Palafrugell

Notícia

Les polítiques urbanístiques i Aigua Xelida

ERC Palafrugell

Les polítiques urbanístiques municipals es planifiquen mitjançant els POUM (Pla d’ordenació Urbanística Municipal). Un POUM fa previsions, estableix regulacions en matèria d’ordenació dels espais municipals, classifica les diverses parts del terme municipal en sòl urbà, urbanitzable (apte per a la seva transformació en sòl urbà) i no urbanitzable (que no pot ser urbanitzat i ha de gaudir d’una protecció especial), i estableix els usos i les activitats que es poden dur a terme en cadascun d’ells. Dit d’una altra manera: estableix les regles del joc del creixement urbanístic del municipi per als pròxims anys. L’actual POUM  de Palafrugell té data d’aprovació del 2014 i estableix, com a termini mínim, 12 anys per a procedir a la seva revisió ordinària. Per tant, plantejar-nos una revisió del POUM no és factible.

Els darrers mesos, SOS Costa Brava ha posat a debat diferents qüestions urbanístiques lligades al nostre municipi. La més complexa és la d’Aigua Xelida. Estem parlant d’un terreny d’uns 30.000m2  actualment no edificat, malgrat que anteriorment s’havia sol·licitat i concedit permís per fer-ho. El POUM qualifica l’espai com a urbanitzable sense desenvolupar amb una vinculació singular (tots els terrenys al seu voltant estan urbanitzats). Per fer-ho entenedor, segons la planificació que tenim aprovada, allà es podria edificar.

Des d’Esquerra, en el seu moment ja vam criticar l’excés d’edificació d’Aigua Xelida en particular i de Tamariu en general. Cal recordar que al costat d’aquest terreny hi ha una parcel·la on es deixava construir un hotel si aquest es realitzava en un termini de temps ara ja caducat. Davant la demanda dels propietaris de reconsiderar aquesta moratòria, ja els hem informat que no es modificarà i que l’hotel en qüestió no es podrà construir amb les condicions avantatjoses que el POUM  preveia.

Tornant al terreny on està previst la construcció de 33 habitatges, ens trobem entre l’espasa i la paret; per una banda, ens agradaria no augmentar la densitat de població i de cases a Aigua Xelida, i per l'altra, hi han uns propietaris que, amb la llei a la mà i segons la nostra planificació urbanística, consideren que tenen tot el dret d’edificar. La problemàtica augmenta de forma exponencial quan es posen sobre la taula xifres de possibles indemnitzacions.

El govern municipal no pot obrar en contra de les normatives. És per això que no farem cap pas endavant ni cap a un sentit ni cap a l’altre fins que la Generaliat, mitjançant el Departament de Territori, no es manifesti. El conseller de Territori, Damià Calvet, ha assegurat que impulsarà un Pla Director Urbanístic de revisió de sectors no sostenibles i que començarà a aplicar-se a principis de 2019 amb l’aprovació de l’avanç del pla. Per tant, en aquests moments estem esperant les seves recomanacions.


Article publicat al butlletí municipal Can Bech núm. 64