Parets del Vallès

Totes les notícies

Ara Parets ERC edita el número 10 del diari informatiu ‘Cavall Republicà’

La campanya de recollida de signatures per reclamar la construcció d'una piscina descoberta municipal a Parets del Vallès és el tema de portada del número 10 del 'Cavall Republicà', el diari informatiu d'Ara Parets ERC que surt al carrer aquest dijous 18 d'octubre. La publicació de quatre pàgines es fa ressò de tota la despesa en obra pública que el Govern Socialista tirarà endavant fins a la celebració de les eleccions municipals del maig de 2019. La segona pàgina del Cavall Republicà repassa altres temes que des del grup municipal s'han defensat en el plenari com ara l'aprovació d'un nou Pla local d'habitatge, la priorització d'un nou edifici per a l'institut la Sínia, les al·legacions presentades per salvar part de l'arbrat de la plaça Font de la Salut de l'Eixample o la proposta d'ampliació del servei del centre de dia de la residència Pedra Serrada. Les obres del nou parc del Sot d'en Barriques -que no ha seguit en el seu disseny criteris sostenibles- o la remodelació dels carrers del Barri Antic completen la segona pàgina del diari. A la tercera pàgina del diari republicà hi trobareu un monogràfic relacionat amb totes les activitats que Ara Parets ERC ha organitzat o bé ha participat en favor dels Presos i Exiliats Polítics. L'obertura de l'oficina del candidat a l'alcaldia per ERC, Jordi Seguer, prevista pel pròxim dimarts 23 d'octubre, l'homenatge als alcaldes i regidors republicans paretans, represaliats pel franquisme, o la visita al Parlament de Catalunya per part del grup Teixint la Llibertat són els temes més destacats de la contraportada. Del Cavall Republicà se n'han editat 8.000 exemplars que es començaran a distribuir a partir d'aquest dijous per tots els habitatges de Parets i a través de les carpes informatives, també el podreu consultar a la pàgina web de la Secció Local d'ERC.

Nova piscina descoberta i ampliació servei Residència, prioritats d’Ara Parets en el pressupost 2019

La construcció d’una nova piscina descoberta municipal, a l’entorn dels dos pavellons actuals, o l’ampliació del servei de la residència – centre de dia Pedra Serrada amb més horaris i places són dues de les propostes que Ara Parets ERC ha presentat durant la negociació del pressupost 2019 amb el Govern Socialista. Pel que fa a la piscina, ERC demana que s’inclogui una partida en el pressupost 2019 per a la redacció del projecte i alhora una partida en el capítol d’inversions per iniciar la seva construcció també durant el 2019. Pel portaveu republicà, Jordi Seguer, seria la millor manera de comprovar que “el PSC realment vol construir el nou equipament i no és un dels seus tradicionals globus sonda a mesura que s’apropen les eleccions”. Fa setmanes que Ara Parets ERC va iniciar una campanya de recollida de signatures per demanar que el pressupost de l’any vinent inclogui la construcció de la piscina d’estiu. Obertura els caps de setmana del centre de dia Pedra Serrada Quant a la residència es reclama que s’ampliï el servei del centre de dia de la residència els dissabtes diumenges i festius a partir de l’1 de gener de 2019 i que es renegociï amb la Generalitat el conveni signat el 2012 per tal d’incrementar el nombre de places de centre de dia i residència. Una altra de les prioritats d’Ara Parets ERC és l’habitatge i per això s’ha demanat incloure una partida mínima d’inversió de 300.000 euros per a l’adquisició de pisos en mans de bancs per destinar-los a lloguer assequible, gestionats per l’Oficina d’habitatge. La seguretat ciutadana és una altra de les necessitats. Ara Parets demana un increment de la plantilla de la Policia Local amb més agents i el manteniment d’una oficina de denúncies al nucli antic, ja que no està d’acord amb traslladar les dependències al sector IVECO. També vol que es contractin dins dels plans d’ocupació locals “vigilants per a tots els parcs públics” que alhora s’encarreguin els treballs de manteniment.

