Parets del Vallès

Totes les notícies

Ara Parets ERC reclama al Govern un emplaçament definitiu per a tot l’Arxiu Municipal

En el ple ordinari del passat mes de maig, Ara Parets Esquerra Republicana va donar suport a l’aprovació del Pla Director de l’Arxiu Municipal de Parets, que va ser encarregat l’abril de 2016. Durant la seva intervenció, el portaveu Jordi Seguer celebrava que s’hagi redactat un document “que ha de servir per determinar les característiques que ha de tenir el nou espai on s’han d’ubicar les dependències de l’arxiu municipal, actualment dividit entre Can Rajoler i l’avinguda Pedra del Diable”. Segons les conclusions del Pla Director, l’emplaçament definitiu hauria de ser un edifici únic i proper a les oficines productives de l’Ajuntament. Un cop aprovat el Pla Director, l’Ajuntament s’ha compromès a elaborar pròximament el reglament d’aquest servei municipal. Cal prendre decisions Des d’ERC creiem que fa massa temps que el Govern Municipal ve parlant d’un nou emplaçament per a l’Arxiu Municipal i que fins ara només han estat comentaris que no s’han concretat. “Veiem com en l’estudi dels usos de l’espai que l’ajuntament de Parets té al centre comercial d’Iveco es parlava de situar-hi l’arxiu així com la comissaria de la policia local, el departament de serveis socials, la ràdio municipal i el jutjat de pau. Hem demanat des de fa temps aquest estudi elaborat per la Diputació de Barcelona i a dia d’avui no l’hem rebut. També en un dels plens municipals l’alcalde va parlar de les negociacions amb l’entitat Cooperativa la progressiva per poder ubicar serveis municipals en aquestes dependències. Però el temps passa, fa molts anys que se’n parla del nou espai per l’arxiu municipal i el Govern no pren cap decisió”. El portaveu Jordi Seguer considerava necessari destinar més recursos per l’arxiu municipal i fer una aposta més decidida per la digitalització del fons documental, així com de fotografies i de vídeos. “Fa temps que plataformes que s’han creat a les xarxes socials estan recuperant part de la memòria històrica.

L'Ajuntament exposa públicament, en ple mes d'agost, el projecte executiu de la reforma dels carrers del Barri Antic

La Junta de Govern de l'Ajuntament de Parets, reunida el passat 20 de juliol, va aprovar inicialment el projecte executiu de la reforma dels carrers del Barri Antic. L'actuació preveu actuacions de millora en els carrers Barcelona i Travessera (1a fase), Major (2a fase) i Ferrer i Guàrdia amb Aurora (3a fase). Durant tot l'agost l'Ajuntament exposa públicament aquest document, elaborat pels arquitectes Manel Sangenís i Josep Miquel Roselló, per tal que els veïns/es de la zona puguin presentar qualsevol tipus d'al·legació. Segons el projecte executiu, la reforma dels carrers costarà 1,7 milions d'euros i l'execució es farà en tres fases, actuant en una superfície total de 5.135,80 m2. Des d'Ara Parets ERC lamentem que l'Ajuntament no hagi informat als grups de l'oposició de l'aprovació del projecte executiu i de la seva exposició pública durant el mes d'agost. Per això hem demanat que es prorrogui l'exposició almenys durant tot el setembre per tal que la ciutadania pugui resoldre qualsevol dubte sobre les repercussions d'aquest projecte urbanístic. Prohibició estacionament de vehicles L'objectiu del Govern Municipal és minimitzar la presència de vehicles a motor en aquests carrers i per això no hi haurà segregació entre vehicles i vianants. El projecte no ha previst cap espai exclusiu per als treballs de càrrega i descàrrega així com l'eliminació de fins a 54 places d'aparcament. Amb la reforma d’aquests carrers del Barri Antic es prohibirà l’estacionament al carrer, tant als veïns/es que resideixen com els que hi passen puntualment.   Des d’ERC considerem que els aparcaments públics de Lluís Companys, l’escola Lluís Piquer o del Pavelló seran insuficients per absorbir tot el trànsit rodat i que es notaran molt els seus efectes quan es produeixen actes multitudinaris. Per això hem demat que s'ampliï, si és possible, l'aparcament privat prop dels Quatre Vents, una proposta que ha estat desestimada des de l'inici de mandat per part del PSC.

