País Valencià

Notícia

ÉS INADMISSIBLE UNA PLANTA DE RESIDUS AL TERME DE BARXETA

 
"...de cap manera han de ser les zones rurals poc poblades les que paguen
l’elevat preu ambiental de gestionar les deixalles de les grans urbs."

Des d’Esquerra Republicana del País Valencià volem manifestar la nostra oposició i rebuig a la instal·lació de la planta de residus al terme municipal de Barxeta així com oferir tot el nostre suport als veïns i veïnes d’aquesta població de la Costera.
Instal·lar una planta de residus a Barxeta suposaria un greu perill de deteriorament per a una zona de gran valor ambiental, de contaminació d'aqüífers, de contaminació atmosfèrica i acústica provocada en bona mesura pel trànsit rodat que hi hauria a la planta.
No podem consentir que, una vegada més, es pretenga instal·lar una planta de residus que done servei a tota la demarcació de València en un poble menut. Som conscients que les ciutats generen una gran quantitat de residus i que aquests s’han de recollir, triar, tractar, valoritzar i eliminar. Ara bé, de cap manera han de ser les zones rurals poc poblades les que paguen l’elevat preu ambiental de gestionar les deixalles de les grans urbs.
La normativa europea posa èmfasi en la necessitat de reduir deixalles i residus com a primer pas per a una gestió sostenible. Des d’Esquerra tenim clar que cal fugir de les grans plantes de residus i tendir a fer instal·lacions més menudes que donen servei a la comarca on s'inserisquen.
Per tot açò no podem més que oposar-nos a una planta que hauria de rebre vora dos milions i mig de metres cúbics de residus provinents de tota la demarcació de València, amb les conseqüències d’emissió de gasos, contaminació atmosfèrica, pèrdua de biodiversitat i contaminació d’aqüífers.
La Direcció General de Qualitat Ambiental no pot emetre informe favorable d’Avaluació Ambiental en una proposta que, en cas de dur-se a terme, seria un trasbals al tipus de vida dels habitants dels pobles de Barxeta, Lloc Nou d’en Fenollet i El Genovès.
Esquerra Republicana dóna suport als ajuntaments de Barxeta, Lloc Nou i El Genovés, que han manifestat la seva oposició al projecte, com també al Consorci de Residus (COR) que veu com la proposta de l’empresa «Serveis Mediambientals de València, S.L.» incorre en una invasió de competències. Menció a banda mereix la tasca del grup ecologista Ecologistes en Acció que amb la presentació de recurs han visibilitzat per a tot el País Valencià el problema.
Des d’ERPV agraïm, sobre tot, la tasca dels veïns de Barxeta, Lloc Nou i El Genovés i ens posem a la seva disposició per a dur a terme les accions que siguen necessàries tant en l’àmbit autonòmic, com estatal o europeu, per arribar a impedir que el territori del seu poble es veja amenaçat per una planta de residus.