ERC Palafolls

Notícia

Crònica del Ple extraordinari d’aprovació del cartipàs municipal.

  • El Grup Municipal d'ERC: Francesc Alemany, Susanna Pla, Jordi Villaret i Judit Caimel
L’alcalde de Palafolls ha aprofitat aquest primer Ple per demostrar amb fets i declaracions que no té cap intenció de canviar el que ha aplicat durant els darrers 32 anys.
 
Valentí Agustí va afirmar en el ple extraordinari de dimarts que seguia apostant pel càrrec de confiança de cultura perquè “no es refiava dels tècnics municipals”. Davant d’aquestes afirmacions, el portaveu del grup municipal d’ERC Francesc Alemany li va demanar explicacions i l’alcalde es va reafirmar en la seva opinió.
 
El Ple va servir per aprovar el nou cartipàs municipal. Es tracta d'un Ple que es duu a terme cada inici de mandat, i en el que s'aproven els aspectes més funcionals a nivell de la gestió política de l'ajuntament  com ara l’estructura i delegacions de competències per part de l'alcalde, regidories i continguts, periodicitat dels plens, entre d’altres. 
 
Alhora però, també es voten altres aspectes també molt importants com càrrecs de confiança, atribucions econòmiques dels regidors de govern o la dotació per assistència a Ple (única retribució que reben els membre electes que estan a l'oposició) o la representació de l'ajuntament als diferents òrgans i fundacions de les que en forma part. En aquest darrer punt, l’alcalde Valentí Agustí  va assegurar que després de molts anys de forma-ne part, ja no estaria dins del Patronat de la Fundació Privada Molí d’en Puigvert “per entendre que hi pot haver una incompatibilitat de càrrecs” entre el fet de ser alcalde i al mateix temps soci de la Comunitat terapèutica del Maresme.
 
En aquest Ple es defineixen les condicions generals que regiran els propers quatre anys de mandat i, tal i com ja és tradició per part de l'equip de govern integrat pel PSC i EU-ICV, no han tingut cap mena de gest ni de sensibilitat per conèixer d'antuvi les posicions de la resta dels partits que també formen part de l'ajuntament.
Així doncs, el resultat ha estat que en els aspectes realment rellevants es segueix sense atendre les propostes que se'ls presenten que, lluny de tenir càrrega política, s'orienten a aconseguir una millora de la transparència de la gestió municipal. Van quedar desestimades ,doncs, les següents propostes:
 
- Proposta per dur a terme un Ple ordinari mensual, en lloc de l'actual bimestral. Es tracta d'una reclamació que ja vam presentar fa 4 anys i que té l'objectiu de possibilitar de forma regular la fiscalització i l'accés de tots els ciutadans al Ple ja que, només els ordinaris permeten Precs i Preguntes.
 
- Proposta per modificar la representació de l'ajuntament a la Fundació del Molí d'en Puigverd introduint-hi un segon representant de l’ajuntament, ocupant aquesta plaça de nova creació un membre de l'oposició. Des d'ERC hem traslladat des de fa molt de temps la necessitat d'acabar amb l'opacitat d'aquesta organització a la que l'ajuntament de Palafolls hi té cedida per 50 anys totes les instal·lacions que ocupen. També hem demanat que se'ns informi periòdicament de la gestió de la mateixa, així com dels seus projectes que tant d'impacte tenen en el municipi.
 
- Proposta per retallar la delegació de competències des del Ple a la Junta de govern. L’alcalde va decidir, finalment, deixar sobre la taula la seva proposta de delegació total de competències del Ple cap a la Junta de Govern, després de les queixes de tota l’oposició ja que, al nostre parer, es tracta de buidar de continguts el Ple i deixar únicament allò que la llei estrictament reserva, a nivell competencial, com a decisions de Ple. Aquest fet òbviament l’interpretem, si s’acaba aprovant, com una declaració d’intencions en direcció contrària a la desitjable transparència en la gestió pública.
 
- Proposta per reformular les assistències a percebre per part dels regidors. Sense cap tipus de consens es va aprovar una retribució econòmica de 140€ bruts per cada Ple (recordem que bimestrals) i 140€ també per assistència de Junta de Govern (aquestes de periodicitat setmanal i exclusives dels membres de l’equip de govern que en formen part), deixant sense assignació l'assistència a les comissions informatives. A banda, no s'ha tingut en compte el model més estès i habitual a nivell d'ajuntaments de crear una assignació per cada grup municipal representat en el Ple. Des del nostre punt de vista, una mostra més de la manca de respecte cap a la tasca que desenvolupen els regidors a l'oposició.
 
- Proposta de sous i dedicacions dels regidors a govern. L’alcalde va explicar els estranys percentatges de dedicació definits, segons ell és el format que obliga la llei, resultants dels 4 regidors que percebran un sou per la seva dedicació. El més sorprenent és que, a l’hora de justificar-ho, va prioritzar la situació personal de cadascun dels regidors (segons les seves mancances econòmiques per completar un sou complert) per sobre de les necessitats que puguin cobrir desenvolupant la seva tasca a l’ajuntament. Des del grup d’ERC, se li va demanar que corregís aquest enfoc i que qualsevol retribució per dedicació cal que es justifiqui per la necessitat que té l’ajuntament de cobrir un treball que, en aquest cas, desenvoluparan els regidors.
 
L'alcalde va repetir en diverses ocasions que estava obert a les propostes que li puguin arribar des de la resta de partits polítics però els seus actes, de moment, no acompanyen aquesta declaració d'intencions.