Pallejà

Documents

PREC PER DEMANAR MILLORES EN PASSEIG DE LES MASIES.
Pallejà, 18 de gener de 2016
PREC DEL GRUP MUNICIPAL ERC PALLEJÀ
 
PREC PER DEMANAR MILLORES EN PASSEIG DE LES MASIES.
 
Excel·lentíssima senyora alcaldessa:
Els dos regidors del grup municipal d’ERC Pallejà, Miquel Fuentes i Núñez i Ignasi Sañas i Martin, li demanen que tingui en consideració, que en el pròxim ple ordinari, previst pel mes de gener del 2016, s’incorpori una petició  a l’equip de govern municipal.
 
 
Atès que formalment, veïns del poble se’ns han adreçat per demanar-nos  ajuda  pel que fa a la situació resultant de l’increment de trànsit en el passeig de les Masies al ser aquest carrer el que canalitza tota la circulació que baixa de la urbanització Fontpineda i una gran part de veïns de Corbera
DEMANEM:
  1. Establir controls de velocitat dels vehicles amb la presència de la policia local a les hores de més trànsit.
  2. Valorar la possibilitat d’incorporar-se al centre de la població des de la cruïlla Carrer de la Fontcoberta amb Passeig de Les Masies, anul·lant la direcció obligatòria de circular cap a la dreta.
  3. Millorar la jardineria del vial així com el mobiliari urbà, afegint arbres, seients i bancs .
  4. Apropiar les tapes de les clavegueres per evitar sorolls. Retirar les plaques acústiques del terra,  que acústicament molesten al veïnat  i que no fan que es disminueixi la velocitat.
Aquests primers punts no creiem que signifiquin una despesa no assolible pel consistori.
Per més endavant i programant l’execució amb dates concretes també demanem.
 
  1. Adequar la vorera costat muntanya que està mancada de manteniment i seguretat.
  2. Afegir una capa d’asfalt insonor.
  3. Millorar la seguretat d’ aquest passeig incorporant 02 passos elevats per tal de minorar la velocitat massa elevada d’alguns vehicles. 
 
No obstant això, el Ple acordarà el que estimi més adient.
 
 
Miquel Fuentes i Nuñez
Ignasi Sañas i Martin
Regidors ERC Pallejà