Pallejà

Documents

PREC DEL GRUP MUNICIPAL ERC PALLEJÀ PER DEMANAR MILLOR SEGURETAT EN EL CARRIL BICI.
Pallejà, 18 de gener de 2016
 
PREC DEL GRUP MUNICIPAL ERC PALLEJÀ
 
PREC  PER DEMANAR MILLOR SEGURETAT EN EL CARRIL BICI.
 
 
Excel·lentíssima senyora alcaldessa: 
Els dos regidors del grup municipal d’ERC Pallejà, Miquel Fuentes i Nuñez i Ignasi Sañas i Martin, li demanem que tingui en consideració, que en el pròxim ple ordinari, previst per l’actual gener de 2016, s’incorpori aquesta petició a l’equip de govern municipal.
Atès que afortunadament al nostre poble disposem de carril bici, que utilitzen molts usuaris. 
Atès que la manca de senyalització o el desconeixement de la regulació envers aquests vehicles i/o aquest carril,  fa que alguns usuaris no respectin les normes establertes.  
Atès que són els veïns de la Ronda Santa Eulalia els que més pateixen aquesta manca de compliment de la normativa.  
Atès que alguns veïns ens han demanat que incorporem aquesta petició ja  que els provoca neguit i queixes.
DEMANEM:
  1. Que s’informi  als usuaris del carril bici,  que han de respectar i protegir sempre als vianants de peu, entenent que són els més fràgils dels usuaris de la via pública.
  2. Que es pinti a sobre el carril bici  la continuació dels passos de vianants, així com un cediu el pas per tal de fer visible, que els vianants tenen prioritat de pas, a l’hora de creuar. Ja que el carril bici es troba justament en mig d’aquest tram.
  3. Que es senyalitzi la velocitat màxima permesa del carril bici.
  4. Que es recordi als ciclistes l’obligació per llei de portar un timbre,  així com elements reflectants per tal d’alertar als vianants i/o altres usuaris de la via pública.
 
Així mateix i perquè els veïns puguin gaudir amb seguretat del carril bici, creiem necessari:
 
  1. Senyalitzar les zones d’aparcament en la zona Ronda Santa Eulalia i altres que coincideixen amb el carril bicicleta, per tal que cap vehicle envaeixi al estacionar l’esmentat carril.
 
 
Esperant rebre resposta a aquest prec en la pròxima sessió plenària, atentament,
 
 
 
 
Miquel Fuentes i Núñez
Ignasi Sañas i Martin
Regidors ERC Pallejà