ERC Palafolls

Documents

Moció dels Grups Municipals d’ERC Palafolls i CiU de Palafolls en suport al moviment al moviment “Diem Prou” que aposta per pagar els impostos a l’Agència Catalana en comptes d’hisenda

És un fet que l’espoli fiscal que patim els catalans, sumat al context de crisi
econòmica, provoca que les nostres institucions públiques apliquin retallades en la despesa en diferents serveis essencials per a la ciutadania, situació que pateixen especialment les famílies amb menys recursos que ara, més que mai, requereixen de polítiques socials i ocupació de qualitat.

També és un fet que per sortir de la crisi un país ha de ser capaç de crear
ocupació disposant de recursos suficients per portar a terme polítiques d’ocupació i de creació de noves activitats econòmiques, que en un marc de finançament just per a Catalunya es podrien desenvolupar.

Recentment s’ha publicat l’enquesta de població activa –EPA- del quart trimestre del 2011 i com era d’esperar, Catalunya no ha sortit ben parada, hem assolit uns nivells rècord de desocupació assolint la xifra de 775.400 aturats i superant una taxa d’atur del 20%, el nivell més elevat des de l’any 1985. També recentment s’ha publicat el dèficit fiscal del 2009 ascendint aquest a més de 16.000 milions d’€, per sobre del 8% del PIB de Catalunya.

Catalunya ha de fer un pas endavant si se’n vol sortir, i per aquesta raó, més enllà de denunciar l’espoli fiscal que pateix el nostre país, cal portar a terme mesures de pressió per acabar amb una situació que ens ofega fiscalment. La
reinvindicació del concert econòmic ha d’anar més enllà del discurs polític. És un deure moral de les institucions públiques del nostre país, dels partits polítics
catalanistes, donar suport a les iniciatives que neixen de la societat civil que
treballin per aconseguir un Concert Econòmic que ens acosti a la sobirania fiscal.

Atès que l’estratègia d’ingressar els nostres impostos a l’Agència Tributària
Catalana és una estratègia tècnicament viable com a mesura de pressió perquè el Govern de la Generalitat treballi decididament per un Concert Econòmic que ens acosti a la independència fiscal.

Atès que hi ha una escletxa legal, d’acord amb el principi de coordinació entre
administracions, que permet que la Generalitat recapti diferents impostos -IVA,
IRPF- que el contribuent ha de pagar a Hisenda a través de l’Agència Tributària
Catalana, ho pot fer, sempre i quan pagui a temps i n’informi a Hisenda
mitjançant el següent procediment:

1. Emplenar el formulari Model S26, que permet transferir diners a un compte
corrent de la Generalitat en concepte del pagament de l’IVA o l’IRPF. Aquest
formulari es pot trobar al web de la Generalitat de Catalunya www.gencat.cat.

2. Una vegada omplert el formulari de l’Agència Tributària de Catalunya, el
contribuent ha d’ingressar al compte de la Generalitat l’import de l’impost indicant
el número de referència i el NIF. Cal conservar el justificant de l’ingrés.

3. Posteriorment el contribuent ha de lliurar a una oficina de l’agència catalana el justificant de l’ingrés en un termini de set dies.

4. A l’hora de fer la declaració de l’impost a Hisenda, cal indicar que es carregui
l’import al compte bancari de la Generalitat on prèviament ha ingressat els diners.

5. La decisió d’acceptar el pagament recaurà en el Govern de la Generalitat.
Atès que dues iniciatives del nostre país portaran a terme la insubmissió fiscal;
una empresa de cerveses d’Olost i una parella d’empresaris de Siurana han
manifestat que ingressaran el primer trimestre de l’IVA de l’exercici de 2012 a
l’agència tributària catalana.

Vist que aquesta iniciativa ha cristal•litzat en el moviment civil per la insubmissió fiscal Diem Prou, que ha recollit el suport de diferents entitats arreu del país, com Ara o Mai, CADCi, Welcome Mr.President, SiP, Cercle Català de Negocis, Club FNEC, SiJ, Intersindical CSC o Catalunya Sí, i en la seva plana web més de 4.000 suports.

Vist que diferents formacions polítiques i plataformes civils hem denunciat i
denunciem l’espoli fiscal que està sotmesa la nostra nació i estem d’acord que
hauríem d’imposar els nostres impostos, regular-los, recaptar-los,
gestionar-los i distribuir-los amb plena sobirania,

En relació als antecedents exposats proposem al ple de l’Ajuntament l’adopció
dels acords següents:


1. Donar recolzament a la campanya iniciada pel moviment ‘Diem Prou’
d’insubmissió fiscal i també a la tasca que Omnium Cultural fa sobre
el procediment a seguir i les conseqüències jurídiques del mateix.

2. Donar recolzament al Govern de l’Ajuntament de Palafolls perquè
inicii les indagacions necessàries per explorar la possibilitat de
liquidar els seus impostos, de forma legal, a l’Agència Tributaria
Catalana.

3. Proposar a tots els ajuntaments del Principat de Catalunya a seguir la
línia iniciada per l’Ajuntament d’Arenys de Munt, a instàncies de
l’Associació de Municipis per la independència, i explorar la
possibilitat de liquidar els seus impostos a l'Agència Tributària
Catalana en comptes d'efectuar-los a l'Agència Tributària Espanyola
com s'ha realitzat fins ara.

4. Proposar a les formacions polítiques catalanistes, nacionalistes,
sobiranistes o independentistes amb representació al Parlament de
Catalunya que promoguin la modificació de la legislació tributaria
catalana per tal que pugui, també, recaptar els impostos de caràcter
estatal.

5. Promoure entre la ciutadania la seva adhesió a la campanya del
moviment ‘Diem Prou’ d’insubmissió fiscal.

6. Comunicar l’adopció d’aquests acords als portantveus parlamentaris
del Parlament del Principat de Catalunya, al Departament d’Economia
i Coneixement del Govern de la Generalitat, a l’Agència Tributària de
Catalunya, a les entitats municipalistes de Catalunya (FMC i ACM), a
l'Associació de Municipis per la Independència i a la Plataforma Diem
Prou.

No obstant això, el Ple acordarà el que estimi més convenient.

Palafolls , 12 d’abril de 2012

Grup municipal d’ERC Grup Municipal de Convergència i Unió