Parets del Vallès

Parets del Vallès

PSC Parets: El silenci com a resposta

El ROM, el Reglament Orgànic Municipal, indica que en la mesura que sigui possible els precs i preguntes formulats en els Plens Ordinaris pels grups de l'oposició s'han de respondre. El nou alcalde Francesc Juzgado ha iniciat la seva trajectòria copiant els mals hàbits del seu antecessor, Sergi Mingote. En el Ple celebrat el passat 26 de juliol, els regidors socialistes no van respondre cap de ...

Parets del Vallès

Aprovada una nova modificació de crèdit per pagar despeses d'inauguracions d'obres

Amb el vot en contra d'Ara Parets ERC i NOPP, les abstencions de Sumem Parets, PDECAT i Ciutadans, el darrer Ple de l'Ajuntament de Parets va aprovar una modificació de crèdit per destinar 36.000 euros del romanent de tresoreria per a despeses supèrflues, moltes d'elles vinculades amb l'operació de màrqueting electoral que el Partit dels Socialistes ha iniciat arran del recanvi a l'alcaldia. Dels 36.000 euros, 14.000 seran per instal·lar la pista de gel per Nadal que en aquesta ocasió estarà al Barri Antic. Una despesa no prevista en el pressupost de 2018 que van pactar PSC i PDECAT. També es destinaran 10.000 euros per a les inauguracions d'obres que ara s'executen com ara el nou parc del Sot d'en Barriques i 12.000 euros per activitats relacionades amb els Casals de la Gent Gran. La Pista de Gel costarà 44.000 euros De fet, els 14.000 euros seran per finançar l'ampliació de les dimensions de la pista que enguany suposarà un cost total de 44.000 euros (30.000 euros el ...

Més notícies locals
Parets del Vallès

Aprovat per unanimitat el Pla Municipal de prevenció d'incendis de Parets del Vallès

A l'igual que la resta de grups polítics municipals, Ara Parets ERC ha votat favorablement a l'aprovació del Pla Municipal de prevenció d'incendis de Parets, un document que ha estat supervisat per la Diputació de Barcelona i que tindrà una vigència de 4 anys, des de 2018 i fins al 2022. El pla afecta a un total de 105 hectàrees que cal protegir per evitar possibles incendis forestals, de les quals 26 corresponen a superfície arbrada. L'import que s'hi destina no és molt elevat, només 9.267 euros en 4 exercicis i bàsicament per mantenir els camins de la Torre de Malla, Can Teixa i el camí de Sant Valerià. El portaveu d'Ara Parets ERC, Jordi Seguer, ha dit que totes les mesures que des de l'Ajuntament es posin en marxa per evitar incendis són molt ben rebudes. Seguer va afegir: "esperem que aquest estiu no es repeteixi l'onada d'incendis que va tenir lloc ara fa un any. Aquests dies hem assistit als primers incendis, tot i que de petites dimensions, que ens han de posar ...

Més notícies locals
Parets del Vallès

L'Ajuntament de Parets s’adhereix a la iniciativa ‘Amiant Zero a Europa’

La darrera Junta de Portaveus de l'Ajuntament de Parets va aprovar per unanimitat, a proposta d'Ara Parets ERC, l'adhesió del consistori a la iniciativa ‘Amiant Zero a Europa’ promoguda per la Federació d’Associacions de Víctimes de l’Amiant a Espanya i la Federació d’Ecologistes en Acció amb el suport dels sindicats majoritaris. Així es va aprovar el compromís d'incorporar una partida econòmica en els pressupostos de 2019 per tal d'encarregar un mapatge per identificar la presència de fibrociment a Parets i s’elabori un cens d’instal·lacions amb amiant i s’estableixi un pla d’acció progressiu per retirar l’amiant que es detecti en edificis i terrenys públics municipals. La moció insta l’Ajuntament de Parets a promoure una campanya d’informació i sensibilització dels riscos de l’amiant ; demanar el suport del Consell Comarcal, Diputació de Barcelona, Generalitat i Govern de l’Estat per poder finançar el mapatge de la presència de l’amiant ...

Més notícies locals

Instagram Ara Parets ERC

@ercparets

Twitter Ara Parets ERC

Facebook ERC Parets