ERC Palafolls

Notícia

La brossa crida la brossa

Jordi Villaret, regidor d'ERC Palafolls
Una de les imatges de la vergonya. El problema persisteix i sembla tenir difícil solució
Una de les imatges de la vergonya. El problema persisteix i sembla tenir difícil solució

En el darrer mes estem vivint una situació que té als Palafollencs en un estat de perplexitat i indignació, a jutjar per tot allò que es recull a les xarxes socials, a causa de l’estat deplorable que presenten els nostres carrers, trobant-nos envoltats d’escombraries, amb uns contenidors plens a vessar i els vorals d’aquests amb bosses de brossa i andròmines de tots tipus que es passen dies i setmanes sense que siguin recollides.

Què ens ha portat fins aquí? Què ha motivat que ens trobem en una situació que fa que els nostres carrers presentin aquesta sobresaturació dels containers i brossa arreu? 

Cronologia de Fets:

Es va convocar amb caràcter d’urgència (tenint en compte que el dia 25 de maig hi havia convocatòria de Ple Ordinari) un Ple extraordinari del 22 de maig a les 9:45 h del matí, per tal d’aprovar la “Delegació de la prestació del Servei de Recollida i Gestió de Residus al Consell Comarcal del Maresme”.

Quin era l’objectiu i quins eren els punts principals d’aquesta nova contractació de servei?

Amb el canvi d’empresa de recollida d’escombraries el Consistori solucionava una irregularitat que s’anava donant des de forces anys enrera, un cop impugnat el concurs de prestació de servei d’aquesta i en el que actualment l’estava portant a terme l’empresa anterior a l’adjudicació del darrer concurs, amb una situació irregular a escala administrativa i de facturació per part de l’Ajuntament.

Cal indicar perquè no presti a confusió a causa de la visible sobresaturació de tot tipus de residus que estem observant darrerament, que el contracte únicament correspon al servei de recollida de residus de rebuig (anomenat resta), no essent objecte les altres fraccions, de paper-cartó, vidre, orgànica (FROM), de les que ja n'era adjudicatari del servei el mateix Consell Comarcal.

Aquest fet ens fa també preguntar-nos perquè abans no era tan visible aquesta situació?, i què ha provocat que darrerament hi hagi major presència d'aquesta tipologia de residu? L'evidència és clara, a jutjar per l'estat de saturació i restes d'aquestes fraccions arreu, i confirma que aquesta recollida de selectiva pot tenir una freqüència insuficient.

Els punts principals del contracte es basaven en:
  • Reducció dels punts de recollida en un 50%, sense reducció de volum derivat de la major capacitat dels nou tipus de contenidors (Sistema Easy)
Previ a l'entrada en funcionament del nou sistema de recollida, Palafolls disposava d'un centenar de punts, pel que fa a la recollida de resta, que en el període d'implantació s'han vist reduïts en una setantena, entenent la clausura dels contenidors soterrats existents.

La implantació definitiva del nou sistema es preveu que es produeixi a principis de 2019, amb una situació de provisionalitat de 6-7 mesos per a la distribució dels nous punts de recollida (nous contenidors). El resultat final és que es disposarà de 55 punts (del centenar del qual partíem) al conjunt del municipi.
  • Dotació de totes les illes (agrupacions de containers en superfície) de les 5 tipologies de fraccions 
  • Reducció de l’import del servei
Amb la intenció de no convertir-ho en un ball de xifres i justificació d’inversions, i per tal de comentar un dels aspectes que s’ha considerat a l’hora de determinar el canvi del servei per part de l’Ajuntament, cal indicar que estem davant d’un dels contractes de serveis més important, sinó el més important, en l'àmbit econòmic amb un valor aproximat de 328.000 €/any IVA inclòs amb una durada de 8 anys (4+4 prorrogables), amb una inversió aproximada de 180.000 € en camions i contenidors. A parer nostre, la forma mitjançant la qual s'ha triat aquesta contractació deixa en entredit de nou, la gestió per part de l’equip de govern, basada a tapar forats, i que ha estat així per tal de solucionar una irregularitat en la prestació actual i basant-se en un hipotètic estalvi en el preu de la prestació, motivada de forma evident en una reducció de la distància del recorregut amb la disposició de menys punts (illes) de recollida.

Què es pot esperar a partir d’aquesta nova situació? I quins aspectes caldrà tenir en compte?

Cronologia de Fets:

En el ple extraordinari del 29 de juny es va portar a aprovació el Pla de Prevenció de Residus de Palafolls 2018-2022, endarrerit des de l’any 2007, en el que l’estudi recull i posa de manifest els punts febles i punts forts del sistema de gestió de residus. La diagnosi del document indica que Palafolls ocupa el segon lloc per la cua d’una llista d’una dotzena de municipis del Maresme, amb una població similar a la nostra i de la mateixa Mancomunitat de l’Alt Maresme, estant únicament per davant de Santa Susanna, segons fonts de l’agència de Residus de Catalunya pel que fa a recollida de brossa selectiva.

A l’estudi s’indica que Palafolls recull poc més del 30% de selectiva, molt per sota del 60% establert per normativa, com a objectiu fixat pel 2020 pel PRECAT. La dada evidencia clarament que Palafolls està molt per sota de les xifres òptimes i requerides normativament de reciclatge de residus.

Quina importància tenen aquestes xifres i en què repercuteix els seus efectes als ciutadans?

La tendència a l’alça a efectes de penalització del preu de la tona de residu gestionada a l’abocador, i en contraposició, la no recepció de la bonificació que significa la gestió de residu selectiu, fa pressuposar, que els municipis que no compleixin les exigències previstes de cara a l’any 2020 poden veure repercutida la gestió ineficient en un augment del rebut de la taxa de recollida.

L’elecció de sistema de recollida per part de l’equip de govern, mostra una vegada més, en un dels aspectes i contractes de major repercussió a l’àmbit municipal, la manca de model i d’una aposta clara i valenta (estudi acurat de les necessitats de recollida, amb el plantejament de la implantació del sistema de recollida porta a porta), que el porta a assumir una tipologia de servei que no garanteix assolir els objectius fixats per normativa (60%), segons els percentatges establerts per la mateixa Agència de Residus de Catalunya.

Per tot plegat cal indicar la importància de la conscienciació per part de la ciutadania de l'esforç que cal portar a terme en aquest sentit per tal d'assolir els objectius i contribuir a una recollida selectiva eficient, que tan bé ens faria a tots i a totes, perquè l'horitzó no massa llunyà i la situació escollida pot repercutir de forma considerable en les butxaques dels contribuents.