Acceptades part de les al·legacions d’Ara Parets ERC i NOPP en el projecte executiu de la plaça Font de la Salut

El cedre que hi ha a l'interior de la plaça, al costat del roure, finalment no es suprimirà. El Govern Socialista farà marxa enrere almenys en part de les seves intencions inicials de tirar endavant la remodelació de la plaça Font de la Salut de l’Eixample. La Junta de Govern, reunida el 4 d’octubre, va aprovar definitivament el projecte d’obra de l’arquitecte Salvador Matas (399.345€) estimant part de les al·legacions conjuntes presentades per Ara Parets ERC i Nova Opció per Parets. Tots dos grups van demanar que no es tallessin 21 arbres de l’interior de la plaça, entre els quals un cedre i alzines de l’antic bosc de la Torre Malla. També van demanar que es mantingués el pòrtic que dona accés a la plaça i els bancs de pedra. S’eliminaran 6 arbres de l’interior del parc Finalment el projecte definitiu preveu mantenir 20 arbres dels ja existents, la retirada de 6 i la plantació d’11 més. Per altra banda, el projecte no garanteix que es mantingui l’arbrat que hi ha a l’exterior de la plaça, ja que “serà necessari seguir les directrius normatives en matèria d’accessibilitat i sempre que es compleixen les condicions necessàries per desenvolupar el projecte”. Gràcies a les al·legacions d’Ara Parets ERC i NOPP es mantindrà el cedre -que es volia eliminar- i que està al costat del roure majestuós que ocupa l’interior de la plaça. Quant al pòrtic, situat en la confluència del carrer Sant Jaume amb Butjosa, i l’enderroc de la tanca perimetral s’eliminarà “ja que no contenen pròpiament valor arquitectònic”, ha dit el Govern Socialista. Igualment els bancs de pedra “tot i que s’entén el valor del dissenyador en el seu moment” no es mantindran, ja que “cal oferir nous espais per seure amb un material més actual”. El Govern Municipal es compromet a rehabilitar els jocs infantils que siguin reutilitzables per reubicar-los en altres zones de jocs de Parets.  

L'Ajuntament reconeix que l'empresa que produeix les males olors a Can Berenguer no ha resolt la problemàtica

La problemàtica de les males olors a la zona de Can Berenguer, causada presumptament per l'empresa DANONE, no s'ha resolt malgrat les continues queixes dels veïns i veïnes i totes les interpel·lacions que des de fa un any Ara Parets ERC ha fet al Govern Socialista. Des de l'estiu de l'any passat el nostre grup ha fet un seguiment exhaustiu de la problemàtica amb continues preguntes en els plens ordinaris. Arran de les darreres qüestions formulades en els plens de juliol i setembre, el secretari-gerent del consistori, Josep Maria Amorós, ha reconegut que "malgrat que l'empresa afectada ha realitzat una part de les actuacions requerides per l'Ajuntament de Parets, com és la millora del dipòsit, no s'han resolt les deficiències i no s'ha produït el restabliment de les condicions òptimes". L'escrit va més enllà i avança que el consistori ha fet un advertiment a l'empresa d'imposició de mesures coercitives en cas de no resolució de la problemàtica. Així mateix, Amorós ha detallat que "actualment està en curs un nou requeriment per resoldre definitivament la situació, de conformitat amb el que disposen les diverses lleis vigents en matèria de protecció de l'ambient atmosfèric". El secretari-gerent afegeix que l'Ajuntament ha fet en els darrers mesos el seguiment de l'empresa que produeix aquesta situació (sense especificar-ne el nom aquesta vegada), amb l'emissió dels informes tècnics corresponents i que constaten una problemàtica de l'activitat econòmica en el procés de retirada de fans de la depuradora. El portaveu d'Ara Parets ERC, Jordi Seguer, valora positivament les accions dutes a terme però insta l'Ajuntament a resoldre definitivament la problemàtica. "La ciutadania que pateix les males olors necessita estar informada del que està passant i fins fa poc donava la impressió que no hi havia transparència en aquest cas. Hem hagut de formular desenes de preguntes per saber la situació actual i conèixer finalment que el problema persisteix.

Ara Parets ERC proposa al PSC una rebaixa del 2% de l’IBI en les ordenances fiscals 2019

