Locals d'Esquerra

Totes les notícies

Torelló

ERC-AM vota en contra del Reglament de Subvencions a les entitats i lamenta "l'oposició a l'oposició d'ICV"

ERC no podem votar aquest reglament per diferents motius. Mirant les esmenes que vam presentar i la resposta donada per l’equip de govern, no podem compartir el resultat. De 6 esmenes se’ns n’accepten 3: la primera de modificar els annexos perquè persones privades puguin demanar ajut per desenvolupar alguna activitat. També la 3ra en què es proposa clarificar la sol•licitud de cessió d’ús d’edificis i/o instal•lacions municipals i espais públics en l’Annex I. L’última acceptada és la de modificació de l’article 18 on s’exigeix l’actualització anual del pressupost i del programa de l’any en curs per estar registrades, a més d’eliminar un redactat, que creiem coercitiu, a l’amenaçar de donar de baixa del registre d’entitats si no s’actualitzen aquestes dades. Les altres 3 que no ens han estat acceptades hi trobem la número 2 on des d’ERC creiem que s’hauria de buscar una diversificació a l’hora de valorar les demandes de subvencions valorables econòmicament (ús d’edificis públics, per exemple), ja que es demana fer-ho amb dos mesos d’atnel•lació, però creiem que hi ha activitats que demanden aquest tipus de subvencions no dineràries però que no hauria de ser necessària per la demanda 2 mesos abans, ja que a vegades l’oportunitat de l’activitat no permet fer una previsió amb tants mesos d’antel.

Jordi Sellarés, alcalde de Carme
Anoia

Carme inaugura diferents obres

El passat divendres dia 19 de juny, el municipi de Carme va inaugurar diferents obres municipals. En concret de la primera fase de els obres d'accessibilitat del Casal de Carme, del carrer Progrés, del carrer Font Frigola, de les escales de Sant Magí i d'un tram del Rec. L'alcalde de Carme Jordi Sellarès va estar acompanyat del Secretari General del Departament de Governació, Jaume Oliveras. Les subvencions econòmiques que han permès realitzar aquestes obres han vingut de la Direcció General d'Acció Cívica i bàsicament del Pla Únic d'obres i serveis (PUOSC), que ha estat complimentat per recursos econòmics propis de l'ajuntament de Carme. Durant la visita a les diferents obres, la comitiva oficial ha estat acompanyada d'una colla de carmetans i carmetanes. L'acte ha finalitzat a les obres del tram del Rec, a on després dels parlaments oficials s'ha servit un refrigeri als assistents.

Teià

Xerrada sobre la "Maternitat d'Elna"

El dia 9 de juny a la sala de lectura de la CMC La Unió es va celebrar la xerrada sobre "La Maternitat d'Elna" a càrrec de la Assumpta Montellà, autora del llibre del mateix nom, i en Andreu Nel•lo fill de Teià nascut a la Maternitat. Vam comptar amb l'assistència de la Diputada Teresa Aragonés i aproximadament unes 30 persones. Va ser interessant comptar entre els assistents amb dones d'exiliats de camps propers a Elna que van aportar i corroborar les paraules emocionades de l'Assumpta.

Teià

La desil·lusió arriba amb el nou Estatut

Realment és una llàstima tot el que ha succeït amb el nou Etatut. Tants maldecaps, tants boicots, tanta pressió, tantes mofes, tants insults i al final què s’ha aconseguit: s’ha aconseguit un acord que ha dividit Catalunya, que ha trencat la societat catalana, mentre els espanyols s’ho miren divertits i encara en fan més befa que abans. Qui ha guanyat realment amb això, sigui quin sigui el resultat del referèndum, no serem pas els catalans; han guanyat tots aquells que s’han decidit a defenestrar l’Estatut, començant pels militars, la policia, el rei i tot el seu seguici, en Rodríguez Ibarra, en Bono, els del PP i família... Tots aquests han guanyat, ja que han aconseguit atemorir els dirigents catalans, que per por de no trencar Espanya, el que han fet és trencar Catalunya, i aquí com si no hagués passat res. S’hauria d’haver negociat amb una delegació parlamentària formada per tots els partits polítics a favor del pacte del 30 de setembre i anar sempre plegats fent pinya, defensant els interessos dels catalans; enlloc d’això, tots sense excepció s’han dedicat ha esbatussar-se entre ells i a intentar fer la primera foto amb en Zapatero, que, com que és l’home de moda i de “talante”, tothom corre per estar al seu costat.