La Sociovergència rebutja crear una Comissió Informativa d’Urbanisme de caràcter permanent tal com demanava tota l’oposició

El PSC i l’antiga Convergència han votat en contra de la creació d’una Comissió Informativa d’Urbanisme de caràcter permanent sobre urbanisme tal com havien demanat tots els grups de l’oposició: Ara Parets ERC, Sumem Parets, NOPP i Ciutadans. La proposta de 8 dels 17 regidors del plenari va ser rebutjada en la darrera Junta de Portaveus i malgrat les peticions d’aquestes forces no va ser incorporada a l’ordre del dia del ple ordinari, celebrat el 20 de juliol. Només començar el Ple, el portaveu d’Ara Parets ERC, Jordi Seguer mostrava el seu desacord amb l’ordre del dia de la sessió i posteriorment altres grups van criticar la decisió. “Ens poden dir perquè en el ple ordinari de maig, l’alcalde sí que va incloure la petició d’un sol regidor d’aquest plenari, de l’antiga convergència, sobre la creació d’una comissió informativa especial, per cert, per investigar la vida privada d’una regidora de l’oposició i ara quan la petició la presentem 8 dels 17 regidors del plenari, ni tan sols s’ha portat a ple després que en la junta de portaveus ja ho vam demanar?”, deia Seguer. “Intuïm que aquest novament és el seu estil, el de vetar qualsevol proposta que vingui des de l’oposició i que a vostès realment no els agradi. Un nou exemple de la transparència que tan prediquen, que fins i tot el Síndic de Greuges ja ha pogut comprovar en la dilatació del temps de resposta de les preguntes i demandes d’informació per part dels grups de l’oposició”. El secretari municipal es va comprometre durant la Junta de Portaveus a elaborar un informe jurídic on es justifica el rebuig a incorporar la proposta dins del plenari municipal però el document no ha estat elaborat a dia d’avui. Repensar el futur urbanístic La proposta signada per les quatre forces de l’oposició tenia com a objectiu “poder parlar abastament sobre les propostes de cada grup per dissenyar un millor urbanisme al nostre municipi. Tenim un Pla General amb figures de planejament aprovades, des de fa temps i no executades, com és el cas de l’antiga Bendibèrica, Can Fradera o el Circuit que caldria repensar”.

Ara Parets ERC demana que el procés participatiu sobre el Sot d’en Barriques sigui ‘més obert i no tan condicionat’

Ara Parets ERC troba bé que el Govern Municipal recuperi els processos participatius per decidir quin ha de ser el futur disseny del nou parc del Sot d’en Barriques, una de les inversions més destacades que la Sociovergència executarà des d’ara i fins les eleccions locals de 2019. En el procés participatiu que resta obert fins al 17 de setembre, el Govern només planteja l’opció de triar entre dues possibilitats: espai destinat a jocs i activitats d’aigua o bé zona de passeig i descans. Des d’Ara Parets ERC creiem que el procés participatiu hauria de ser molt més obert i no hauria d’estar tan condicionat. Així ens plantegem algunes opcions que es podrien preguntar a la ciutadania: Voleu mantenir tal com és el Sot d'en Barriques? Voleu limitar la despesa del nou parc i no gastar-nos 1,45 milions d’€ ? Voleu utilitzar part de la inversió i dedicar-la a l’adquisició d’habitatge social? El portaveu, Jordi Seguer, lamenta que el Govern Municipal no hagi inclòs en la publicitat del procés participatiu els costos de construcció del nou parc que seran de prop d’1,5 milions d’euros.  “Mentre a Parets hi ha moltes altres necessitats, la Sociovergència torna a recórrer a les obres faraòniques per intentar guanyar les eleccions municipals de 2019”. La construcció o adquisició d’habitatge social, el nou edifici de l’institut la Sínia, l’ampliació del CAP (totes dues amb acord de la Generalitat) o la construcció d’una piscina d’estiu pública són altres inversions que Ara Parets ERC tiraria endavant abans que el nou parc. “El Sot d’en Barriques compleix actualment amb una funció important, disposa d’una zona de jocs i parc prop del carrer Mercè Rodoreda i acull molts esdeveniments. Un altre tema és la manca de manteniment que pateix, similar a molts dels espais públics del nostre municipi”, diem des d’ERC.  

Juzgado (PSC-PSOE) diu que la responsabilitat de construir habitatge social a Parets correspon a la Generalitat

