Parets del Vallès

Totes les notícies

Surt publicat el número 14 del diari informatiu d'Ara Parets ERC 'Cavall Republicà'

Aquest dilluns 1 de juny es comencen a distribuir entre tots els habitatges de Parets del Vallès els 8.000 exemplars del número 14 del 'Cavall Republicà', el diari informatiu de la Secció Local d'Esquerra Republicana. Amb el format de vuit pàgines a tot color, la publicació inclou a les pàgines centrals un resum d'algunes de les accions que des del Govern Plural s'han dut a terme a Parets per combatre la pandèmia del Coronavirus i per ajudar a pal·liar les necessitats de tipus social i econòmic. També es fa un repàs a algunes de les mesures adoptades per les regidories de l'Ajuntament en àmbits com l'habitatge, ocupació, emprenedoria, comerç, mobilitat, via pública, seguretat ciutadana, hisenda i economia, gent gran, equipaments, esports, relacions institucionals, urbanisme i infraestructures, educació, feminismes o LGTBI. "D'aquesta crisi n'hem de sortir més forts i units com a poble" La pàgina 1 i 2 del Cavall Republicà publiquen una entrevista amb l'alcalde de Parets, Jordi Seguer, que fa un repàs del primer any de mandat i alhora explica com s'ha afrontat des del Govern Plural la crisi del Coronavirus. Seguer destaca que "d'aquesta crisi n'hem de sortir més forts i units com a poble i que ningú pot quedar enrere després d'aquesta crisi sanitària i econòmica". Pel batlle republicà ara cal ser prudents, fugir de les promeses i de la política d'aparador i per això cal saber l'abast real de la crisi i després tirar endavant les mesures necessàries dins del Pla de reactivació de l'economia local. Sobre la gestió de les residències-centre de dia, Jordi Seguer diu que "tots hem d'aprendre d'aquesta experiència i en lloc de criticar, cal buscar solucions i preocupar-nos més per la gent gran". La pàgina 7 del diari d'ERC repassa algunes de les activitats de tipus social i cultural on els 5 regidors i regidores d'Ara Parets ERC han estat presents. Per últim, a la contraportada es fa un petit homenatge a l'exregidor republicà Ramon Parés que va morir el 18 de gener i es recorda la inauguració de la nova seu, situada en el carrer Major 54.

Ara Parets ERC proposarà que l’Ajuntament pugui utilitzar tot el superàvit i el romanent acumulat per reinvertir-lo sense condicions

Ara Parets Esquerra Republicana ha presentat una moció on sol·licita al Congrés de Diputats i al Senat que faci les modificacions necessàries de la llei 2/2012 per tal que els ajuntaments que presentin una situació de superàvit o equilibri pressupostari puguin disposar de tots els seus romanents sense condicions i no s’hagi de destinar el superàvit a reduir el deute. En la mateixa línia ERC demana que els consistoris puguin generar dèficit en exercicis pressupostaris en què s’hagin donat situacions extraordinàries i que es faci efectiva l’eliminació de la regla de la limitació de la despesa per als ajuntaments que presentin una situació de superàvit o d’equilibri pressupostari i un nivell d’endeutament inferior al 110% sobre els ingressos corrents. Alhora es reclama que durant el 2020 i 2021 se suspengui l’aplicació de tots els plans econòmics-financers vigents i s’eximeixi de l’aprovació de les noves mesures correctives derivades de l’incompliment dels objectius d’estabilitat pressupostària. D’altra banda, Esquerra Republicana lamenta que la mesura recollida en el decret 8/2020 que permet destinar a despesa social un 20% del superàvit del 2019, resulta clarament insuficient si es té en compte que el superàvit de tots els ajuntaments de l’estat va ser de 4.000 milions d’euros i els romanents disponibles de 17.000 milions d’euros.   Parets només podrà utilitzar 30.700 euros per a polítiques socials L’alcalde de Parets, Jordi Seguer, ha dit que l’exemple més clar el trobem al nostre Ajuntament on després de la liquidació de pressupost del 2019 només es podran destinar 30.700€ per a polítiques socials i en canvi es pagaran 123.000€ per amortitzar deute. Seguer ha recalcat que "sense canvis en la normativa actual i en les limitacions heretades dels governs del PP difícilment es podrà tirar endavant un Pla de reactivació econòmica que sigui ambiciós, ja que els ajuntaments no tenen les eines necessàries per fer-ho possible".

