Pallejà

Documents

PREC PER DEMANAR MANTENIMENT I NETEJA JARDINS CA'N PARADÍS
Pallejà, 18 de gener de 2016
PREC DEL GRUP MUNICIPAL ERC PALLEJÀ
 
 
PREC  PER DEMANAR MANTENIMENT I NETEJA JARDINS CA’N PARADÍS.
 
 
Excel·lentíssima senyora alcaldessa:
Els dos regidors del grup municipal d’ERC Pallejà, Miquel Fuentes i Nuñez i Ignasi Sañas i Martin, li demanen que tingui en consideració, que en el pròxim ple ordinari, previst per l’actual mes de gener de 2016, s’incorpori el següent prec a l’equip de govern municipal.
 
 
Atès que formalment, veïns del poble se’ns han adreçat per comunicar l’estat de deixadesa dels jardins del antic restaurant Paradís.
Atès que després de realitzar una ullada hem pogut constatar l’estat actual de manca de manteniment i neteja .
Atès que hi ha acumulació de branques de palmera, fulles i altres plantes.
Davant la preocupació manifestada pels veïns de la zona, que aquesta deixadesa pugui ocasionar incendis fortuïts i proliferació de rates.
 
 
DEMANEM:
Que es realitzin les accions necessàries per que els propietaris de la finca realitzin les tasques de manteniment i neteja per tal d’evitar riscos innecessaris.
 
Esperant rebre resposta a aquest prec en la pròxima sessió plenària, atentament,
 
 
 
 
 
Miquel Fuentes i Nuñez
Ignasi Sañas i Martin
Regidors ERC Pallejà