País Valencià

Totes les opinions

Paco Galiano: secretaria d'ensenyament i política lingüística d'Esquerra Republicana del País Valencià

Raonem

Diu el Diccionari català-valencià-balear (DCVB) en la tercera accepció que raonar és "conversar, parlar". Un significat ben arrelat en la parla popular que entén que del diàleg i la discussió justament sorgeix la raó. Entrem en un any d'esperances al País Valencià, el possible i desitjat canvi de govern a la Generalitat Valenciana ens proporciona una oportunitat històrica, la d'una manera de fer política que atenga les necessitats dels ciutadans.

Carme Camps.

Igualtat? violència masclista i prou!

Més de 600.000 dones a l’any pateixen maltractaments a tot l’Estat espanyol. El 70% de les dones han patit,  pateixen o patiran violència sexual al llarg de la seua vida. 603 milions de dones la pateixen a països on la violència masclista no és delicte. 60 milions de dones i xiquetes, en risc per l’ablació al món. 47.000 dones mortes per interrupcions de l’embaràs insegures. En 19 anys, a l’Estat espanyol, 1316 dones han estat assassinades per les seus parelles.

Joan Francesc Martínez. Esquerra Republicana Mutxamel

Palestina, una història de terra cremada

Es difícil, molt difícil escriure alguna cosa que ja no estiga dita i repetida fins a l'extenuació respecte al conflicte de Gaza i que no remoga els budells i les consciències PER aquesta massacre SENSE PAL·LIATIUS del poble palestí, clarament un genocidi, AMB la intenció final de la desaparició dels palestins  d'una terra que durant mil·lennis  ha sigut seua.   El preu que han de pagar tampoc És gens nou, l'estan pagant des de l'any 1948 amb el vist i plau dels països occidentals i els seus organismes més representatius de la democràcia i els drets humans, que amb unes sigles molt ostentoses  i uns representants molt assenyats, realment fan una tasca ben cínica i ben hipòcrita mirant sempre cap el costat que no toca.

Ja no ens empassem més rodes de moli. Article d'opinió de Joan Martínez

De nou el triomfalisme de Rajoy, adobat amb un punt de cinisme han contribuït a la creació de major malestar social que el que ens té habituats amb les seues intervencions. I de nou posa el dit a la nafra, per allò de incomodar una mica més.   La seua intervenció al Senat per a presumir de la reforma fiscal posa en evidència la falta de sensibilitat social. És una manipulació de les dades econòmiques amb una finalitat purament electoralista.

Joan Martínez Tortosa. Secretaria Sanitat Esquerra Republicana del País Valencià

PROPER OBJECTIU DE LES RETALLADES : MALALTS CRÒNICS

Els malalts crònics, aquella part de la societat que per necessitat utilitza, de manera continuada i en augment progressiu, gran quantitat de recursos sanitaris de tot tipus: medicaments, oxígen domiciliari, pròtesis, rehabilitació etc, és el següent col·lectiu en el punt de mira de les retallades, que també es produeixen de manera continuada i en augment progressiu.   És clar que cap persona voluntàriament vol ser malalt crònic i s'estimaria més no ser-ho, però per si no fos prou per a ells conviure amb la seua malaltia, ara cal agreujar la situació amb retallades en les prestacions i ja s'està avaluant aquesta possibilitat per part dels grups assessors.

Joan Martínez Tortosa. Esquerra Republicana de Mutxamel

La caverna grinyola de nou

No n'hi ha prou amb el desmembrament social, laboral i polític, amb la davallada de l'estat del benestar, que sembla més bé allò que el temps s'endugué i amb una més que raonable impossibilitat de retornar.   No n'hi ha prou amb pèrdues importants en els drets que havien suposat un elevat preu per aconseguir-los. Ara la caverna i el seu oracle transmutat en ministre de Justícia parla de nou i marca el camí a seguir, en un assumpte tan sensible i tan important com la interrupció voluntària de l'embaràs.

Per una política lingüística valenciana del segle XXI

En uns moments en què la societat demana i protagonitza un gir en la manera de fer política, ens trobem amb les darreres cuetades d'una transició inacabada al País Valencià. Assisitim a la degradació d'un sistema polític construït sobre la negació, un sistema que impossiblita la capacitat de decidir i ser als valencians i valencianes. L'última cortina de fum que intenta ocultar la inoperància política d'aquest model ha estat la desautorització de la definició del terme "valencià" de l'AV, per part del PPCV, entitat que el mateix PPCV va crear amb criteris polítics per damunt dels estrictament filològics i acadèmics.

Per una nova llei de Política Lingüística. Article de Raquel Gómez

Fa trenta anys els valencians i valencianes en exercici del dret a decidir sobre el nostre futur ensvam dotar de dues lleis que consensuaven una voluntat valencianista majoritària, la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià (LUEV) i la Llei de Creació de RTVV; lleis que des de la seua mateixa publicació no han acomplit l'objectiu per al qual van ser creades: la normalització en l'ús i coneixement delnostre valencià, el català de tots.

Cicle esgotat, canvi de protagonistes

De vegades el poder polític esdevé una gran torre d'ivori, que aïlla de la realitat els seus protagonistes. La vida transcorre de forma tranquil·la emparada pel principi de la bassa d'oli. Res es mou i res altera el ritme de les coses. És un món feliç que sols existeix a dintre la torre. Una bombolla de vidre, un castell feudal, inexpugnable.   Fora tot viu i tot batega en un altre ritme, un ritme de caos, de desassossec, de pèrdua i d'impotència davant la progressiva desaparició del que s' hauria d'haver conformat com un model de funcionament, un model de relació i d'ordre social.