ERC Palafolls

Cartell de la Marxa de Torxes 2015

ERC dóna tot el seu suport a l'Associació La Roda de Palafolls

Des d’ERC Palafolls volem expressar el nostre total suport a l’Associació La Roda de Palafolls arran de la prohibició de l’Ajuntament per realitzar la Marxa de Torxes per la Independència que està prevista, com cada any, el 10 de setembre. La Marxa de Torxes és un esdeveniment cultural, reivindicatiu i lúdic que està ben arrelat a la xarxa de municipis que conformen el nostre país. Les motivacions d’oportunitat –som a les portes d’unes eleccions decisives al nostre país, en les quals el PSC ha esdevingut un actor irrellevant- no s’han de barrejar amb el motiu de legalitat. L’Associació La Roda s’ha caracteritzat sempre per una actitud dinàmica envers la divulgació i la promoció de la cultura catalana al nostre poble. En aquest cas, l’associació ha actuat d’acord amb la normativa legal i les ordenances, i mai ha registrat cap incident violent ni denunciable per part de la policia. Tampoc hi ha hagut mai cap problema d’incompatibilitat amb la Festa Major de Palafolls, hi coincideixi o no amb les dates. Per tot això, donem el nostre suport com a organització a La Roda, i ens posem a la seva disposició pel que calgui.

Ajuntament de Palafolls

ERC s'interessa per un pacte de govern buit de contingut

En relació al darrer ple de 17 de juliol abans de les vacances d'estiu, des d’ERC es van plantejar després en el torn de precs i preguntes una bateria de temes de diversa índole, destacant-ne:   -Vam interessar-nos per l’estat en les negociacions amb la Corporació de Salut del Maresme/la Selva, entitat que gestiona el CAP de Palafolls, al voltant de la renovació del conveni que garanteix el servei en aquest equipament. D’aquest tema en depèn tant l’horari de serveis com diverses factures pendents de cobrament per part de l’ajuntament (diverses anualitats del lloguer de l’espai, temes laborals, etc.). L’alcalde va informar al Ple que fins a final d’any no creia que es desencallés aquest tema que seguirem de prop.   -El Grup Municipal també es va interessar pels detalls del pacte subscrit entre el PSC i IU-ICV per l’actual mandat, sense obtenir cap tipus de concreció més enllà d’unes dedicacions per part dels regidors i molt poca cosa més. Per nosaltres es tracta d’un dels aspectes més rellevants a nivell de la tant menystinguda transparència.   -La situació de la manca de cobertura de les places de la Secretaria i de la Tresoreria de l’ajuntament, obtenint com a resposta una situació d’interinitat pels propers mesos, amb dos matins (dilluns i dijous) i una tarda (dimarts) pel que fa a la secretaria i d’un matí setmanal per la tresoreria. Esperem que aquesta situació es solucioni definitivament el més aviat possible.   -També ens vam interessar per qüestions que ens havien traslladat diferents veïns al voltant de: L’estratègia al voltant de les necessitats econòmiques de l’equip de Futbol de Palafolls, recentment ascendit L’acte públic anomenat com “batalla de rap” que va tenir uns incidents amb alguns pares i mares Els horaris de recollida d’escombraries i d’obres públiques que destorben el descans dels ciutadans El funcionament del Casal d’estiu amb queixes diverses La implantació del programa de garantia juvenil destinat a joves sense feina de 16 a 25 anys L’adjudicació definitiva i obertura del local social de Sant Genís

