Parets del Vallès

Totes les notícies

La socialització dels llibres de text a Parets, per al curs 2016-2017, tindrà un cost de 207.905 euros

L'Ajuntament aprova les subvencions a tres escoles públiques i a tres associacions de mares i pares d'alumnes. La posada en marxa de la socialització parcial dels llibres de text suposarà un cost per les arques municipals de 207.905 euros, almenys per aquest primer curs 2016-2017. El programa, venut inicialment com a gratuïtat dels llibres de text, serà voluntari per als mares i pares. De manera que les quantitats que s'han aprovat, en concepte de subvenció, estan condicionades al nombre d'alumnes que s'han acollit a aquest projecte del Partit Socialista de Parets. Si durant la campanya electoral van prometre la gratuïtat de tots els llibres de text per als sis cursos de primària, la proposta final ha quedat lluny ja que ha sofert importants 'retallades'. Finalment el programa de socialització ha adquirit per aquest curs els llibres de totes les assignatures troncals des de 1r i fins a 6è de primària. L'objectiu és reutilitzar els llibres de cara als pròxims cursos i així reduir la despesa final en aquest concepte. Ara bé, la tipologia dels llibres a 1r i 2n de primària obligarà a renovar-los cada curs. Els 207.905 euros es repartiran de la següent manera: Escola Lluís Piquer     39.886,96 euros Escola Pompeu Fabra 22.729,79 euros Escola Vila Parietes    32.627,82 euros AMPA NS Montserrat  38.000,42 euros AMPA Pau Vila           46.646,55 euros AMPA Acesco            28.013,66 euros El posicionament d'Ara Parets ERC sobre aquesta mesura Des d’Ara Parets ERC considerem que les ajudes socials han de ser per la població més necessitada i que per tant caldria tenir en compte la situació econòmica de cada família. Nosaltres haguéssim preferit ampliar l’ajuda des de primària a secundària però només per aquells alumnes que realment ho necessiten. També trobem injust que els nens i nenes que estudien fora del nostre poble però viuen a Parets no puguin gaudir d’aquesta ajuda. "Hem passat de prometre llibres de text gratis a modular el discurs i parlar de socialització o ‘reutilització parcial’, va dir el portaveu Jordi Seguer en el debat de pressupostos celebrat el desembre passat.

L'Ajuntament de Parets adjudica a l'empresa Vetgenomics SL el servei d'ADN sanguini dels gossos de la població

La Junta de Govern de l'Ajuntament de Parets va adjudicar, poc abans de les vacances d'estiu, el servei d'identificació genètica de mostres de sang canines a l'empresa Vetgenomics, participada per la Universitat Autònoma de Bacelona, per un import de 21.773,95 euros (IVA inclòs). El servei s'ha adjudicat en el marc de la campanya de civisme prevista i dins de l'ordenança de convivència ciutadana referent a la tinença d'animals domèstics i de companyia. L'objectiu del Govern Sociovergent és actualitzar les dades del registre censal d'animals de companyia amb la incorporació de les dades genètiques dels gossos. De fet, en les ordenances fiscals del 2016 ja es va establir una quota de 45 euros (35 euros per a la prova de l'ADN sanguini i 10 euros per a la inscripció al cens). Aquest import serà bonificat durant la campanya de promoció del nou servei que té com a objectiu analitzar les caques de gos que es recullin a la via pública, a partir de l'ADN sanguini del gos. Un cop recollits els excrements dels gossos, aquests es portaran a analitzar. El cost de les anàlisis l'hauran d'assumir els propietaris dels animals així com la corresponent multa. De moment, el Govern Sociovergent encara no ha desvetllat qui s'encarregarà de recollir les caques de gos i quan començaran les sancions. Ara Parets ERC, únic partit que va votar en contra de la prova de l'ADN sanguini Ara Parets ERC no comparteix de cap manera la modificació de l’ordenança de convivència ciutadana per incloure l’obligació de l’anàlisi de l’ADN sanguini per tots els gossos de Parets. Al marge del cost que representa, fora de la campanya promocional, 45 euros (alta al cens + anàlisi ADN), creiem que aquesta mesura no acabarà amb la proliferació d’excrements de gossos a la via pública. El portaveu Jordi Seguer va dir en el Ple del passat 19 de maig que "de moment només ha estat un impacte mediàtic del nostre alcalde que ha generat molt malestar entre els veïns i les veïnes de Parets".

