País Valencià

Notícia

Esquerra presenta al·legacions al Pla Integral de Residus 2010 de la Generalitat Valenciana

El secretari de Medi Ambient d'Esquerra-Almassora va presentar ahir una sèrie d'al·legacions i propostes de millora per al Pla Integral de Residus (PIR) 2010 de la Generalitat Valenciana, després d'examinar el projecte que es va trobar a disposició pública fins aquest dilluns, i una vegada escoltades les opinions tècniques dels principals grups ecologistes del País Valencià. Segons Alejos, 'les propostes presentades són imprescindibles perquè aquest nou marc normatiu siga responsable i conseqüent amb la problemàtica que té el nostre país en quant a la gestió de residus urbans'.

Per al dirigent republicà aquest PIR, lluny de dotar d'eines a les mancomunitats per fer una recollida selectiva i racional dels residus, aposta per la incineració 'd'una manera clara i a gran escala'.

Alejos ha denunciat que els abocadors valencians ja estan saturats i que en concret Almassora 'ja va haver de demanar una nova autorització per a poder abocar per damunt de la línia d'horitzó que venia marcada pel projecte i llicencia anteriorment concedida, l'abocador d'Onda. I aquest exemple no és una cap excepció, com no ho són les escombraries que viatgen des del Baix Maestrat a Alacant i Múrcia diàriament per no tindre cap planta de gestió ni abocador allà on es generen els residus. '.

Esquerra ha defensat a les al·legacions presentades la necessitat d'anar cap a la gestió denominada de Residu Mínim, un model responsable per fer front als residus fent una recollida selectiva en origen de tot allò que pot tornar a la cadena productiva, que pot formar part d'un compost d'excel·lent qualitat, o bé que ha de ser tractat d'una manera molt específica. 'Amb aquesta gestió', ha dit Alejos, 'la qual no és un projecte utòpic, si no que existeix, funciona, i a més és la nostra responsabilitat; es pot fer front a un seriós problema creat per nosaltres mateixos amb un descontrol total a l'hora de consumir, contaminar i gestionar els recursos limitats que ens ofereix el nostre planeta'.

Segons Alejos, s'ha de fer un nou PRI que modifique el que està ara vigent, ' no per què hagi demostrat la seva ineficàcia, ja que tampoc és certa aquesta afirmació, el que ha passat tal vegada siga pitjor encara, ja que el que s'ha fet des de la Generalitat és no desenvolupa-lo. Moltes paraules en un paper, però alhora de dur-lo a terme, millor invertir en el Papa o en la Fórmula 1'.

Per l'elaboració d'aquestes esmenes, Esquerra ha seguit el patró de les elaborades des d'Ecologistes en Acció del País Valencià ja que segons ha explicat Alejos, recullen d'una manera sintetitzada totes les qüestions bàsiques que no es poden obviar en un tema d'aquesta importància. 'Aquestes al·legacions, formen part del compromís que com a polítics hem adquirit amb la nostra societat, amb els nostres veïns i veïnes per tal de millorar la qualitat de vida d'una manera responsable i sostenible. Esperem que la Generalitat tinga a bé estudiar-les i incorporar-les al projecte de llei PIR 2010, pel bé de totes i tots i pel bé del nostre país', ha conclòs el dirigent republicà.