Palamós i St. Joan

Notícia

Sobre la urbanització a l'entorn de la Pineda d'en Gori

Mapa Pineda d'en Gori
Mapa Pineda d'en Gori
Davant les inquietuds expressades a les xarxes socials, des d’ERC Palamós i Sant Joan aportem la informació següent:

1- La qualificació dels terrenys de l’entorn de S’Alguer i la ubicació dels edificis projectats és la que es pot veure al mapa.
2- El POUM de 2007 i anteriors qualifiquen com a urbanitzable l’espai privat on es projecten els edificis. 
3- L’any 2013, la Junta de Govern Local aprova el projecte d’urbanització i reparcel·lació en funció del que marca el pla general 2007.
4- L'any 2017 la propietat demana permís d'obres. Aquest està pendent de llicència.
5- Des d'ERC Palamós i Sant Joan treballem per minimitzar l'impacte paisatgístic entorn la Pineda d'en Gori.