ERC Palafolls

Notícia

L’equip de govern també aprova diverses requalificacions de tres parcel·les a Ciutat Jardí

El passat divendres 17 de juliol es va celebrar el darrer Ple abans de vacances amb contingut bàsicament tècnic, però també polític. Va començar amb un punt heretat del darrer ple de cartipàs: la delegació de competències del Ple a la Junta de Govern. Amb els vots a favor de la majoria del PSC-IU, i un cop rebaixada la delegació de competències però conservant les atribucions de contractació per a la Junta de Govern, es va aprovar. Des d'ERC vam votar en contra perquè creiem que precisament la contractació és un dels punts més sensibles i en el que cal un especial esforç de transparència de cara a ciutadania.
 
A banda d’aquest punt, es va aprovar definitivament el projecte executiu de la girola d’accés a Sant Lluís, davant del Marineland. Tot i l’aprovació, es va consensuar la necessitat de dur a terme una trobada a tres bandes (Ajuntament, redactors del projecte i el grup d'ERC) per acabar de discutir la ubicació de les parades de bus que estan projectades i que, vist l’espai reduït, poden generar problemes de circulació.
 
També en aquest Ple es va discutir sobre la proposta de l’equip de govern de modificar el planejament general canviant la qualificació de tres parcel·les de ciutat jardí. Ja fa temps que des d'ERC Palafolls hem deixat clar que no compartim la manera d’entendre la planificació urbanística d'aquest govern, i aquest cas concret, n’és un exemple clar. Els canvis de qualificació urbanística, de sòl no urbanitzable a urbanitzable, encara que siguin amb compensacions marcades per Llei, són una possibilitat que cal avaluar amb molta cura, sobretot tenint en compte que estem parlant d’un sector que, de llarg, representa l’error urbanístic més important dels més de 30 anys de govern ininterromput del Sr. Agustí.
 
Al darrer punt, de major contingut polític; a proposta del senyor alcalde, es va arribar a un acord de mínims al voltant d’iniciar les converses per consensuar tres punts més o menys coincidents dels diferents programes electorals de les darreres eleccions:
 
-L’estudi de les millors opcions per dotal al municipi d’una pista coberta a l’aire lliure, amb prioritat per la pista adjacent al Palauet
 
-L’estudi per la definició de les prioritats per la millora d’asfaltat de carrers i del sistema elèctric i d’il·luminació d’espai públic
 
-L’estudi per l’oportunitat, viabilitat i efectivitat per la creació d’una comissió de foment de les bones pràctiques polítiques i de transparència.
 
Des de fa molt de temps, i tal com es recull en el nostre programa, hem defensat la necessitat de tenir un pla de millora dels carrers de Palafolls, avaluant-ne la situació actual a nivell de serveis, per tal que les actuacions siguin el més eficients possibles. Alhora, també hem defensat la necessitat de tenir un espai multifuncional que permeti respondre a les necessitats d’espais coberts en cas d’actes coincidint amb meteorologia adversa.
 
Cas a part és el tema de la transparència i de la participació ciutadana. L’evolució de la societat, les directrius europees, les lleis nacionals però, sobretot, la necessitat de tornar a acostar als ciutadans la gestió pública municipal fan que sigui absolutament necessari treballar fort en aquests dos aspectes. L’ajuntament de Palafolls té un llarg recorregut de millores a dur a terme i des d’ERC esperem que aquesta iniciativa superi la temptació de realitzar una acció merament cosmètica.ERC es va interessar també per "un pacte de govern buit de contingut" al torn de precs i preguntes