i donar-hi una resposta efectiva. Ha estat a partir d’un concepte de participació realista, possible, democràtic i efectiu, que hem impulsat aquestes trobades. Tot plegat per permetre al govern municipal preveure el contacte i la interrelació amb la ciutadania per tal d’alimentar-se del seu coneixement, de la seva tasca, i adequar les polítiques a la realitat social i a les necessitats del nostre municipi i la seva gent. En definitiva, l’objectiu final d’aquestes trobades és poder apropar la política municipal a la ciutadania, i facilitar la intervenció activa dels vilatans per tal de millorar la gestió de l’Ajuntament. Al cap i a la fi es tracta de reformular les antigues formes de participació, sovint poc efectives, on la comunicació dels polítics esdevé unidireccional –d’equip de govern a ciutadania- per cercar un tipus de comunicació bidireccional on es puguin intercanviar missatges, opinions i propostes.

Federació de Lleida

Esquerra es posiciona en contra del mobbing rural

El president d’Esquerra, Joan Puigcercós, i el diputat Carmel Mòdol s’han reunit avui amb la junta directiva dels Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC) amb l’objectiu de fer una reflexió conjunta sobre els aspectes a tractar durant el debat de política agrària que es portarà a terme al Parlament el proper mes d’abril. En la trobada ‘s’ha constatat la coincidència en molts dels plantejaments que s’han posat sobre la taula’, com ara el preu dels productes, la minimització dels efectes de la globalització, l’excés normatiu i burocràtic que suporta el sector, la reducció del costos de producció o la consolidació d’una política agrària comuna, entre d’altres aspectes. D’altra banda, també ‘hi ha hagut una preocupació compartida sobre la transposició de la normativa europea de benestar animal i les repercussions que pot tenir sobre les explotacions ramaderes’. En aquest sentit, els representants d’Esquerra han manifestat el seu compromís per ‘evitar que la transposició de l’esmentada normativa sigui l’escletxa per la qual es puguin produir nous casos de mobbing rural’, explica el diputat Mòdol.

Federació de Lleida

ELS RAMADERS NO HAN DE PAGAR LA TAXA DE SACRIFI ALS ESCORXADORS

El diputat d'Esquerra Carmel Mòdol ha exposat durant la sessió de control al Govern que, després d'una sèrie de reunions amb els sectors de la ramaderia del nostre país, el Grup Parlamentari d'Esquerra va impulsar i aconseguir una modificació en la taxa per a activitats de control i inspecció sanitària en escorxadors, que consistia bàsicament a definir de forma inequívoca quin era el subjecte passiu contribuent que havia de satisfer la taxa. ‘Fins llavors, ha recordat Mòdol, es donava la circumstància que els escorxadors repercutien la taxa esmentada sobre els ramaders, però en la modificació aprovada quedava clar que la taxa l'ha de satisfer l'escorxador i no el ramader'. La realitat, però, ha estat que una part dels escorxadors han continuat repercutint la taxa als ramaders, fins i tot després de les denúncies presentades per alguns dels afectats. Davant d'això, el diputat independentista ha posat de manifest que a finals del 2009, i a demanda de diferents associacions de productors i dels sindicats agraris, la Direcció General de Tributs va emetre un dictamen en què s'especificava que ‘en els supòsits en què l'escorxador esdevé propietari del bestiar, no hi cap la repercussió de la quota corresponent, només es permet aquesta repercussió en els casos en què el ramader o un intermediari porta el bestiar a l'escorxador i continua essent-ne el propietari'.