Teià

Finalitza la regularització laboral dels treballadors de l'Ajuntament

Aquest mes d’abril ha finalitzat la regularització que des de la regidoria de Governació s’ha realitzat en la contractació dels treballadors i treballadores de l’Ajuntament de Teià. A l’inici de legislatura es trobava amb un contracte “d’obres i serveis” el 48,41% del personal laboral en llocs de treball fixos, alguns treballadors portaven des de l’any 97 en aquesta situació. No cal dir la precarietat que això suposava per alguns d’ells donat que per algunes famílies era l’única font d’ingressos familiar. Aquest model contractual era pràctica habitual en la contractació de personal amb l’afegit que les retribucions eren inferiors a les adoptades com a criteri (estudi de la Diputació) i que només es regularitzaven en el moment de passar a ser fixos. El treball conjunt amb els representants laborals, practicament inexistent en la legislatura anterior, ha fet possible que aquest procés es portés endavant.

Teià

L'estrena de Tirant Lo Blanc, sense prejudicis

Arran de l'estrena de l'adaptació cinematogràfica de Vicente Aranda de la novel•la Tirant lo Blanc (1490) —del cavaller valencià Joanot Martorell—, amb el títol adaptat al castellà Tirante el Blanco, voldria rebatre algunes de les crítiques apriorístiques i prejudicis ideològics que brollen d'algunes de les cartes al director publicades als diaris d'aquest país. En primer lloc —i un cop vista la pel•lícula—, crec que l'adaptació d'Aranda del Tirant lo Blanc és excel•lent —i ho dic com a mer espectador i com a lector previ de la novel•la—, sobre la base de la relativa fidelitat amb què s'ha tractat la trama del Tirant lo Blanc a la Constantinoble grega del XV, amb la dosi necessària i nuclear de les escenes cortesanes amoroses, farcides d'erotisme i sensualitat —precisament un dels factors de l'èxit contemporani a l'edició de la novel•la, tant a València (1490) com a Barcelona (1497), sobretot de la mà del nou públic burgès femení de l'època.

La Ràpita

Alonso retira 600.000 € previstos als pressupostos del 2006 per habitatge social

En l’actualitat l’habitatge ocupa un lloc central en les problemàtiques de les persones joves. Tot i que el dret a la vivenda és una de les necessitats bàsiques de la joventut, la realitat és que els joves i les joves tenen impossible accedir a un habitatge propi. Segons Josep Caparrós “aquesta situació que estem vivint en general, a La Ràpita encara s’agreuja molt més. El boom immobiliari que hi ha al nostre poble té uns efectes col·laterals nefastos per a les persones amb menys recursos ja que el preu de l’habitatge a La Ràpita és el més elevat de totes les Terres de l’Ebre. Per una part, gràcies a aquesta febre constructora l’ajuntament està tenint uns ingressos espectaculars mitjançant la recaptació dels diferents impostos vinculats a la construcció. És imprescindible que una part d’aquests ingressos elevadíssims s’utilitzin per tal de corregir, o si més no minimitzar, les dificultats dels joves per accedir a un habitatge”. Caparrós va recordar que “durant els tres anys que portem de legislatura, només en queda un, l’actual govern ha estat incapaç de començar cap construcció d’habitatge de protecció oficial d’iniciativa pública i únicament ha arribat a un acord amb l’Incasol per algun dia fer aquests habitatges.

Teià

La mobilitat i el transport públic al Maresme

Ja fa molt temps que parlem de la mobilitat i el transport públic al Maresme. A la passada legislatura hi va haver un treball conjunt, tècnic i polític, entre el Consell Comarcal i el Departament de Política Territorial i Obres Públiques. També es va disposar dels resultats d’un estudi sobre aquests temes encarregat pel Consell Comarcal. Al començar aquesta legislatura va ser clar que aquest era un dels temes prioritaris. Fa dos anys, els grups polítics representats al Consell Comarcal varem aprovar un acord de mínims respecte a la mobilitat i les infraestructures necessàries a la comarca. En aquest document, “Posicionament del Consell Comarcal del Maresme sobre la mobilitat i les infraestructures de la comarca”, es va remarcar com a prioritat la necessitat d’invertir en millorar el transport públic i en segon terme, en trobar una solució a la problemàtica de l’actual N-II sense malmetre més l’entorn ja massa utilitzat de la comarca. Tenint en compte que els problemes actuals de mobilitat de la comarca es troben en el tap d’ampolla que es crea a les entrades de Barcelona.