La Sociovergència desestima la majoria d'al·legacions presentades contra el Pla de l'antiga BENDIX

Ara Parets ERC, Sumem Parets, Nova Opció per Parets i Ciutadans havien presentat fins a set al·legacions al projecte d’urbanització del sector PE4 de la Zona Central de Parets del Vallès, subsector Nord, promogut per l’empresa Vallès Business Park, SL, i que inclou l’antiga Bendibérica.  La Sociovergència va desestimar, en la Junta de Govern celebrada el passat 21 de juliol, sis de les set al·legacions presentades per tots els grups de l'oposició contra aquest projecte que forma part del Pla de millora urbana, aprovat el 2012 amb els vots favorables del PSC, PP i ICV-EUIA. El document urbanístic preveu la construcció de fins a 520 habitatges, dels quals 170 serien de protecció oficial. Es tracta d’una superfície de 55.000 m2 que aniria des del tram de l’avinguda Catalunya que va del carrer Ernest Lluch fins al carrer Lepanto. El subsector Nord queda delimitat per l’avinguda Pedra del Diable i pel parc Fluvial del riu Tenes. Entre les al·legacions presentades, els quatre grups de l’oposició qüestionaven que s’hagi aprovat inicialment el projecte d’urbanització d’aquest àmbit abans de tramitar i aprovar el projecte de reparcel·lació. Una reparcel·lació “difícil, complexa i costosa econòmicament, ja que s’han d’enderrocar –si algú no ho endreça abans- diversos habitatges amb famílies que hi viuen”. Ara Parets ERC, Sumem Parets, NOPP i Ciutadans consideraven que si calia portar a terme la urbanització del carrer Lepanto el millor seria signar un conveni urbanístic amb els propietaris, “a compensar en el moment que es desenvolupi el sector. És inadmissible aprovar un projecte d’urbanització d’un àmbit de 55.000m2 per executar la urbanització d’un tros de carrer”. Un altre dels aspectes que tota l’oposició al·legava “són totes les masies i construccions auxiliars que el projecte d’urbanització preveu enderrocar sense que hi hagi una valoració econòmica”. També lamentaven que els tècnics i els polítics del Govern Municipal acceptin que “la connexió elèctrica i la fibra òptica per abastir el projecte es faci camps a través, de sòl qualificat com espai lliure, fins arribar a la xarxa paral·lela del Riu Tenes.

L'Ajuntament de Parets aprova la revisió del Reglament Orgànic Municipal amb l'abstenció d'Ara Parets ERC

Totes les forces polítiques han participat en els darrers mesos en les reunions de la Comissió que han servit per actualitzar el ROM. Ara Parets ERC va ser l'únic partit que es va abstenir durant el debat d'aprovació del nou Reglament Orgànic Municipal. Pels republicans “es tracta d'un bon document de treball però que el seu desplegament per part del Govern Sociovergent no ens dóna suficients garanties com per votar-hi a favor. Si tenim un reglament i si avui l'aprovem -després d'haver creat una comissió- és per complir-lo des del primer i fins el darrer article”. Prèviament el portaveu Jordi Seguer explicava alguns dels aspectes que a Ara Parets ERC li continuen grinyolant quan s'adopten compromisos que després no es compleixen. Dret a la informació dels regidors i regidores El ROM diu textualment que tots els membres de la corporació tenen el dret d'obtenir tots els antecedents, les dades o les informacions que són en poder dels serveis de la corporació que siguin necessaris per al desenvolupament de la seva funció. També diu que qualsevol sol·licitud d'informació haurà d'ésser resolta dins els 15 dies hàbils següents a aquell en què s'hagi presentat. Durant la nostra intervenció vam explicar però que “Ara Parets ERC porta demanant des de fa un any el certificat d'ingressos del nostre alcalde, és a dir, quina quantitat li va pagar el nostre Ajuntament, en concepte de sou, entre el 2011 i 2015. I diem que porta demanant, perquè un any després no tenim la informació, malgrat que s'ha demanat de diferents formes i la darrera sol·licitant la mediació del secretari municipal. Creiem que tenim tot el dret a saber i amb la documentació necessària si realment es va produir la rebaixa del 10% en el sou de l'alcalde, aprovada en el ple de 29 de desembre de 2011. De la mateixa manera que, per transparència, caldria saber quina va ser la relació de dietes per assistències va rebre del Consorci per a la defensa del riu Besós durant el mateix període”.