Ribera d'Ebre

Cid: ‘Encara som a temps de diversificar econòmicament la Ribera d'Ebre"

El Parlament aprova una Proposta de resolució de rebuig a la instal·lació d’un MTC a Ascó L’11 de març de 2008 la Comissió d’Energia del Parlament va aprovar una proposta de resolució signada pel Grup Parlamentari d’Esquerra on es rebutjava la possible instal·lació d’un magatzem temporal centralitzat de residus nuclears d'alta intensitat (MTC) de tot l'Estat espanyol a Catalunya. Aquesta Proposta de resolució era idèntica a la que 91 ajuntaments i 10 consells comarcals de les Terres de l’Ebre i del Camp de Tarragona ja havien aprovat. Malgrat que 9 dels 14 municipis de la Ribera d’Ebre (que representen al 78% de la població) es van manifestar en contra, o que 10 dels 17 municipis catalans que formen part de l’Associació de Municipis en Àrees amb Centrals Nuclears (AMAC) (i que representen el 80% de la població integrada en aquesta entitat)varen aprovar mocions en contra el cementiri nuclear, Ascó igualment va presentar la seva candidatura a acollir l’MTC.

Federació de Lleida

RIDAO PRESENTA UNA PROPOSICIÓ NO DE LLEI PER FORÇAR A ‘FOMENTO’ A IMPLANTAR TRENS AVANT CADA HORA I MILLORAR EL SISTEMA D’ABONAMENTS PERQUÈ PUGUI BENEFICIAR-SE’N TOTHOM

El grup parlamentari d’ERC al Congrés de Diputats ha presentat aquesta setmana una proposició no de llei (PNL), en la que insta al Govern espanyol a millorar la qualitat del transport ferroviari a Lleida. Amb aquesta proposició, els independentistes demanen a l’estat que millori les freqüències, preus i diferències que existeixen entre la línia Lleida - Barcelona i altres trajectes similars en els trens AVE i AVANT, i acabar per totes amb el greuge que està patint Lleida en comparació a altres capitals de l’Estat des de l’arribada del TGV, com per exemple Toledo, Ciudad Real i/o Sevilla. En la PNL, el grup parlamentari, liderat per Joan Ridao, insta a l’estat a augmentar el nombre de trens AVANT entre Lleida i Barcelona a fi que tinguin una freqüència horària de cada hora a partir del primer tres i fins al darrer. Mentre així no sigui, Esquerra demana que s’apliqui el preu dels trens AVANT (22’50 euros) als viatges amb AVE entre Barcelona i Lleida, ja que, tot i cobrir la mateixa distància amb el mateix temps costen el doble.

Federació de Lleida

Cabasés: 'Reclamem un aprofundiment en els mecanismes de la democràcia política i en la revalorització pública del compromís polític'

La diputada M. Àngels Cabasés ha defensat que ‘Esquerra està convençuda que aquesta llei toca portar-la fins al final, i més si ens referim a qüestions que tenen a veure amb la transparència, amb la cultura del retiment de comptes, amb la cultura de l'avaluació, amb l'eficiència i l'eficàcia en l'ús dels diners públics, amb l'honestedat i amb la feina ben feta'. Cabasés ha reclamat un aprofundiment en els mecanismes de la democràcia política i en la revalorització pública del compromís polític, manifestant que ‘hem encapçalat la lluita contra la corrupció, amb l'impuls de l'Oficina Antifrau enfront de les reticències de CIU i PP, amb iniciatives aquí i a Madrid per tal d'augmentar la transparència en el finançament dels partits polítics', i recordant que Esquerra va ser l'impulsora de l'Acord per la transparència i l'autolimitació de les despeses electorals i el finançament dels partits polítics, signat al 2001. Per la diputada independentista, ‘els darrers escàndols de presumpta corrupció ens demostren que el nostre país no és un reducte de bones pràctiques' i davant els qui han volgut diluir les seves responsabilitats generalitzant les sospites i abonant la tesi que "tots són iguals", ‘hem pres la iniciativa'.

Tordera

En agraïment al comportament ciutadà

La secció local d'Esquerra de Tordera volem agrair a la ciutadania de Tordera el seu exemplar comportament en els moment més complicats provocats per la nevada. Tordera ha estat un dels municipis més afectats pel temporal de neu i, encara avui, algunes zones del nostre poble (Mas Mora i Sant Daniel) es troben sense electricitat. Tots els serveis públics han estat treballant intensament per poder fer front a les conseqüències del temporal, especialment per poder obrir passos per tal que algunes urbanitzacions del municipi deixessin d'estar aïllades. Tot i les dificultats, i la situació caòtica en les carreteres d'accés al nostre poble, la ciutadania de Tordera ha mantingut una conducta exemplar, i volem fer-nos-en ressò. Moltes gràcies a tothom.