Josep Caparrós, nou cap de llista d'Esquerra a la Ràpita
La Ràpita

Josep Caparrós, nou cap de llista d'Esquerra a la Ràpita

ERC a La Ràpita ha comptat com a cap de llista a les eleccions municipals del 1995 i 2003 amb Lluís Salvadó. Les municipals del 1999, ERC va concórrer a les eleccions en coalició amb una candidatura independent, sent Salvadó el número 2 de la candidatura. Actualment, Lluís Salvadó exerceix el càrrec de Delegat territorial del Govern a les Terres de l’Ebre, fet que des del principi ha comportat certes dificultats per compaginar les obligacions d’aquest càrrec amb les tasques de regidor a l’ajuntament rapitenc. Davant d’aquesta situació, ja en el seu moment, la secció local va decidir nomenar portaveu del grup municipal al també regidor Antoni Canicio. Salvadó va presentar la renúncia per encapçalar de nou la candidatura rapitenca d’Esquerra “principalment davant la incompatibilitat ètica que s’estableix en trobar-nos, com a partit i en l’àmbit local, a l’oposició i alhora haver de dur a terme tasques de suport a l’Ajuntament rapitenc des del Govern de la Generalitat.

Sant Boi de Llobregat

ERC insta el govern municipal a fer un pla local de formació permanent

Atès que el fet educatiu i el nivell de coneixements és i serà en el futur el factor clau per a la promoció, les expectatives personals i la bona inclusió social, i que a Sant Boi de Llobregat la lluita contra les desigualtats cal vincular-la a la millora de la capacitat inclusiva de la ciutat, on les polítiques de cohesió social són estratègiques per al seu desenvolupament. Atès que el caràcter de ciutat educadora no ve determinat només per l’oferiment al marc escolar d’espais i recursos de ciutat per a desenvolupar activitats d’aprenentagte, sinó que s’adreça al conjunt de la ciutadania i inclou accions reglades i no reglades, formals, no formals i informals que prioritzen les intervencions educatives mitjançant les quals la ciutadania millora la seva capacitat d’implicar-se i corresponsabilitzar-se en la satisfacció de les seves necessitats bàsiques, i que en aquestes accions es coordinen serveis diversos, més enllà dels estrictament relacionats amb la xarxa educativa tradicional.

La Ràpita

El PSOE veta la proposta d'ERC que sigui l'administració de Catalunya qui defineixi la planificació i l'autorització d'instal·lacions eòliques marines

El Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana al Congrés dels Diputats ha presentat aquest matí una proposició no de Llei a la Comissió d’Indústria que pretenia que el Govern espanyol reconegués les competències autonòmiques en la implantació de les instal·lacions d’energia eòlica marítima terrestre i la consideració desfavorable del projecte de parc eòlic marítim al Delta de l’Ebre. El diputat Jordi Ramon he exposat que “donat que les competències en planificació territorial, ordenació del paisatge i instal·lacions d’energia en règim especial són autonòmiques, és una laminació competencial que, pel sol fet que els molins es trobin en Domini Públic Marítim Terrestre, hagi de ser l’Estat l’administració responsable en aquests tipus d’instal·lacions”. Jordi Ramon pretenia que es reconegués aquest buit competencial i legislatiu i que, en el marc del Real Decreto que està redactant el Govern espanyol per a regular els procediments administratius en la tramitació de les sol·licituds d’autorització d’instal·lacions de generació eòlica marines, es fes atenció a les competències autonòmiques.

Teià

Desestimat el segon recurs d'alçada contra l'institut

El director general d'Urbanisme ha desestimat la petició de suspensió de l'executivitat de l'acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona, de 22 de setembre de 2005, pel qual es va aprovar definitivament el Pla especial urbanístic IES Teià, formulada en el recurs d'alçada interposat per la Comunitat de Propietaris de la urbanitzxació Parc Sant Berger. Amb aquesta resolució l'Ajuntament de Teià preveu que les obres de l'IES es puguin iniciar en breu, atenent a l'adjudicació de les obres que el Departament d'Educació, a través de GISA, ha d'enllestir aquest mes de març.

Sant Boi de Llobregat

ERC reclama l'estació de Torrelavila i expressa el seu desacord amb el traçat de la L1 pel Parc Agrari de Sant Boi

ERC ha manifestat en el ple del 27 de febrer la seva confiança en que seran ateses les necessitats de millora de connexions ferroviàries de Sant Boi amb la línia Castelldefels-Sant Boi – Barcelona i reclama que una de les estacions estigui situada a la zona de Torrelavila de la nostra ciutat. Els motius són estratègics ja que donaria servei a barris allunyats de l’estació del FGC: Camps Blancs, Torrelavila, Casablanca, Vinyets, estaria situada en el futur centre urbà de Sant Boi – si és que un dia recuperem per a la ciutat els terrenys de la FECSA i la caserna militar – i també donaria servei al personal de les empreses situades al polígon industrial, sent una alternativa al vehicle privat. Per altra part ERC rebutja la proposta d’ampliació de la L1 fins a Sant Boi ja que aquesta línia no aporta res a la ciutat ja que la connexió amb Bellvitge i la plaça Espanya ja està servida per la línia dels FGC i el seu traçat suposaria una nova agressió al parc agrari.