Carme Herrero nova regidora d'Hisenda, Ocupació, Promoció Econòmica, Empresa i Emprenedoria, Recursos Humans i Atenció Ciutadana

A través d'un decret d'alcaldia, de data 1 d'abril de 2020, la regidora d'Ara Parets Esquerra Republicana, Carme Herrero Endrino, ha estat nomenada regidora delegada d'Economia i Hisenda, Foment de l'Ocupació, Promoció Econòmica, Empresa i Emprenedoria, Recursos Humans i Formació, i Atenció a la Ciutadania. Herrero, que tindrà una dedicació del 100% a l'Ajuntament de Parets, també serà la regidora del barri de Can Berenguer i l'Eixample Central. La presa de possessió com a nova regidora va tenir lloc el passat 16 de març davant del secretari municipal, Josep Maria Amorós. La nova regidora republicana va prometre el càrrec "per imperatiu legal, amb lleialtat al mandat democràtic de l'1 d'octubre de 2017 i al poble de Catalunya". La Carme Herrero anava en el lloc 7è de la llista de la candidatura d'Ara Parets Esquerra Republicana en les eleccions del maig de 2019, és militant d'ERC Parets i forma part de l'executiva d'ERC Vallès Oriental com a Secretària de transició ecològica. Substitueix en el càrrec a l'exregidor Enrique Villegas que va renunciar, per motius personals, en el ple extraordinari de febrer. De la presa de possessió se n'haurà de donar compte en el pròxim ple, que no té data prevista donada la declaració d'estat d'alarma en la qual ens trobem. 

L'Ajuntament de Parets modificarà el Reglament Orgànic Municipal per facilitar el vot telemàtic

La Junta de Portaveus de l'Ajuntament de Parets ha aprovat aquest dijous a la tarda, per unanimitat, una moció d'Ara Parets Esquerra Republicana que proposava incloure de forma efectiva el vot telemàtic en els Plens Municipals. Tots els grups polítics van estar d'acord en la creació d’una comissió que servirà per modificar el Reglament Orgànic Municipal (ROM) i així poder facilitar el vot telemàtic. La seva inclusió "permetria donar resposta a la realitat social i personal que els nostres càrrecs electes es poden trobar al llarg del mandat. La seva responsabilitat de representació no pot ser limitada pel fet de patir una malaltia de llarga durada o pel fet de gaudir d'un permís de maternitat o paternitat". Per aconseguir el vot telemàtic caldria utilitzar eines que acreditin que l'electe segueix el ple a temps real, com és una teleconferència, un accés a una intranet mitjançant claus personalitzades o qualsevol que permeti acreditar de forma fefaent que està seguint el ple, li permet de participar de forma activa en tots els aspectes. Per Esquerra Republicana la mesura aprovada "aporta millores en la garantia dels drets democràtics dels electes locals, modernitza l’administració, la feminitza, i millora la conciliació entre l’esfera familiar i la política". La moció aprovada també proposava treballar totes aquelles accions necessàries per millorar la conciliació familiar i política dels càrrecs electes locals del municipi, racionalitzant els horaris i establint mecanismes telemàtics en tots aquells tràmits que sigui possible.

Ara Parets Esquerra Republicana proposa l’aplicació del vot telemàtic en els Plens Municipals

El Grup Municipal d’Ara Parets ERC hem presentat una moció per tractar en la Junta de Portaveus d’aquest març on demanem la creació de d’una comissió per modificar el Reglament Orgànic Municipal (ROM) per tal d’incloure de forma efectiva el vot telemàtic en els Plens Municipals de l’Ajuntament de Parets del Vallès. Tot i haver avançat molt en aquest aspecte, encara hi ha situacions que suposen una clara barrera i es converteixen en una clara desigualtat, especialment per les dones, en el moment de fer un pas endavant i ocupar un càrrec polític.  I quan el fan, moltes decideixen no repetir mandat per la dificultat de combinar la vida política, laboral i familiar, que en el cas de les dones és encara més accentuat. Per aquest motiu, la inclusió del vot telemàtic ens permetria donar resposta a la realitat social i personal que els nostres càrrecs electes es poden trobar al llarg del mandat.  La seva responsabilitat de representació no pot ser limitada pel fet de patir una malaltia de llarga durada o pel fet de gaudir d'un permís de maternitat o paternitat. Tot i poder-nos trobar en situacions que seguiran impedint als electes locals que tampoc puguin fer ús de les eines telemàtiques, aquest és un primer pas per poder incardinar les obligacions familiars amb les obligacions com a representants municipals. Per fer-ho realitat seria necessari modificar la Llei Municipal com la Llei de Bases per tal de recollir i garantir la possibilitat del vot telemàtic, però mentre aquests procediments legislatius no es formulin hem de fer ús de la capacitat autoorganitzativa que ostenten les corporacions locals mitjançant els seus Reglaments Orgànics Municipals per tal d'incloure aquesta eina. Ajuntaments com Altafulla, Barcelona o més recentment la Diputació de Barcelona ja han inclòs als seus reglaments la possibilitat d'exercir el vot de forma telemàtica.  Fer ús d'eines que poden acreditar que l'electe segueix el ple a temps real, com és una teleconferència, un accés a una intranet mitjançant claus personalitzades o qualsevol que permeti acreditar de forma fefaent que està seguint el ple, li permet de participar de forma activa en tots els aspectes d'aquests, i per tant s'haurà de considerar que hi ha assistit a efectes de quòrum i de drets inherents a l'assistència.