Els socialistes paretans no dedicaran cap euro del romanent de tresoreria a l’adquisició d’habitatge social. Així ho ha reconegut el portaveu del grup municipal, Francesc Juzgado, durant el darrer Ple Ordinari de l’Ajuntament. Pel PSC-PSOE és la Generalitat, responsable de la competència d’habitatge, l’encarregada de construir pisos socials al municipi. D’aquesta manera Juzgado surt al pas de les crítiques d’Ara Parets ERC que des de fa temps porta reclamant que es destini part del romanent o una partida específica del pressupost a construir habitatge protegit o bé a adquirir pisos buits d’entitats bancàries per tal de destinar-nos a lloguer amb preus assequibles.   Pla local d’habitatge aturat des del 2010   En la seva rèplica, el portaveu d’Ara Parets ERC, Jordi Seguer, va lamentar la manca d’acció del Govern Sociovergent en matèria d’habitatge recordant que amb l’actual sistema de finançament la Generalitat no pot desenvolupar tal com voldria les seves competències. I per això si la situació de les finances municipals ho permet, caldria apostar fermament per l’habitatge de tipus social. L’Ajuntament tampoc no tenia les competències i durant el mandat de Joan Seguer va finançar en solitari la construcció de la residència-centre de dia Pedra Serrada o d'altres serveis i equipaments.   El portaveu d’Ara Parets ERC va anar més enllà i va recordar que l’ambiciós Pla Local d’habitatge aprovat el 2010 per l’anterior alcalde està paralitzat des d’aleshores.   “D’ençà que Mingote ocupa l’alcaldia, el seu govern no han mogut un sol dit. Si Catalunya es gestionés els seus propis recursos, podria contribuir molt més a la implementació dels plans locals d’habitatge. Però ja sabem que el PSC s’oposa a una millora del finançament i no diu res quan l’Estat incrementa les aportacions a altres comunitats autònomes com Andalusia, Extremadura o fins i tot mira cap a un altre costat quan millora el concert econòmic basc”.

El Govern amplia fins a 1,4 milions d'euros la inversió prevista al parc del Sot d'en Barriques

Amb els vots favorables de la Sociovergència (9) i els vots en contra de tota l'oposició (8), el Ple Ordinari de l'Ajuntament de Parets del Vallès va aprovar aquest dijous al vespre una modificació de crèdit per destinar 300.000 euros d'un romanent de tresoreria de 325.000 euros per la construcció del nou parc del Sot d'en Barriques. Aquesta és la segona modificació que es fa en aquesta partida del pressupost municipal del 2017 després que inicialment a l'octubre -quan es va aprovar- es van consignar 500.000 euros. Posteriorment a l'abril es van injectar 650.000 euros addicionals, a través d'un suplement de crèdit, i ara s'han afegit 300.000 euros més, de manera que la inversió prevista al parc serà d'1,45 milions d'euros, uns 241 milions de les antigues pessetes. Vot en contra d'Ara Parets ERC El portaveu d'Ara Parets ERC, Jordi Seguer, va justificar el vot contrari i com en ocasions anteriors va explicar que "no comparteixen les prioritats del Govern Sociovergent". "Mentre tenim abandonats la gran majoria de parcs públics del municipi, com ara el de la plaça Espanya, Mirador de Gallecs, la Linera, Can Berenguer o la Salut, vostès continuen abocant la gran majoria dels recursos municipals, 1,45 milions d'euros en el Sot d'en Barriques", deia Seguer. "Està clar que amb aquesta obra faraònica volen renovar la confiança dels electors paretans en la convocatòria de 2019. I mentrestant la deixadesa generalitzada i la manca de manteniment és la tònica al nostre poble. A vostès l’incivisme els serveix en moltes ocasions com a excusa per treure’s del damunt part de les seves responsabilitats". "A Parets hi ha accions incíviques, naturalment que sí, però la deixadesa generalitzada a l’espai públic no només la provoca el vandalisme i l’incivisme, diguem la veritat. Si Ara Parets ERC fos al govern no destinaria mai 1,45 milions per aquest parc, i és que sumats al milió i mig d’euros de l’avinguda espanya s’hauran pulit 3 milions d’euros sense haver solucionat tots els problemes de barreres arquitectòniques i de mobilitat dels carrers de l’Eixample i Barri Antic.

El Govern Municipal troba normal que s’hagin produït una vintena d’incendis durant les darreres setmanes

L’alcalde de Parets, Sergi Mingote, ha dit que “entra dins de la normalitat” la vintena d’incendis que s’han produït a Parets des de mitjan juny i fins al juliol. Les afirmacions han estat expressades durant la Comissió Informativa sobre l’Onada d’Incendis que Ara Parets ERC va sol·licitar per tenir més informació sobre els successos.   Segons el recull de comunicats de la Policia Local s’haurien produït 21 incendis de vegetació i matolls entre el 20 de juny i el 4 de juliol. En l’informe presentat davant de tots els grups municipals no s’ha dit res sobre el primer incendi, produït el 13 de juny, molt a prop de Can Turull i que va causar molt alarmisme, ja que va quedar fora d’aquest recompte.   Segons les dades fetes públiques els petits incendis es van originar en el carrer del Tèxtil, al carrer Llibertat -darrera de la piscina Can Butjosa- al carrer Josep Tarradellas, a les pistes d’atletisme, a Cal Jardiner, darrera del Cementiri, al bosquet de la Fàbrica, al carrer Prat de la Riba o a Can Fradera.   L’alcalde Mingote va dir que la xifra d’incendis és similar a la dels anys anteriors. La diferència és que enguany “s’han mediatitzat” aquests successos, un fet que va lamentar el portaveu d’ERC.   “La diferència real és que abans la ciutadania no coneixia amb detall aquesta informació i que enguany els hem demanat explicacions públiques”, deia Jordi Seguer.   3 vehicles cremats la Nit de Sant Joan   El dispositiu conjunt de la Policia Local i de Protecció Civil per la nit i matinada del 23 de juny va registrar 17 actuacions relacionades amb incendis i pirotècnia.   En total es van produir 8 incendis amb el resultat de 3 vehicles cremats, 5 contenidors incendiats i 8 vehicles afectats parcialment.   Els fets més greus es van produir a Can Fradera, molt a prop dels pisos d’HPO, on els veïns havien avisat feia dies a l’Ajuntament que els matolls sense segar eren un perill molt seriós per la revetlla de Sant Joan.