Sant Boi de Llobregat

ERC denuncia altre cop l'ocupació il·legal del Parc Agrari amb activitats no agràries

Seguint amb la denúncia que va fer ERC de les llicències concedides per l’ajuntament per a la construcció d’un magatzem i un habitatge en sòl agrícola clasiificat com a no urbanitzable en el parc agrari, a la zona a de les basses de can Domoni, aquest 27 de febrer al ple municipal ERC va tornar a denunciar un cas similar a la zona de la Bomba, on ja hi ha hagut una denúncia d’Unió de Pagesos deguda a una parcel.la tancada i amb construccions irregulars no dedicades a l’activitat agrària i que provoca interferències amb les explotacions veïnes. ERC va demanar al govern municipal quin tipus de llicències s’havien donat per part de l’ajuntament ( llicència d’obres i llicència urbanística) i en base a quina formativa s’havien concedit ja que vulnera les normatives urbanístiques vigents del PGM i del Parc Agrari que classifiquen el sector com a sòl rústic protegit de valor agrícola. Un altre cop ERC reclama la reparació dels danys causats i que es determinin les responsabilitats en tot aquest afer.

Sant Boi de Llobregat

Proposta d'accés a internet per a persones invidents a Sant Boi de Llobregat

En el ple municipal de 27 de febrer, ERC ha proposat una mesura per facilitar l’accés a internet per a persones invidents aprofitant la tecnología existent i els punts públics d’accés a la informàtica de l?olivera i altres equipaments de Sant Boi. Es tracta d’una mesura que desenvolupa el recentment aprovat Programa Transversal d’Atenció a les Persones amb Discapacitats. El text de la proposta és el següent: Atès que el novembre de 2005 es va aprovar un Programa Transversal d’atenció a les persones amb discapacitats, que contempla com a objectiu i eix d’actuació l’accessibilitat universal a les noves tecnologies. Atès que Sant Boi disposa de punts d’accés a internet en diferents equipaments públics. Atès que existeix tecnologia per a facilitar l’accés a internet de les persones invidents, en concret el JAWS (Job Access With Speech) que és l'eina recoemnada pel Centre de Recursos de l'ONCE car és el lector de pantalla més extès del mercat. Atès que també s’ha aprovat per aquest Ajuntament la migració al programari lliure LINUX que també compta amb software específic (per ex.

Sant Boi de Llobregat

Esquerra presenta una vintena d’al•legacions a l’ordenança del civisme apostant per l’educació, la cultura i la participació.

Cervelló va remarcar que era necessària la participació de tots els agents socials per tal “d’arribar a una veritable proposta de consens; perquè si no estarem començant altra vegada la casa per la teulada incidint només en el règim sancionador però no contemplant les mesures positives”. En el document d’al•legacions que ha presentat el grup republicà, se’n poden destacar algunes com ara la inclusió d’un Capítol sobre foment de la convivència. En aquest sentit, el document de treball d’ERC destaca que és necessari que “s’explicitin les responsabilitats que adquireix l’Ajuntament en informació i mediació a través del Síndic de Greuges, donant-li per fi el paper que ha de tenir”. En un altre sentit, el document d’Esquerra remarca que “no es poden penalitzar certes actituds ciutadanes sense dotar la ciutat d’infrastructures que permetin evitar-les”. En aquest sentit, Cervelló destacà que “no es poden posar multes a les persones que encartellen en llocs on no està permés o a les que llencen brutícia al terra si no es dota la ciutat de plafons per a l’expressió ciutadana (com ja va demanar ERC amb una proposta al Plenari) o no s’ubiquen papereres a tots els racons de la vila.

Alcoi

VOLEM LA LÍNIA 1

A Esquerra Republicana estem veient amb preocupació el tractament que dona el govern municipal del PP al tema dels autobusos urbans. Més enllà de l’opinió que pugem tenir qualsevol partit polític, es tracta d’un servei públic on cal escoltar l’opinió dels seus usuaris i de les Associacions de veïns de les zones afectades per els canvis que s’han introduït. Al PP alcoià ha desaparegut el concepte de participació ciutadana. No podem entendre com es que el Govern municipal comunica, primer que les línies noves de l’autobús estan de prova, per a continuar dient que s’oposaran a la restauració de la línia 1, que es el que les associacions veïnals els estan reclamant. Es una costum lletja la tàctica utilitzada pel PP de “conmigo o contra mi”. La Zona Alta d’Alcoi es un barri cada cop més gran que l’han deixat sense connexió directa i ràpida amb l’Hospital i la zona nord. Al temps que la Zona Nord (un dels barris més grans d’Alcoi) no té un autobús urbà directe al centre de la ciutat, i pensem que aquest es un pas més per a fer poc creïble la rehabilitació del Centre d’Alcoi que tant li agrada dir al Sr.