Ara Parets Esquerra Republicana demanarà al Govern Central que faci els canvis legislatius necessaris per utilitzar part del superàvit municipal a la creació d’habitatge públic de lloguer assequible

El Grup Municipal d’Ara Parets ERC ha presentat una moció per tractar en la Junta de Portaveus d’aquest març on insta al Govern Espanyol a modificar la disposició addicional sisena de la Llei 2/2012 i del Decret Llei 10/2019, per tal de treure la limitació de l’ús del superàvit municipal, i així poder constituir un estoc d’habitatge públic de lloguer assequible.   El text va més enllà i també demana al govern de l’Estat a modificar el règim jurídic de la SAREB a través de la modificació de la disposició addicional 7a de la llei 9/2012, per tal que la SAREB cedeixi el 30% d’immobles al lloguer assequible, amb l’objectiu de crear un fons social d’habitatge.   Per Esquerra Republicana “l’accés a l’habitatge ha esdevingut un factor clau de la desigualtat avui dia i davant del lent procés de maduració de les polítiques públiques tendents a incrementar el parc d’habitatge amb algun tipus de protecció pública, cal trobar mecanismes que permetin garantir l’accés a l’habitatge per part de la ciutadania, especialment amb caràcter d’habitatge social mitjançant l’ús de tots aquells actius immobiliaris procedents del rescat bancari”.   Des d’Ara Parets ERC fem un balanç molt positiu de la tasca duta a terme des de la Regidoria d’Habitatge, en mans de la regidora republicana Montserrat Folguera, en els primers 9 mesos de Govern Plural.   La recent campanya per ampliar el nombre de pisos de la borsa de lloguer assequible ha començat a donar resultats i l’objectiu és incrementar la xifra i alhora atorgar ajuts econòmics per a la rehabilitació d’aquells habitatges que posteriorment gestioni l’Oficina Local d’Habitatge.  

La Junta de Govern de Parets s'adhereix a la campanya que reclama l'amnistia pels presos i exiliats polítics

El Ple de l'Ajuntament, celebrat aquest dijous al vespre, ha donat compte de l'adhesió de la Junta de Govern de l'Ajuntament de Parets (Ara Parets ERC, Sumem Esquerres a Parets i Parets per la República-JxCAT) al manifest Amnistia Ara que promou la plataforma Som el 80%. El text assenyala que "la judicialització del conflicte polític plasmada en l’empresonament per sedició de nou líders socials i polítics, l’exili i l’obertura de més d’un miler de causes judicials contra ciutadans del nostre país han dut a l’agudització d’un conflicte, ja de per si complex". Els sotasignants del manifest  "creuen imprescindible que s’anul·lin totes les causes obertes arran de la judicialització del procés sobiranista. Cal que el conflicte torni al terreny de la política, d’on no hauria hagut de sortir mai, i s’han de trobar els mecanismes democràtics necessaris perquè els ciutadans de Catalunya puguin decidir lliurement el seu futur polític. D’aquesta manera, la via política i la del diàleg l'única que pot resoldre aquesta situació". Alhora i davant de l'escenari que s'ha creat amb l’arribada del nou govern de l’Estat fan tres peticions: La renúncia de les vies d’excepcionalitat jurídica i processal que posin fi, de manera definitiva, a tot tipus de repressió política. L’amnistia per a totes les persones perseguides judicialment arran de l’anomenat 'procés sobiranista'. És un pas imprescindible per enfortir l’aposta pel diàleg. L’obertura d’un procés de negociació sincera, sense condicions ni renúncies, amb l’objectiu de pactar una solució real al conflicte polític.  

