País Valencià

Notícia

EL CONSELL HA DE PLANTEJAR URGENTMENT UN CONFLICTE CONSTITUCIONAL DE COMPETÈNCIA EN L’AMPLIACIÓ DE LA V-21.

ERPV
24/09/2019

no podem estar parlant de sostenibilitat, de protecció de l’Horta i del consum de proximitat mentre licitem projectes que atempten contra la base del que hauria de ser la gestió ambiental responsable.


Des d'Esquerra Republicana del País Valencià demanem al Consell i, especialment al President Ximo Puig i a la Consellera de Medi Ambient Mireia Mollà, que plantegen un conflicte de competència en l’execució de l’ampliació de la V-21.

El projecte aprovat i licitat pel Ministeri de Foment que dirigeix José Luis Ábalos d’ampliació de la V-21 en el tram Carraixet-València va en contra de l’esperit de la llei de l’Horta promulgada pel Consell el 6 de març de 2018 que en el seu preàmbul assegura que aquesta «proposa la protecció i la dinamització de l’Horta de València com una actuació prioritària per a la consecució d’un model territorial sostenible i resilient als efectes del canvi climàtic i de la seguretat alimentària».

La legislació permet plantejar conflicte competencial en la mesura que una decisió de l’administració estatal contravé una llei valenciana, tal com preveu l'article 161.1c. de la Constitució.

Davant una situació urgent cal prendre mesures urgents. Les proposicions no de llei (PNL) no tenen cap recorregut legal, menys encara quan s'acaben de disoldre les Corts Generals per la convocatòria d'eleccions generals. Davant una situació crítica no devem prendre mesures no vinculants, cal actuar amb fermesa, i la proposició del conflicte de competència n'és una, possiblement l'única que ens permetrà frenar el projecte d'ampliació de la V-21.

Per al president d'ERPV, Josep Barberà, “no podem estar parlant de sostenibilitat, de protecció de l’Horta i del consum de proximitat mentre licitem projectes que atempten contra la base del que hauria de ser la gestió ambiental responsable. Estem demanant a la ciutadania que canvie de model de vida mentre l'administració només fa gestos buits que es resumeixen en una foto i un titular. Cal demostrar amb fets que volem un canvi profund de model”.

Fa dècades que els experts expliquen que l'augment de carrils no millora la congestió del trànsit, ans al contrari. I ja en l'any 1968 el matemàtic Dietrich Braess va presentar el que es coneix com a “Paradoxa de Braess” que ens diu que els ciutadans tendim a circular per les vies de més nombre de carrils, motiu que provoca la congestió de les vies més amples. Fa quatre anys el departament de Transport de Califòrnia va admetre que és inútil construir més vies per reduir la congestió.

En el cas de l'ampliació de la V-21, a més, aquesta mesura insostenible només beneficiarà el transit rodat de camions i contenidors que entren i isquen del Port de València, el qual es vol ampliar en un projecte que qualifiquem també d'innecessari, altament contaminant i nefast per a la biodiversitat i per al sistema de producció de l'Horta que pretesament es vol defensar des del consistori i des del Consell.

Volem remarcar també que l'ampliació de la V-21 suposa una modificació que afectarà el règim hidrològic de la zona en la mesura que s'acabarà de construir un mur en paral·lel a la línia de costa que dificultarà l'evacuació d'aigües pluvials amb les conseqüències que en deriven, tal com hem pogut veure malauradament en la passada DANA d'aquest mes.

Avui mateix el president d'Esquerra Republicana del País Valencià, Josep Barberà ha remés un correu electrònic al president de la Generalitat Ximo Puig demanat-li que encete el procés. 

L'Informe de Sostenibilitat Ambiental (ISA) preceptiu del Pla d'Acció Territorial d'Ordenació i Dinamització de l'Horta de València remarca com a objectiu del Pla la “descongestió i eficiència en el transport” com també l' “eliminació de sistemes de producció i consum no sostenibles”. Entenem que el projecte d'ampliació de la V-21 contravé aquests principis, com també els articles 15 i següents de la llei 9/2016 sobre avaluació dels efectes de determinats plans i programes en el medi ambient.