L'Ajuntament de Parets subvencionarà les proves d'ADN dels desapareguts durant la Guerra Civil

La Junta de Portaveus de l'Ajuntament de Parets, en data 12 de maig, va aprovar amb el vot favorable de totes les forces polítiques una moció presentada per Nova Opció per Parets que sol·licitava que el consistori subvencionés les proves d'ADN que es portin a terme a familiars de persones mortes i desaparegudes de Parets durant la Guerra Civil, sempre i quan ho demanin. Per fer-ho possible, en el darrer ple de l'Ajuntament es va aprovar una modificació de crèdit per dotar amb 2.000 euros la partida 'Ajuts proves ADN guerra civil' procedent d'una baixa de crèdit de la partida 'Estudis, Assessoria i Treballs Tècnics'. Fa mesos que alguns dels familiars de les persones que van morir a la Guerra Civil i que fins a data d'avui no han estat localitzades van demanar a l'Ajuntament que subvencionés les proves d'ADN, a fi de poder-les creuar amb les de les persones que periòdicament es van localitzant en diverses fosses. Entre aquestes persones hi hauria familiars de Josep Valls Armadans, Jaume Serra Valls, Joan Vila Serra i Andreu Martí Casetas, entre d'altres. Des d'Ara Parets ERC valorem molt positivament aquest acord de la Junta de Portaveus que complementa l'aprovació d'una moció, presentada pel nostre grup el gener passat, en suport a la iniciativa del Banc d’ADN de la Universitat de Barcelona.  

Ara Parets ERC denuncia que l’ambulància del SEM, amb base a Parets, no roman les 24 hores del dia a la seva base d’operacions

El Govern Sociovergent no respon a cap de les preguntes formulades en el ple ordinari del passat dijous El nou concurs del transport sanitari va preveure la dotació del servei d'una ambulància del Servei d’Emergències Mèdiques les 24 hores del dia a Parets del Vallès. En el darrer ple ordinari, celebrat el passat dijous, Ara Parets ERC va explicar que “havia tingut coneixement, des de fa poques setmanes, que aquesta millora no s'està posant en pràctica”. El portaveu Jordi Seguer va explicar “que presumptament hi hauria problemes per disposar d'una base d'operacions -en condicions òptimes per als dos treballadors que s'encarregarien de l'ambulància durant tot el dia a Parets del Vallès”. Cal recordar que en el passat la base es trobava ubicada a l'edifici de Lluís Companys -sense complir normativa- i que actualment ocupa un petit espai a la Residència Pedra Serrada, a l’avinguda Pedra del Diable. Segons ha pogut saber Ara Parets ERC “aquest espai tampoc compleix la normativa i per aquest fet l'ambulància que en teoria hauria d'estar les 24 hores del dia a Parets, actualment només està 12 hores al dia ja que els treballadors utilitzen la seu de Mollet, com a base d'operacions, les altres 12 hores de la jornada”. Seguer va formular les següents preguntes al Govern Sociovergent: Volem saber si és veritat aquesta informació? Quines mesures pensa adoptar l'Ajuntament, si cal, negociant amb altres administracions per tal que els veïns i veïnes de Parets puguin disposar de la presència de l'ambulància durant les 24 hores del dia, i tal com preveu el nou concurs del transport sanitari que va ser adjudicat a l'empresa Falk?  

Carril Bici Vorera del Carrer la Fàbrica

Ara Parets ERC porta la polèmica del Carril Bici al Ple Ordinari de l'Ajuntament

El nostre grup municipal dóna suport a la Plataforma d'Afectats pel Carril Bici i demana eliminar els trams que van per damunt de les voreres. Ara Parets ERC ha expressat el seu suport a la Plataforma d'Afectats pel Carril Bici de Parets del Vallès durant el Ple Ordinari celebrat aquest dijous a la tarda. La regidora Kènia Domènech va obrir la seva intervenció denunciant que la ciutadania "s'ha trobat un carril bici que per començar no compleix amb les amplades de la Direcció General de Trànsit". La DGT assenyala que en carrils bidireccionals de circulació paral·lela ha d'existir una amplada de 2,5 metres, 1 metre per sentit i 0,25 de distancia lateral de seguretat, pels dos costats. Domènech va recordar que a Parets "no ens trobem amb cap tram que compleixi aquestes mesures". A més, des d'Ara Parets ERC es va demanar al Govern Sociovergent "que retirin els trams de carril bici que passin per la vorera, per seguretat dels vianants, tant els de l'avinguda Catalunya com també els de la zona antiga". "Només cal veure la problemàtica que s'ha generat al carrer de la Fàbrica o al seu entorn", va esmentar Domènech. Alhora, el nostre grup va proposar una ruta alternativa, que compartim amb la Plataforma d’Afectades del carril bici, que passaria directament des de l’Avinguda Tarradellas al Carrer Llibertat, fins al Passeig de la Ribera. El tram actual consta de 23 travesseres, i el proposat només constaria de 7, un fet que augmentaria potencialment la seguretat dels ciclistes. Des d’Ara Parets ERC creiem que la prioritat principal "és mantenir la seguretat de les nostres vies, i més després dels accidents que hem patit aquests últims mesos, i amb l’eliminació d’aquest tram només reduiríem l’anella esportiva uns 800 metres, en canvi garantiríem la seguretat de totes les usuàries, vianants i conductores", deia Kènia Domènech. Per últim, Ara Parets va demanar a la Sociovergència que informi a tota la població i als grups del consistori sobre el cost total d’aquesta infraestructura.