El govern rebaixa la delegació de competències del Ple

El passat divendres 17 de juliol es va celebrar el darrer Ple abans de vacances amb contingut bàsicament tècnic, però també polític. Va començar amb un punt heretat del darrer ple de cartipàs: la delegació de competències del Ple a la Junta de Govern. Amb els vots a favor de la majoria del PSC-IU, i un cop rebaixada la delegació de competències però conservant les atribucions de contractació per a la Junta de Govern, es va aprovar. Des d'ERC vam votar en contra perquè creiem que precisament la contractació és un dels punts més sensibles i en el que cal un especial esforç de transparència de cara a ciutadania.   A banda d’aquest punt, es va aprovar definitivament el projecte executiu de la girola d’accés a Sant Lluís, davant del Marineland. Tot i l’aprovació, es va consensuar la necessitat de dur a terme una trobada a tres bandes (Ajuntament, redactors del projecte i el grup d'ERC) per acabar de discutir la ubicació de les parades de bus que estan projectades i que, vist l’espai reduït, poden generar problemes de circulació.   També en aquest Ple es va discutir sobre la proposta de l’equip de govern de modificar el planejament general canviant la qualificació de tres parcel·les de ciutat jardí. Ja fa temps que des d'ERC Palafolls hem deixat clar que no compartim la manera d’entendre la planificació urbanística d'aquest govern, i aquest cas concret, n’és un exemple clar. Els canvis de qualificació urbanística, de sòl no urbanitzable a urbanitzable, encara que siguin amb compensacions marcades per Llei, són una possibilitat que cal avaluar amb molta cura, sobretot tenint en compte que estem parlant d’un sector que, de llarg, representa l’error urbanístic més important dels més de 30 anys de govern ininterromput del Sr. Agustí.   Al darrer punt, de major contingut polític; a proposta del senyor alcalde, es va arribar a un acord de mínims al voltant d’iniciar les converses per consensuar tres punts més o menys coincidents dels diferents programes electorals de les darreres eleccions:   -L’estudi de les millors opcions per dotal al municipi d’una pista coberta a l’aire lliure, amb prioritat per la pista adjacent al Palauet   -L’estudi per la definició de les prioritats per la millora d’asfaltat de carrers i del sistema elèctric i d’il·luminació d’espai públic   -L’estudi per l’oportunitat, viabilitat i efectivitat per la creació d’una comissió de foment de les bones pràctiques polítiques i de transparència.

Taula comparativa entre diversos municipis on es pot comprovar el greuge comparatiu amb Palafolls

ERC mostra el seu desacord amb la racionalització de les dietes per assistències i als grups municipals

En el darrer ple, en el qual es va aprovar el cartipàs municipal per aquest mandat (2015-2019), es va poder comprovar que res no canvia. L’equip de govern segueix amb la mateixa manca de respecte per la feina que es fa des dels grups de l’oposició, i el que és pitjor, es menysté una part gairebé majoritària de la població que és representada per aquestes forces. En aquest ple es va aprovar sense cap tipus de consens un seguit de retribucions per assistència als plens -que se seguiran celebrant cada dos mesos- de 140€ bruts per regidor, i una dieta de la mateixa quantitat per cada assistència a les Juntes de Govern, que se celebren setmanalment i estan reservades als regidors de l’equip de govern. Les comissions informatives i les assignacions als grups municipals tornen a quedar excloses de cap tipus d’assistència. ERC faria les coses d’una altra manera, i en consonància al que han fet d’altres municipis com ara Llinars del Vallès, Sta. Ma. Palautordera, Canet, Alella, Pineda, Calella, Tordera o Malgrat, en la taula que il·lustra aquesta notícia. De fet, la política en aquest sentit de l’Ajuntament de Palafolls, entra en una contradicció flagrant i va contra tota lògica. ERC també vol denunciar novament, tal i com ja vam fer fa quatre anys, la manca de respecte i el menysteniment per part de govern municipal per la feina que fan tant els grups municipals –que fiscalitzen la feina de l’equip de govern-, com la dels regidors que assisteixen a les comissions informatives -l’òrgan on tots els regidors del consistori poden estudiar, informar o consultar els temes que se sotmetran a l’aprovació del plenari

