País Valencià

Notícia

ERPV davant la celebració del Dia mundial dels aiguamolls i les zones humides

Avui 2 de Febrer es celebra la signatura del tractat internacional de 1971, a què l’Estat espanyol s’hi va adherir, per la conservació d’aiguamolls i zones humides, en consideració a la importància des del punt de vista biològic d’aquests ecosistemes.

Des d’Esquerra Republicana hem plantejat polítiques actives per la protecció, recuperació i foment d’aquests ecosistemes atesa la seua gran rellevància ecològica, però també considerant la seua vessant social, de model de vida en aquests indrets del país.

 Al País Valencià, hi ha catalogades una cinquantena de zones humides entre albuferes, marjals litorals, llacunes d’interior, brolladors, embassaments i saladars, totes incloses al Conveni de Ramsar d’aquest tractat. Però ací acaba la poca satisfacció en la cura d’aquests fràgils entorns naturals.
La constant amenaça dels abocaments, la sobreexplotació dels seus recursos hídrics, la pressió urbanística, la destrucció irreparable, especialment als ambients fluvials i litorals que ha causat la construcció desaforada... han abocat els aiguamolls valencians a la mínima expressió” es denunciava des de la sectorial de Medi Ambient i Energia republicana.

Per tal d’aconseguir un equilibri entre activitat humana i protecció del medi natural, calen polítiques decidides davant de la desídia per part de la Conselleria i la resta d’administracions implicades, confederacions hidrogràfiques, Ministerio i Direcció General de Costes i els ajuntaments
Des d’Esquerra Republicana es planteja un seguit de polítiques entre les quals destaquem: l’assignació d’un cabal ecològic mínim d’aigua i la seua gestió amb una Llei Valenciana d’Aigües; un Pla d'eliminació de les fonts de contaminació per vessament superficial i l'eradicació dels abocaments directes; limitar l'entrada d'aigües de depuradores a les de via terciària o filtre verd; Pla de conservació de les espècies i els hàbitats.
 
 
València, 2 de febrer de 2018.
 
Sectorial de Medi Ambient i Energia