Ara Parets ERC demana al Govern Sociovergent que vagi més enllà en les mesures per evitar l’incivisme durant la Festa Major

Augmentar la dotació d’urinaris públics, més vigilància al carrer o incrementar la freqüència de la neteja dels carrers, són algunes de les propostes dels republicans. Ara Parets ERC ha valorat positivament la decisió del Govern Sociovergent de posar en marxa, aquesta Festa Major d’Estiu, una prova pilot per dissuadir els incívics i evitar els habituals pixats al carrer. El sistema que es farà servir, inicialment i com a prova pilot al carrer Vapor, consistirà en aplicar un líquid repel·lent a les parets exteriors dels habitatges. En contacte amb els pixats, aquest producte repel·lent reacciona esquitxant-lo i rebotant-lo cap a la persona que està pixant. Ara Parets ERC demanarà al Govern Municipal (PSC-CDC) que “vagi més enllà en les mesures per evitar l’incivisme durant la Festa Major  i implementi el líquid repel·lent a les parets exteriors d’altres carrers pròxims a l’espai de festa”. Altres de les mesures que proposa ERC són: l’augment de la dotació d’urinaris públics en tots els espais on se celebra la Festa Major, més vigilància al carrer durant les matinades o incrementar la freqüència de la neteja dels carrers, si cal, amb equips de reforç, l’endemà de la festa. Esquerra considera que totes aquestes mesures complementàries s’haurien de preveure dins del pressupost global de la Festa Major, que segons fonts municipals aquest 2016 voltarà els 220.000 euros. Repensar el Model de Festa Major d’Estiu Tal com ja va anunciar l’any passat, Ara Parets ERC torna a demanar a l’equip de govern que “repensi el model de Festa Major d’estiu i obri un ampli procés de participació ciutadana per tal de millorar la programació d’actes i fer-la encara més popular”. Els republicans es pregunten si cal continuar centralitzant gran part de la programació al parc de la Linera o si, arribat al cas, es podrien celebrar altres actes de la festa en espais com Cal Jardiner,  la zona esportiva o a l’Eixample.

La Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Parets dóna suport a la plataforma ciutadana Anem a Mil

Ara Parets ERC aconsegueix que s’aprovi, amb l’abstenció de PSC i CDC, la moció que demana la rebaixa de l’IVA en els productes d’higiene femenina i bolquers. El Ple Ordinari de l’Ajuntament de Parets del Vallès, previst pel pròxim dijous 21 de juliol, donarà compte de l’aprovació de dues de les tres mocions presentades pel grup municipal d’Ara Parets ERC. Així, amb l’abstenció de CDC i el vot en contra de Ciutadans, la Junta de Portaveus va aprovar la moció que recull la iniciativa de la plataforma ‘Anem a mil’, que proposa el salari mínim de 1.000 euros bruts al mes. Ara Parets ERC, PSC, Sumem Parets i NOPP (15) van acordar en el text de la moció “continuar garantint que els salaris del personal al servei de l’Ajuntament no sigui inferior als 1.000 euros mensuals durant aquest mandat”. Alhora el consistori es compromet a treballar amb les empreses del municipi i les que es presentin a licitacions públiques “per tal de millorar les condicions salarials dels treballadors i treballadores amb sous més baixos per tendir al mínim de 1.000 euros”. Suport a la rebaixa de l’IVA per a productes d’higiene femenina i bolquers D’altra banda, els vots favorables d’Ara Parets ERC, Sumem Parets i NOPP (7), les abstencions de PSC i CDC (9) i el vot en contra de Ciutadans van permetre l’aprovació de la moció que demana la rebaixa al tipus d’IVA superreduït (4%) dels productes d’higiene femenina més necessaris (compreses, tampons, copes menstruals i salva-eslips) i els bolquers absorbents per a infància i adults. En aquest sentit, la moció insta als grups parlamentaris del Congrés que instin al Govern Espanyol que defensi davant la Comissió Europea la capacitat dels Estats d’establir tipus d’IVA reduïts o superreduïts per als productes de primera necessitat. El text també proposa fomentar l’educació efectiva-sexual als joves dels instituts. Rebutjada la proposta que la Unió de Pagesos formi part del Consell de Participació de Gallecs Per últim, la moció conjunta d’Ara Parets ERC i NOPP, que demanava la inclusió del sindicat Unió de Pagesos en el Consell de Participació de Gallecs va ser rebutjada amb els vots en contra del PSC, Sumem Parets, CDC i Ciutadans.