La Sociovergència tanca la comissió d’investigació sense voler votar cap tipus de conclusió

El Partit Socialista i l’antiga Convergència han decidit donar per finalitzada la comissió d’investigació sobre la regidora d’Ara Parets ERC, Kènia Domènech sense haver sotmès a votació cap tipus de conclusió.   La comissió, aprovada amb els vots favorables del Govern Municipal en el ple del 25 de maig, pretenia investigar la veracitat d’un accident de trànsit que va patir la regidora republicana el juliol de 2016 i que va cloure amb un ‘parte’ amistós.   En el decurs d’aquestes últimes setmanes la comissió s’ha reunit en tres ocasions i només han declarat l’inspector de la policia local, Joan Pérez, que va explicar que no existeix cap informe policial sobre el cas sinó simplement una anotació dels fets en el ‘parte’ diari de la policia local, i també la regidora implicada que va donar tot tipus de detalls sobre els fets i va aportar la documentació de l’acord amb el propietari del vehicle afectat.   Sense conclusions per votar En la darrera sessió, el portaveu del PDCAT i el grup socialista es van negar a sotmetre a votació cap tipus de conclusió sobre la comissió, un fet que va criticar el portaveu d’Ara Parets ERC, Jordi Seguer.   La resta de forces de l’oposició no van participar en aquesta comissió que ha servit com a 'cortina de fum' per tapar la gestió del govern de la Sociovergència.   Des d’ERC lamentem els judicis de valor que durant totes les sessions de la comissió ha realitzat el regidor del PDCAT i la seva falta de respecte cap a la intimitat de la regidora, a qui va arribar a preguntar per aspectes de la seva vida privada i per publicacions a les xarxes socials realitzades hores abans de l’accident. Filtració de les dades   El portaveu Jordi Seguer ha reclamat novament que s’investigui com s’ha filtrat la informació d’aquest cas sense que la Policia Local n’hagi informat, un fet que presumptament vulneraria la llei de protecció de dades.   Seguer ha anunciat que ERC no farà la mateixa política que la Sociovergència i no donarà suport a cap tipus d’investigació d’assumptes privats.

Ara Parets ERC proposa que l’Ajuntament s’adhereixi a la Xarxa de Ciutats i Pobles per la Reforma Horària

El grup municipal d’Ara Parets ERC ha presentat una moció per tractar en la Junta de Portaveus del pròxim 13 de juliol on sol·licita que el consistori s’afegeixi a la llista de ciutats i pobles que són partidaris de la Reforma Horària alhora que el compromet a iniciar el procés per a la implantació de mesures d’acord amb aquesta iniciativa, fent-ne el seu seguiment i avaluació.   La Xarxa de Ciutats i Pobles per la Reforma Horària té per objectius: reconèixer i promoure la tasca dels ajuntaments compromesos amb l’impuls de la reforma horària; intercanviar i difondre coneixements i experiències entre ajuntaments en l’àmbit de la gestió del temps i la conciliació, presencial i virtualment; i fer xarxa amb altres organitzacions públiques, privades i del tercer sector, a nivell local i internacional, per generar sinergies i avançar conjuntament.   El text presentat proposa defensa cercar mesures legislatives i de promoció i sensibilització que abordin el canvi horari en tres nivells: a nivell macro (de la societat), a nivell meso (de les organitzacions, empreses i institucions que la componen) i a nivell micro (de les persones).   Per Ara Parets ERC, l’objectiu d’aquests treballs és debatre la viabilitat per transitar cap al retorn de Catalunya als horaris anteriors al franquisme, adaptats a la nova realitat social, econòmica i cultural.   Els agents que poden fer possible aquesta reforma se situen principalment en l’acció sobre els horaris laborals, però també en els escolars, els comercials, els culturals, els esportius, els televisius i els associatius, així com en les infraestructures públiques i privades que els puguin permetre.