Federació de Lleida

Esquerra aconsegueix que el Ministeri d’Economia no recorri la sentència del suprem i notifica el pagament de l’IBI de les autopistes gràcies a la Proposició no de Llei presentada la setmana passada.

Esquerra és felicita per la decisió del Ministeri d’Economia de no recórrer sentència del Tribunal Suprem que obliga a l’estat a compensar els municipis per l’IBI que no havien pogut cobrar a les concessionàries de l’autopista A-2. Aquesta decisió per part del govern de Zapatero ha estat arrel de la Proposició no de Llei (PNL) que va presentar la setmana passada el Grup Parlamentari d’Esquerra al Congrés dels Diputats. El Diputat d’ERC i alcalde de les Borges Blanques, Miquel Àngel Estradé és mostra satisfet per la decisió de l’Estat, perquè considera que el recurs a la sentència del Suprem “esdevindria un greuge respecte a aquells municipis que ja han ingressat la compensació, perquè l’Estat, en tractar-se de quantitats inferiors a 150.000 euros que no eren objecte de recurs, ja els hi ha lliurat els diners”. L’Ajuntament de les Borges Blanques ha estat el primer en rebre la notificació de cobrament per part de l’Estat espanyol, que en un principi podia recórrer la sentència ja que la quantitat a pagar era superior als 150.

ERC - Catalunya Central

Els toransesos opten per la Catalunya Central.

A mà alçada, els veïns aproven per unanimitat deixar la Segarra. Busquen pertànyer a la vegueria de la Catalunya Central. “Som un cul-de-sac”, al·leguen L’Ajuntament de la “molt lleial i constant vila” de Torà, segons un singular privilegi atorgat per Isabel II durant una de les Guerres Carlines, vol deixar la Segarra i oblidar-se de la futura vegueria de Lleida. Poques vegades en la història recent de Torà s’havia omplert tant la sala d’actes municipal. Desenes i desenes de veïns hi buscaven com podien un forat i un espai per veure-hi. Una jove, però, es lamentava que “he arribat tard i no m’he assabentat de gairebé res”, i és que fins i tot hi havia gent a l’escala. L’ambient no feia pensar en cap votació ajustada ni gent que volgués convèncer la majoria de quedar-se a la Segarra. “És que, la veritat, en aquesta comarca no hi fem res de res. Tots anem a Calaf, a Manresa i a Solsona”, deia un avi. Des d’Esquerra Alta Segarra aplaudim mesures de participació ciutadana com la impulsada a Torà.

Federació de Lleida

ESQUERRA INSTA A ZAPATERO A RETIRAR EL RECURS CONTRA LA SENTÈNCIA DEL SUPREM QUE OBLIGA A L’ESTAT A COMPENSAR ELS MUNICIPIS PER L’IBI QUE NO HAVIEN POGUT COBRAR A LES CONCESSIONÀRIES DE L’AUTOPISTA A-2

El grup parlamentari d’ERC al Congrés de Diputats ha presentat una proposició no de llei, prevista per debatre en breu, en la que s’insta al govern de l’Estat a retirar el recurs de cassació en contra de la sentència del Tribunal Suprem, que estableix l’obligació de l’Estat de compensar als municipis per l’IBI que no havien pogut cobrar a les concessionàries de l’autopista A-2, arran de l’exempció de què s’havien beneficiat. En el text també es requereix a l’Estat a que pagui en un termini de 4 mesos les quantitats que han de rebre amb caràcter de compensació els Ajuntaments. El Diputat i Alcalde de les Borges Blanques, Miquel Àngel Estradé, després de parlar-ne amb el cap del grup parlamentari d’ERC al Congrés, Joan Ridao, manifesta que des d’Esquerra hi ha unanimitat respecte a la necessitat que l’Estatut compensi als ajuntaments per aquells impostos de titularitat municipal, que no s’han pogut fer efectius arran d’alguna exempció acordada sense el seu consentiment.