Ara Parets ERC s’ha reunit en els darrers dies amb el Govern Socialista per fer-li arribar tot un seguit de propostes republicanes en la negociació de les ordenances fiscals del 2019. Tal com ja es va fer l’any passat, ERC demana una rebaixa del 2% de l’IBI, l’Impost de Béns Immobles. Tenint en compte que l’any passat es van ingressar per aquest concepte 7,7 milions d’euros i si s’aplica una política de contenció de les despeses supèrflues “és més que viable una rebaixa de l’IBI”. La reducció de l’IBI del 2% representaria que l’Ajuntament de Parets deixés d’ingressar 154.000 euros a l’any, segons càlculs fets per Ara Parets. Tarifació Social a les Escoles Bressol a partir del curs 2019-2020 Una altra de les propostes presentades és implementar la progressivitat fiscal en els preus públics de les tres escoles bressol municipals de Parets (La Cuna, el Cirerer i el Gargot) a partir del curs 2019-20. La mesura comportaria un reajustament de les quotes que paguen les famílies, així desapareixeria la quota única i aquesta variaria en funció de la situació econòmica de la unitat familiar. Mesures per fomentar el lloguer d’habitatge En la línia del que estan proposant altres Ajuntaments, Ara Parets proposa un recàrrec del 50% en l’IBI per als tenidors de pisos buits per tal de facilitar que es posin en lloguer o bé que es cedeixin a l’Oficina Local d’Habitatge per tal que gestioni l’arrendament. Alhora es proposa la bonificació de l’Impost de Béns Immobles per als propietaris de pisos buits que els posin en lloguer “a preus per sota del mercat”. Per últim, Ara Parets ERC reitera com els anys anteriors la petició d’introduir una quota reduïda en l’impost de recollida orgànica per als propietaris de solars buits.  

Un NO al Compte General de l’Ajuntament de Parets de 2017

Ara Parets ERC va votar en contra del Compte General de 2017 en el ple ordinari del passat 27 de setembre. Un vot “no tant pel que fa a les dades sinó més aviat per les diferències existents en la gestió dels 23,7 milions d’euros de pressupost”, com vam dir en la sessió. El Compte General de l’any passat es va tancar amb un estalvi net d’1,48 milions d’euros i un romanent de 8,35 milions. Com en anteriors ocasions, el portaveu Jordi Seguer va criticar el baix percentatge d’execució de les inversions reals durant tota la legislatura, en el cas de 2017 només un 35,7%. Sobre el romanent de tresoreria va recordar que la xifra de 8,35 milions d’euros no ha estat tan elevada, “ja que gràcies diverses modificacions de crèdit s’han incorporat en els darrers mesos 6,6 milions, minvant considerablement el romanent inicial”. “Allò que ens ha diferenciat del Govern Socialista han estat bàsicament els criteris a l’hora de prioritzar una inversió pública o en quina manera ens gastaríem els diners dels paretans i paretanes. No compartim les milionàries inversions al nou parc del Sot d’en Barriques o el trasllat de la Policia Local a IVECO, que es farà amb diners d’aquest estalvi”, vam dir des d’ERC. Liquidació del pressupost 2017 Ara Parets va lamentar que algunes de les partides van finalitzar l’any passat amb un romanent considerable. Els casos més flagrants són el manteniment de l’espai públic com ara la poda de l’arbrat (+10.500 euros) o el programa d’ajuts de beques menjador amb un excedent de 6.500 euros d’una partida de 20.000 euros. Altres casos remarcables són les anàlisis de les caques de gos, amb una despesa de tan sols 187 euros dels 3.000 euros previstos en el pressupost. La partida d’atencions protocol·làries d’alcaldia s’ha incrementat un 178% tot i que analitzant al detall s’ha produït una reducció de la despesa en restaurants atribuïda a alcaldia passant dels 6.000 euros el 2015, als 5.

Ara Parets ERC demana al Govern Socialista una major atenció al barri de Can Riera

Els regidors del Grup Municipal d'Ara Parets ERC, militants i simpatitzants, acompanyats dels veïns i veïnes van visitar el passat diumenge el barri de Can Riera dins de la campanya de proximitat 'A Peu de Carrer'. El recorregut va servir per constatar les problemàtiques que pateix el barri des de fa dècades i que en els darrers anys no han tingut la suficient atenció per part del Govern Socialista. El mal estat del paviment d'alguns dels camins públics, la manca de manteniment de molts marges, els problemes de mobilitat de la via que travessa el barri -ja que és molt estreta i és utilitzada com a drecera per accedir a la carretera de Sabadell- o la manca de clavegueram i de subministrament de determinats serveis són algunes de les demanades del veïnat que es va constituir fa 2 anys en una plataforma per reclamar de manera conjunta els seus interessos. El portaveu d'Ara Parets ERC, Jordi Seguer, s'ha mostrat molt satisfet pel resultat de la visita "ja que hem conegut de primera mà totes les necessitats dels veïns i veïnes de Can Riera. Moltes de les peticions cauen pel seu propi pes i des del nostre grup demanarem que es facin efectives com més aviat millor". Seguer es refereix a la necessitat de posar al dia tots els camins públics de Can Riera, mantenir en bon estat els marges i prioritzar la circulació del veïnat en la via que travessa el barri i que té massa densitat de circulació. De fet una de les propostes a estudiar és la limitació del pas de vehicles només per als residents del barri. Amb la visita d'aquest diumenge finalitza la campanya 'A Peu de Carrer', iniciada el febrer de 2017. En total s’han visitat 11 barris i/o sectors de Parets del Vallès: Barri Antic, Can Roure i l’Estació, La Linera, Camp de les Peces, Can Berenguer, Can Butjosa-avinguda Espanya, Barri Cerdanet, les Monges, Escorxador-Can Cabassa i l’antiga Bendix, Mirador Gallecs-Sot d’en Barriques i Can Riera. D’entre totes les propostes, queixes i suggeriments recollits s’elaborarà el programa electoral que es presentarà als comicis de 2019.