Fotografia: Sílvia Ferran (c)

Ara Parets ERC estrena la nova seu de la Secció Local amb el repte de mantenir el creixement al municipi

La nova seu de la Secció Local d'Esquerra Republicana a Parets del Vallès es va quedar petita el passat divendres en l'acte d'inauguració que es va fer a l'espai situat en el carrer Major, 54, a pocs metres de l'Ajuntament. Tot i el nou emplaçament el partit manté els mateixos reptes: treballar per millorar el nostre poble i ampliar cada cop més la família republicana, d'esquerres i independentista a Parets del Vallès. A l'acte hi van assistir unes 80 persones entre militants, simpatitzants, companys d'altres seccions locals, representants d'associacions i partits polítics locals com els socis de govern Sumem Esquerres i Parets per la República. El president comarcal, Oriol Ramon, va destacar el gran treball que des de 2014 porta a terme ERC a Parets del Vallès passant de la marginalitat a tenir l'alcaldia del municipi amb cinc regidors. Ramon va recordar que en una de les seves visites a la presó de Lledoners per veure al president del partit, Oriol Junqueras, aquest li va demanar mesos abans de les eleccions municipals de 2019 que "volia tenir l'alcaldia de Parets, sobretot per tot el que significa dins de la corona metropolitana i que Parets és el clar exemple de com ERC està eixamplant la base". La festa d'inauguració va tenir record especial per dos militants i exregidors que van picar molta pedra, la Montse Lara i en Ramon Parés, que ens han deixat en aquests darrers mesos. L'alcalde Jordi Seguer va recordar que "sense ells dos i sense la seva empenta no seríem allà on som. Sou els nostres referents per continuar creixent i construint el nostre projecte republicà". La inauguració de la nova seu s'ha fet coincidir amb el 86è aniversari de la secció local de Parets del Vallès. El primer Centre d'Esquerra va sorgir el 6 de febrer de 1934 i estava ubicat a Can Rajoler. En el local d'ERC Parets s'hi celebren les reunions de l'executiva de la secció local, les reunions dels grups d'acció i del Jovent Republicà, entre altres.  

La Secció Local d'ERC Parets compleix 86 anys d'història

Tres setmanes després de la celebració de les eleccions municipals del 14 de gener de 1934, es va constituir el primer Centre d’Esquerra Republicana de Catalunya a Parets del Vallès. Va ser el 6 de febrer de 1934, fa tot just 86 anys, quan Esquerra es va formar com a partit polític paretà i ho va fer al Bar Rajoler, on actualment hi ha el Centre Cultural Can Rajoler. En aquest local també hi tenien la seu la Unió de Rabassaires i el Sindicat Agrícola de Parets. El naixement de la nostra secció local es va produir després de rebre l’autorització del Govern General de Catalunya que en data 16 de novembre de 1933 va donar permís per a la creació del partit local. El primer president de la secció d’ERC a Parets va ser Carlos Mumbrú Verdaguer que va ser substituït per Antoni Arimon Farrés (25 novembre 1935). Posteriorment seria rellevat per Agustí Palou Elies (1937) que seria el darrer president, que se’n té constància, abans de l’inici del franquisme. Les eleccions municipals de 1934 Els primers comicis locals amb presència d’ERC a Parets van ser els del 14 de gener de 1934. Dels 8 consellers municipals que s’escollien al nostre poble, 6 se’ls va endur la llista de la Unió Ciutadana (vinculada a la Lliga Regionalista) i 2 la candidatura d’ERC. Els dos primers consellers municipals van ser Antoni Arimon Farrés i Pere Ramon Falgà, i com a consellers suplents Joan Molins Flaquer i Joan Brunat Escona. En total van votar a Parets 866 persones (cens 1.175) amb 474 vots per a la llista d’Unió Ciutadana (6 consellers) i 389 per a ERC (2 consellers). 86 anys després, Esquerra Republicana lidera el Govern Municipal amb 5 regidors que sumats als 3 regidors de Sumem Esquerres a Parets i al regidor de Parets per la República-Junts per Catalunya, integren el Govern Plural. Aquest divendres inauguració del nou local Divendres 7 de febrer, a les 19 hores, tindrà lloc l’acte d’inauguració de la nova seu social de la Secció Local d’Esquerra Republicana a Parets del Vallès, situada en el carrer Major, 54.