Esquerranet núm. 22

ERC Palafolls valora els resultats electorals en un nou Esquerranet

ERC Palafolls distribuirà durant els propers dies a gairebé totes les cases la nova edició de l’Esquerranet. En aquest s’hi podrà trobar un anàlisi electoral dels resultats, on ERC ha estat la força que més ha pujat, quedant-se a només 329 vots de l’alcalde Agustí, i a 19 del cinquè regidor. Un altre dels punts interessants del butlletí, és la distribució de tasques dels regidors que conformaran el nou grup municipal. En aquest mandat s’incorpora a l’equip que lidera en Francesc Alemany i la Susanna Pla, en Jordi Villaret i la Judit Caimel. Les funcions que assumiran quedaran així: -Comissió d’afers territorials: Francesc Alemany i Jordi Villaret. -Comissió d’afers econòmics: Francesc Alemany i Judit Caimel. -Consell Escolar Municipal: Susanna Pla i Judit Caimel. -Consell de Ràdio Palafolls: Jordi Villaret i Susanna Pla. -Consell de Cultura: Judit Caimel i Susanna Pla. Per contactar amb els regidors del grup d’Esquerra, els trobareu al despatx dels grups de l’oposició cada dimarts de 16:00h a 19:00h. També hi podreu contactar a través dels correus electrònics: Francesc Alemany: alemanymf@palafolls.cat Susanna Pla: placs@palafolls.cat Jordi Villaret: villaretsj@palafolls.cat Judit Caimel: caimelpj@palafolls.cat   Podeu descarregar-vos l’Esquerranet clicant aquí.

El Grup Municipal d'ERC: Francesc Alemany, Susanna Pla, Jordi Villaret i Judit Caimel

Res no canvia

L’alcalde de Palafolls ha aprofitat aquest primer Ple per demostrar amb fets i declaracions que no té cap intenció de canviar el que ha aplicat durant els darrers 32 anys.   Valentí Agustí va afirmar en el ple extraordinari de dimarts que seguia apostant pel càrrec de confiança de cultura perquè “no es refiava dels tècnics municipals”. Davant d’aquestes afirmacions, el portaveu del grup municipal d’ERC Francesc Alemany li va demanar explicacions i l’alcalde es va reafirmar en la seva opinió.   El Ple va servir per aprovar el nou cartipàs municipal. Es tracta d'un Ple que es duu a terme cada inici de mandat, i en el que s'aproven els aspectes més funcionals a nivell de la gestió política de l'ajuntament  com ara l’estructura i delegacions de competències per part de l'alcalde, regidories i continguts, periodicitat dels plens, entre d’altres.    Alhora però, també es voten altres aspectes també molt importants com càrrecs de confiança, atribucions econòmiques dels regidors de govern o la dotació per assistència a Ple (única retribució que reben els membre electes que estan a l'oposició) o la representació de l'ajuntament als diferents òrgans i fundacions de les que en forma part. En aquest darrer punt, l’alcalde Valentí Agustí  va assegurar que després de molts anys de forma-ne part, ja no estaria dins del Patronat de la Fundació Privada Molí d’en Puigvert “per entendre que hi pot haver una incompatibilitat de càrrecs” entre el fet de ser alcalde i al mateix temps soci de la Comunitat terapèutica del Maresme.   En aquest Ple es defineixen les condicions generals que regiran els propers quatre anys de mandat i, tal i com ja és tradició per part de l'equip de govern integrat pel PSC i EU-ICV, no han tingut cap mena de gest ni de sensibilitat per conèixer d'antuvi les posicions de la resta dels partits que també formen part de l'ajuntament. Així doncs, el resultat ha estat que en els aspectes realment rellevants es segueix sense atendre les propostes que se'ls presenten que, lluny de tenir càrrega política, s'orienten a aconseguir una millora de la transparència de la gestió municipal.

