País Valencià

Notícia

Martines: "l'equip de govern del PSOE a Xixona acabarà el seu mandat sense haver aprovat uns pressupostos per al 2010 ni per al 2011"

Joan de Déu Martines
Joan de Déu Martines
El grup municipal d’Esquerra a Xixona denuncia la mala gestió financera de l’Ajuntament després de conèixer "els informes demolidors de l’actual Interventora, en els quals afirma que la pròrroga de l’últim pressupost en vigor de l’exercici 2009 en l’any 2011 no compleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària al presentar capacitat de finançament negatiu o dèficit. I també afirma que per a complir el Pla Econòmic financer 2011-2013, que va aprovar el mateix PSOE, serà precisa l’aprovació en el termini més breu possible del Pressupost 2011, cosa que no es podrà fer abans que acaba l’actual legislatura, segons ja ens ha avançat el regidor d’hisenda", ha declarat el regidor d'Esquerra, Joan de Déu Martines.


Segons Martines, "cada vegada que és l’hora d’aprovar els pressupostos ens diuen que estan acabant-los, però la realitat és que ni en el 2010 ni en el 2011 s’han fet pressupostos. L’actual Ajuntament del PSOE treballa amb pressupostos prorrogats des del 2009. La millor cosa que té una majoria absoluta és poder aprovar pressupostos sense haver de pactar amb ningú, que és el més difícil, doncs el PSOE, amb la seua ampla majoria no ha sigut capaç de fer-los durant dos anys".

A més a més, el dirigent republicà ha assenyalat que "hem de recordar també els problemes que han tingut a l’hora d’aprovar el compte general del 2009, que s’acaba d’aprovar ara, a maig de 2011. Per tot açò hem de denunciar la mala gestió financera de l’actual govern socialista. No es pot treballar a base de modificacions de crèdits que el que fan és, com diu la Interventora Municipal, desequilibrar l’estabilitat pressupostària".

Martines ha demanat "que es facen urgentment els pressupostos de l’Ajuntament de Xixona per al 2011, tal com venim demanant des de quasi dos anys".