ERC Palafolls

Notícia

Deu anys de biblioteca pública, a Palafolls

Notícies
  • La Biblioteca Enric Miralles de Palafolls
L’Any 2007 s’inaugurava la biblioteca pública Enric Miralles. En aquests deu anys ha tingut una vida tranquil·la però no ha reeixit a esdevenir el referent cultural que s’esperava
 
La biblioteca pública és, per definició, un equipament de proximitat que té, en l’equitat d’accés, una de les senyes d’identitat. Ha de ser, a més, un referent cultural del territori i de l’espai públic de la comunitat, per la qual cosa està cridada a fer un important paper en la cohesió social. Per tal d’assegurar-se la sostenibilitat, cal que aposti per la creativitat i la innovació com a eines què facin front al difícil context econòmic. Ha de col·laborar, necessàriament, amb altres serveis públics, empreses privades i entitats ciutadanes i ha de saber adaptar-se a les noves realitats i necessitats socials. De tot plegat es dedueix que la biblioteca és una protagonista important de la comunitat en la qual s’insereix, un punt de trobada de diferents col·lectius i un centre neuràlgic de la vida cultural de la comunitat. Per assolir les fites proposades li cal un equip de treball ben format, implicat i amb capacitat de generar sinèrgies amb l’entorn. Ha de tenir voluntat d’abastar nous camps d’acció, però sense perdre de vista les funcions que li són pròpies. Un equip de treball, a més, que ha de vetllar perquè els serveis que ofereix arribin a tots els públics als quals es dirigeixen, en un marc de qualitat i sostenibilitat que han de regir els serveis i les activitats que es duen a terme.
 

Potser, ara que compleix deu anys, és el moment d’examinar si la biblioteca pública Enric Miralles ha assolit a reeixir en els punts que s’ha exposat. Possiblement, en alguns se n’ha sortit bé, però en d’altres no gaire. Si abordem un balanç general, fet amb traç gruixut, al costat de les realitzacions hi detectaríem nombroses mancances derivades de la mateixa complexitat del que es volia que fos la biblioteca. Probablement, el resultat és que cap dels actors locals ha fet bé els deures. De tota manera, el primer i el més important de tots, l’ajuntament, ha mantingut l’equipament infradotat econòmicament tots aquests anys, la qual cosa ha suposat un llast per a qualsevol acció que perseguís fer de la biblioteca Enric Miralles el referent cultural que es desitjava. El 2007, el llavors gerent del servei de biblioteques de la Diputació de Barcelona va manifestar, amb motiu de la inauguració de la biblioteca de Palafolls, que aquesta naixia petita i que molt aviat quedaria desbordada. Els fet no li han donat la raó i, ara, deu anys més tard, no és necessari preguntar-se per què.