Algemesí

Firma per TV3 a Algemesí, per una Televisió Sense Fronteres

Es recolliran signatures a favor de la ILP durant el mercat del dissabte El pròxim 13 de març arriba la campanya d’arreplega de firmes a favor de la ILP per una Televisió Sense Fronteres als carrers d’Algemesí. Voluntaris algemesinencs estaran presents al mercat del dissabte per informar en detall als seus conciutadans i per animar a tot aquell qui ho desitge a unir-se a la petició. Esquerra Republicana del País Valencià, Bloc Nacionalista Valencià i Acció Cultural del País Valencià organitzen aquest acte amb el qual confien aportar un granet de sorra necessari i decisiu per superar les 500.000 firmes necessàries a nivell estatal. La campanya per garantir les emissions de TV3 al País Valencià va ser iniciada fa sis mesos, i ara entra en la seua recta final amb 400.000 firmes ja arreplegades. La Iniciativa Legislativa Popular (ILP) és una iniciativa ciutadana per aconseguir l’aprovació d’una llei mitjançant la recollida de signatures. En aquest cas, posa solució a l’intent de l’actual Govern valencià de tancar TV3 al País Valencià, a través de la plena legalització de les seues emissions.

Federació de Lleida

Esquerra participa en la manifestació contra el cementiri nuclear

La portaveu parlamentària ha destacat l'important nombre de representats d'Esquerra a les terres de l'Ebre però també del Camp de Tarragona, de Ponent i de tot Catalunya que han assistit a la manifestació. Un fet que segons Simó es produeix perquè 'aquest és un tema de país, no només de les Terres de l'Ebre'. Juntament amb Simó han assistit els senadors Pere Muñoz i Josep Maria Esquera, el diputat al Congrés, Joan Tardà, i els diputats al parlament, Carmel Mòdol, Marta Cid i Sergi de los Ríos. També càrrecs electes locals i membres territorials com Àngel Vidal, Adam Manyé o Lluís Salvador. Simó ha recordat que 'l'Ebre i Catalunya ja tenen més que coberts la quota nuclear' és per això que el cementiri no s'ha d'albergar ni a l'Ebre, ni arreu dels Països Catalans. Cal recordar que ahir dissabte, Esquerra va aprovar en el Consell Nacional un resolució per refermar l'oposició de la formació a la instal·lació del cementiri ni a Ascó ni enlloc dels Països Catalans, donant suport a la mobilització d'avui diumenge i on s'insta a seguir treballant per evitar la instal·lació del cementiri i a emprendre les mesures oportunes perquè el govern de l'Estat crei un pla real d'inversió i diversificació econòmica de la Ribera d'Ebre que l'allunyi del model nuclear.

Navarcles

La consulta per la independència

El passat 27 de febrer, a la sala de plens de l'ajuntament de Navarcles, va tenir lloc la presentació de la CONSULTA PER LA INDEPENDÈNCIA DE CATALUNYA A NAVARCLES (25 D’ABRIL) amb la presència dels alcaldes de Santpedor, Laura Vilagrà i l'Estany, Salvador Tresserra; juntament amb el senyor Josep Camprubí, portaveu de la plataforma Manresa Decideix. A continuació al parc Marcel·lí Monrós s'hi va fer una botifarrada popular i un concert del grup de jazz navarclí “Gos coix”.