ERC Palafolls 2015

L’Assemblea d’ERC a Palafolls renuncia a pactes postelectorals i decideix treballar des de l’oposició els propers quatre anys

Els membres de l’Assemblea d’Esquerra Republicana a Palafolls es van reunir ahir dilluns, primer de juny, amb el doble objectiu de fer una valoració dels resultats electorals i debatre la possibilitat d’establir pactes amb les altres forces representades a l’Ajuntament, durant el mandat 2015-2019. Pel que fa al primer dels objectius de la reunió, els membres de l’Assemblea van mostrar-se completament satisfets, tant de la feina duta a terme durant la campanya, com dels resultats obtinguts, perquè gairebé s'han triplicat el nombre de vots (1115 vots, abans 489), la qual cosa ha permès duplicar el Grup Municipal que passa de dos a quatre regidors. El Grup Municipal d’ERC el composaran Francesc Alemany, Susanna Pla, Jordi Villaret i Judit Caimel. En relació al segon dels objectius, el cap de llista, Francesc Alemany, va transmetre el resultat de la trobada que havia mantingut hores abans amb Valentí Agustí (PSC) en la qual, l’alcalde en funcions, l’havia sondejat sobre la possibilitat d’establir un pacte de legislatura. La proposta va ser sotmesa a votació i els membres de l’Assemblea van decidir unànimament votar en contra de l’establiment d’un pacte amb la força política més votada, el PSC, a causa de les profundes diferències que ens separen pel que fa a aspectes tan sensibles com la governança o els models urbanístic i educatiu. En aquesta línia, també es va descartar la possibilitat d’establir cap mena pacte amb les altres forces polítiques representades a l’Ajuntament per tal d’arrabassar l’alcaldia al candidat més votat, Valentí Agustí, tot i que aquest ha quedat lluny de la majoria absoluta i ha confirmat la pèrdua de suport electoral. Recordem que la diferència de vots entre el PSC i ERC ha passat de 1098 en les eleccions municipals de 2011 a tant sols 339 vots en la contesa electoral del passat diumenge 24. La decisió que ha pres l'Assemblea republicana ratifica, doncs, que en les circumstàncies actuals el Grup Municipal d’ERC romandrà a l’oposició, des de la qual està disposat a treballar com si es tractés d’un autèntic govern alternatiu fent propostes en positiu i constructives per millorar el nostre poble.

Aproximació visual (simulació) de com podria quedar el nou hotel d’entitats

ERC convertirà les antigues escoles en un hotel d’entitats

Les entitats són el motor de la vida pública del nostre poble. Per això, convertirem les antigues escoles en un hotel d’entitats. Aquest edifici, situat al costat de la nova caserna de la policia a la plaça Fòrum Palatiolo, el transformarem en un espai que donarà sortida a les necessitats d’espai i de funcionalitat, que actualment tenen moltes entitats del poble.   Proposem un equipament amb sales diàfanes per a conferències o exposicions on es puguin desenvolupar actes de gran format (200 persones), sales específiques perquè cada entitat pugui disposar d’un espai per reunions i una sala condicionada acústicament. A més, en aquest equipament hi ubicarem els estudis de Ràdio Palafolls, perquè estigui a peu de carrer.   Des d'ERC Palafolls creiem que no té sentit destinar esforços a lloguers de naus ni a desenvolupar complicats projectes amb rehabilitacions d'edificis com el Molí Vell, desterrant les entitats a zones allunyades de la població.   Aquest edifici funcional, cèntric i integrat en una anella cultural potent, permetrà alhora fomentar l’activitat comercial i de gaudi per a tots els ciutadans de Palafolls.   Un projecte global per a una nova manera de fer.  

Cartell de l'acte central

Recordatori agenda de campanya cap de setmana

ERC Palafolls serà demà dissabte 16 a partir de les 10h en una paradeta al costat del mercat municipal. Allà hi podreu trobar tota la informació sobre la candidatura i el programa. A la tarda, a partir de les 19:30h a la Glorieta del Dr. Torner, l'ACTE CENTRAL de campanya, presentat per la periodista Èrica Gàlvez, que introduirà al cap de llista, Francesc Alemany, la llista i la Plataforma de Suport. L'acte comptarà amb una actuació especial del músic ex-SAU, Pep Sala, i un sopar popular gratuït posterior. L'acte estarà adaptat per a persones amb discapacitat auditiva. Diumenge 17 a les 10h serem a la pista polivalent de Mas Reixach, on realitzarem una xocolatada i posarem inflables pels nens. També hi podreu trobar un punt d'informació sobre la candidatura d'ERC Palafolls. Us animem a ser-hi!