ERC Palafolls

Notícia

ERC demana al Govern abandonar la política de pedaços i optar pel sistema de recollida de brossa porta a porta a Palafolls

Ple Municipal
  • Esquema bàsic dels efectes de l'adjudicació del nou contracte per part de l'ajuntament
El Govern delega el servei de recollida de brossa en el Consell Comarcal

El proppassat 22 de maig, en un ple extraordinari a les 9:45 h del matí, l'equip de govern prenia la decisió de delegar el servei de recollida i gestió de residus en el Consell Comarcal. La mesura era un pedaç més en la gestió municipal de la recollida de la brossa a Palafolls, després d'haver mantingut durant anys una empresa de recollida de residus de rebuig (fracció resta) amb una situació contractual i de facturació absolutament irregular.

Quina és la inversió econòmica que fa l'ajuntament amb aquesta operació?

El contracte té un valor aproximat de 328.000 €/any IVA inclòs amb una durada de 8 anys (4+4 prorrogables), amb una inversió aproximada de 180.000 € en camions i contenidors.

La brossa crida la brossa

El canvi d’una empresa a l’altra ha provocat que el problema es faci més visible. Les mesures del consistori de reduir el nombre de contenidors, és a dir, de punts de recollida sota la creença que això abaratirà el cost de la recollida, ha destapat no només les irregularitats contractuals, sinó que també el perill que el municipi no arribi a l’objectiu de recollida de brossa selectiva fixat per l’Agència Catalana de Residus d’un 60% per al 2020, amb sancions econòmiques per als municipis que no hi arribin. Actualment, Palafolls només en recull el 30%.

L’alcalde afirma que el canvi d’operador del servei s’ha produït simplement per les promeses insistents de la nova empresa

Escolta l’àudio

En l'intercanvi dialèctic entre l'alcalde i el cap de files d'Esquerra Republicana, Francesc Alemany, la intervenció de l'alcalde, el socialista Valentí Agustí, va ser del tot desconcertant.

Agustí va justificar la delegació del servei de recollida en el Consell Comarcal perquè l'empresa del CCM va venir a l'ajuntament a oferir-se un munt de cops assegurant cada vegada que el servei seria millor: "Quan et diuen, una i altra vegada, van venir 80 vegades a oferir el servei, i cada vegada millor, amb més coses... jo la veritat és que no tenia cap dubte que no tindríem cap problema".

L’alcalde també va considerar que si la ciutadania no hagués vist durant aquestes setmanes les bosses de brossa envaint el carrer, no hi hauria cap problema: “la gent ni se’n preocuparia de si això era il·legal o no, o què faríem amb els contenidors”. L'argument és especialment sagnant, perquè hom pot deduir que al govern municipal ja li està bé gestionar de manera fraudulenta, mentre ningú no se n'assabenti.

El portaveu d’ERC va respondre amb contundència: “Si vostès prenen una sèrie de decisions que ens porten en un punt determinat, els responsables de prendre aquestes decisions són vostès”. Alemany va afegir també que “si vostès haguessin tingut un model, definit, estudiat i propi, igual no els colen aquest gol per tota l’esquadra. No hi havia model”.

L’alcalde es va acabar d’embolicar amb una sentència pròpia dels lapsus que han anat fent famós a Mariano Rajoy “que no tinguem el seu model [el d’ERC], no vol dir que no tinguem model. Nosaltres tenim un model de mantenir el que teníem i esperar a fer una recollida selectiva porta a porta o el que fos, tot i que jo no hi crec, però penso que potser l’any que ve algú voldrà fer-ho”.

ERC torna a defensar la definició d’un model en aquesta matèria, i que es treballi per millorar el model de recollida aplicant el sistema de porta a porta

Alemany va recordar a l'alcalde que l’equip de govern mostra una vegada més, en un dels aspectes i contractes de major repercussió a l’àmbit municipal, la manca de model i d’una aposta clara i valenta (renunciant a l’estudi acurat de les necessitats de recollida, amb el plantejament de la implantació del sistema de recollida porta a porta) que el duu a assumir una tipologia de servei que no garanteix que es puguin assolir els objectius, i això acabarà repercutint en darrer terme a la butxaca dels nostres conciutadans. Tot i la defensa que fan els republicans del model de recollida porta a porta, des d'ERC s'assenyala que caldria estudiar bé el model d'implantació que es faci, perquè ens podem trobar amb alguna part molt concreta del municipi on el mètode no sigui aconsellable.


Llegeix l'article del regidor d'ERC Palafolls, Jordi Villaret, on explica com hem arribat fins aquí