Ribera d'Ebre

Esquerra participa en la manifestació contra el cementiri nuclear

Una important delegació d'Esquerra ha participat aquest matí de la manifestació que s'ha celebrat a Móra d'Ebre en contra de la instal·lació del cementiri nuclear a les Terres de l'Ebre i arreu dels Països Catalans. La portaveu parlamentària, Anna Simó, ha destacat 'l'èxit de la mobilització que demostra que el territori no vol el cementiri, tal com també han consensuat les institucions catalanes'. Simó ha remarcat que aquest 'és un tema de l'Ebre però que també afecta a la resta de Catalunya' i ha destacat que 'una vegada més l'Ebre és capdavanter en la defensa del territori, com ja ho va ser en la lluita contra el Pla hidrològic'. La portaveu parlamentària ha destacat l'important nombre de representats d'Esquerra a les terres de l'Ebre però també del Camp de Tarragona, de Ponent i de tot Catalunya que han assistit a la manifestació. Un fet que segons Simó es produeix perquè 'aquest és un tema de país, no només de les Terres de l'Ebre'. Juntament amb Simó han assistit els senadors Pere Muñoz i Josep Maria Esquera, el diputat al Congrés, Joan Tardà i els diputats al parlament Marta Cid, Sergi de los Ríos i Carmel Módol.

Ribera d'Ebre

El Consell Nacional d’Esquerra es referma en l’oposició a la instal·lació del cementiri nuclear i continuarà les accions per aturar-lo

Emprendran mesures per instar el govern de l'Estat a crear un pla real d'inversió i diversificació econòmica de la Ribera d'Ebre que l'allunyi del model nuclear El passat dissabte 6 de març, el Consell Nacional d’Esquerra Republicana de Catalunya va aprovar una resolució, presentada pel president de la Federació Comarcal del partit a la Ribera d’Ebre, Josep Maria Sáez, en la qual es refermava l'oposició a la instal·lació del magatzem temporal centralitzat al municipi d'Ascó, ni a cap municipi de Catalunya, i per extensió, enlloc del Països Catalans. La resolució aprovada, però, també comprometia Esquerra a continuar presentant mocions als ens locals en contra de la instal·lació del cementiri nuclear als Països Catalans, així com a presentar al·legacions a la candidatura de qualsevol emplaçament. A més de donar suport a la mobilització que es va celebrar a Móra d’Ebre contra el cementiri, la resolució demanava emprendre les mesures polítiques oportunes per instar el govern de l'Estat espanyol a la creació d'un pla real d'inversió i diversificació econòmica de la Ribera d'Ebre que l'allunyi del model nuclear.

Federació de Lleida

Esquerra lamenta que CiU acusi el Govern de descoordinació en relació a les proves de selectivitat i l'accés a la universitat

I ha afegit que 'justament el Departament d'Universitats ha introduït diverses millores per evitar que es produeixin les situacions injustes en les proves d'accés a la universitat que havia provocat el Reial decret 1892/2008, de 14 de novembre, i els posteriors decrets que Madrid ha anat traient i que van modificant les regles de joc, obligant a la Generalitat a fer reajustaments constants'. M. Àngels Cabasés ha recordat que des del Govern s'han posat en marxa diverses iniciatives per facilitar als estudiants de batxillerat tota la informació relativa a l'accés als estudis universitaris, com ara el nou web Unidata on s'ofereix informació estadística detallada dels estudis universitaris amb l'objectiu d'orientar els futurs universitaris i les seves famílies.

Enganxina de la campanya
Teià

A Teià som ecològics i llegim el butlletí per internet

Tot just ara fa un parell de mesos que, des de la regidoria de Comunicació (ERC) i a través del Consell Redactor del Butlletí, vam engegar la campanya A Teià som ecològics i llegim el Butlletí per internet! L’objectiu: implantar l’ús de la versió electrònica del Butlletí Municipal, per tal de fomentar l’estalvi de paper, i promoure l’ús de les noves tecnologies per reduir la generació de residus. Això permet reduir el cost econòmic de la impressió en format paper, i alhora, minimitzar el cost ambiental que aquesta suposa. Des d’Esquerra entenem que en temps de crisi és quan més cal aguditzar l’enginy per tal de dur a terme campanyes imaginatives, i que a més portin associat l’estalvi econòmic, en aquests moments vital per les finances del nostre Ajuntament. Per tot això, l’Ajuntament ha editat un adhesiu destinat a col•locar a les bústies d’aquelles cases que no vulguin rebre el Butlletí en format paper, i el rebin doncs, en la seva versió digital.