Ara Parets ERC visita aquest diumenge Can Riera en la cloenda de la campanya ‘A Peu de Carrer’

La campanya de proximitat amb tots els barris de Parets del Vallès ‘A Peu de Carrer’ arriba a la seva fi aquest diumenge 30 de setembre amb una visita al barri de Can Riera. A partir de les 10.30 hores del matí els regidors del Grup Municipal acompanyats dels veïns/es de la zona i de tothom que vulgui recorreran Can Riera per tal de conèixer quines són les principals necessitats d’aquest àmbit de la població. La trobada s’iniciarà tot just al correcan de Mirador de Gallecs i tindrà una durada aproximada de dues hores. Amb aquesta passejada, Ara Parets ERC finalitzarà la campanya que es va iniciar el febrer de 2017. En total s’hauran visitat 11 barris i/o sectors de Parets del Vallès: Barri Antic, Can Roure i l’Estació, La Linera, Camp de les Peces, Can Berenguer, Can Butjosa-avinguda Espanya, Barri Cerdanet, les Monges, Escorxador-Can Cabassa i l’antiga Bendix, i Mirador Gallecs-Sot d’en Barriques. D’entre totes les propostes, queixes i suggeriments recollits s’elaborarà el programa electoral que es presentarà als comicis de 2019. Paral·lelament Ara Parets ERC ha encetat aquest setembre una campanya de recollida de propostes per millorar el poble a través de carpes informatives on també es recullen signatures per demanar la construcció d’una piscina descoberta municipal.  

Ara Parets ERC vol saber si els terrenys de l’antiga Bendix ja no estan contaminats

La Junta de Govern de l’Ajuntament de Parets, en data 26 de juliol de 2018, va atorgar la llicència municipal d’obres a l’empresa VALLES BUSINESS PARK SL per al moviment de terres per a la recuperació de l’aqüífer superficial de la parcel·la ubicada a l’avinguda Catalunya 136-138, en els terrenys corresponents a l’antiga fàbrica Bendix. El permís servirà als propietaris d’aquests solars saber si encara estan contaminats. Davant d’això, des d’Ara Parets ERC hem demanat que el Govern Socialista que convoqui una Comissió Informativa on expliqui tots els treballs de descontaminació dels terrenys que s’han dut a terme en els darrers anys i quina és la situació actual. El portaveu Jordi Seguer s’ha mostrat preocupat perquè sense haver resolt aquesta incògnita l’Ajuntament hagi ofert a la Generalitat uns terrenys de l’espai central on construir-hi el nou edifici de l’institut la Sínia. El Grup Municipal d’Ara Parets ERC es manté ferm i creu que cal redimensionar el projecte urbanístic de l’antiga BENDIX on resulten afectades les masies de Can Cabassa i part del bosc de Ca l’Isidre Coix. Gràcies a la campanya ‘Salvem Can Cabassa’, amb milers de signatures recollides, la ciutadania va conèixer de primera mà el perill que suposa per aquests habitatges i les seves famílies el projecte validat en el seu moment pel Govern Socialista. Ara a tot això s’afegeixen els dubtes de si els terrenys de l’antiga Bendix continuen contaminats. Descontaminació des del 2009 El setembre de 2009, van començar els treballs per descontaminar el sòl dels terrenys de l’avinguda de Catalunya on estaven situades les empreses Bendix i Honeywell. El procés de neteja -aprovat i supervisat per l’Ajuntament i l’Agència de Residus de Catalunya- consistia en el moviment de terres i l’aïllament i la retirada de totes les que es trobaven contaminades per traslladar-les posteriorment als abocadors controlats. Prèviament el 2007, l’empresa Honeywell, aleshores propietària del solar, amb el suport de l’Ajuntament de Parets, va recomanar el tancament de 24 pous d’aigua contaminats a causa de les activitats de les empreses que havien ocupat aquest espai industrial al llarg dels anys.