Palafrugell

Notícia

Concursos públics

ERC Palafrugell

En els darrers mesos hem estat immersos en la polèmica dels concursos per a les concessions del servei de boies i altres usos del litoral i del servei de salvament marítim. Sense entrar en les decisions finals, sí que ens agradaria poder detallar una mica el procés. Especialment després d’haver rebut molts comentaris, alguns molt crítics, sobre la redacció del plec de condicions i el perquè en aquestes condicions no s’incloïen aspectes específics d’algunes empreses o entitats que optaven al concurs. Com, per exemple, la proximitat de l’empresa -o sigui, que fos de Palafrugell-, que es tingués en compte que els que fins llavors havien realitzat el servei ho havien fet favorablement, o que l’empresa o entitat efectués un retorn social per a la població. Amb tota seguretat, la majoria d’aquestes intencions tenen uns fonaments ben intencionats.

Llavors, com és que, amb tots aquests arguments, sols es tinguin en compte criteris tècnics i econòmics? Doncs senzillament perquè les normatives actuals ens hi obliguen. La legislació que regula les contractacions de l’administració pública és cada vegada més restrictiva, més impersonal. Som conscients que aquestes restriccions perjudiquen especialment a entitats molt lligades a Palafrugell. La Creu Roja, els Amics de Llafranc, el Club Vela Calella i el Club Nàutic Tamariu en són els quatre exemples més significatius. I això fa que empreses foranies, sense coneixement del territori, puguin optar a la concessió i guanyar-la. Però posar pals a les rodes per beneficiar empreses locals és prevaricar. Cal remarcar que el control sobre l’administració supramunicipal és constant. De fet, aquest Ajuntament té obert un expedient sancionador per l’Agència Catalana de la Competència perquè va trobar indicis que en un concurs no es respectava escrupolosament la lliure competència. I les sancions d’aquesta Agència solen ser considerables.

Mentre això passa, hi ha ciutadans que qüestionen el procés i es pregunten qui garantirà l’eficàcia del servei. Durant el concurs, el paper de l’Ajuntament és assegurar-se de la solvència de les empreses. Un cop feta la concessió, ha de garantir que el servei als usuaris sigui el més eficient possible. No solament amb les noves empreses, sinó amb totes.

Article publicat al butlletí municipal Can Bech núm. 61