País Valencià

Notícia

Esquerra Republicana aconsegueix l’aprovació de l’Ajuntament de Faura a favor de la dació en el pagament de les hipoteques

Domènec Garcia
Domènec Garcia
El candidat per Esquerra-Faura, Domènec Garcia ha presentat a l’Ajuntament de Faura un prec que ha replegat l’equip de govern municipal a favor de la dació en el pagament de les hipoteques. Aquesta acció dels republicans ve motivada perquè l’execució per impagament del crèdit hipotecari provoca la pèrdua de la casa a milers de famílies cada any, ja que l’habitatge és subhastat i la Ley de Enjuiciamiento Civil estableix que, en cas de no presentar-se postors, el creditor pot adjudicar-se l’habitatge pel 50% del valor de la nova taxació.

Esquerra pretén amb aquestes accions mobilitzar la societat des dels ajuntaments perquè es produïsquen modificacions en aquesta llei espanyola ja que als països anglosaxons la persona pot saldar el deute amb l’entitat financera sense embargar-li cap altre patrimoni ni ingrés familiar present i futur, és a dir, que amb el lliurament de les claus queda resolt el deute. Davant d’aquests fets, Garcia valorava que "és intolerable que, damunt que el banc es queda amb l’habitatge per un preu molt menor del que es va signar a l’hipoteca, el deute segueix viu descomptant-li el valor del bé executat".

El dirigent republicà afegia la preocupació social de que "quan el patrimoni personal queda embargat a través de l’habitatge, la persona queda en un estat de desprotecció amb risc de caure en l’exclusió social".

Finalment, el ple faurer aprovà el prec per unanimitat també en contra de les abusives "clàusules sòl", que fixen un límit a la variació a la baixa del tipus d’interés variable contractat perquè "la banca sempre guanya, encara que el preu dels diners estiga en percentatges més baixos que mai" ha asseverat Garcia.