Parets del Vallès

Totes les notícies

Festa per la República, la Nit de la Diada a Parets

Ara Parets ERC i les JERC organitzaran conjuntament la Festa per la República. L’activitat tindrà lloc el pròxim diumenge 10 de setembre, a partir de les 20 hores a la plaça de la Vila, un cop hagi finalitzat el recorregut de la Marxa de Torxes per la Independència que organitza l’ANC Parets. La Festa per la República constarà enguany d’una botifarrada popular al preu de 4 euros (entrepà i beguda), intervencions polítiques i un concert musical. Aquest és el segon any consecutiu que la secció local d’ERC organitza una botifarrada la nit abans de la Diada Nacional de Catalunya. Amb la Festa per la República Ara Parets ERC vol donar major rellevància i un esperit més reivindicatiu a la commemoració. A més, els regidors del Grup Municipal, militants, simpatitzants i amics del partit assistiran també dilluns 11 de setembre a l’ofrena institucional que es farà a la plaça Països Catalans (12 h) i a l’acte conjunt pel SÍ que tindrà lloc a la tarda a Barcelona.  

Ara Parets ERC reprèn aquest divendres la campanya ‘A Peu de Carrer’ visitant el barri de les Monges

El pròxim divendres 8 de setembre Ara Parets ERC reprèn la campanya de proximitat amb tots els barris de Parets 'A Peu de Carrer'. Després del parèntesi de l’estiu, en aquesta ocasió els regidors del Grup Municipal d'Ara Parets ERC, militants i simpatitzants del partit visitaran, a partir de les 18 hores, el barri de les Monges i de Can Manxa. L’objectiu és recollir propostes, queixes i suggeriments dels veïns i veïnes de la zona per tal de tenir-les en compte en el programa electoral de 2019 i alhora traslladar les necessitats més urgents al Govern de la Sociovergència per tal que les solucioni el més aviat possible. Com és habitual les passejades pels barris de Parets són obertes a tota la ciutadania. Per aquest divendres s’ha previst un recorregut pels barris de les Monges i de Can Manxa, que s’iniciarà tot just a la confluència del carrer Raval amb Verge de Montserrat. La campanya ‘A Peu de Carrer’, iniciada el febrer de 2017, ha visitat fins ara el Barri Antic, Can Roure, l’Estació, l’entorn de la plaça Marcer, el Barri Cerdanet, la Linera, Can Cabassa i el barri Quarter Migdia. Si teniu qualsevol queixa, proposta o suggeriment o si voleu participar amb nosaltres en la passejada esteu tots i totes convidats.  

Ara Parets ERC demanarà una rebaixa del 50% en el preu de licitació de les obres de millora del Barri Antic

El Grup Municipal d’Ara Parets ERC considera desmesurat l’import de les obres de les tres fases del projecte executiu dels carrers del Barri Antic. El treball, redactat per l’equip d’arquitectes format per Josep Manel Roselló i Manel Sangenís, preveu un pressupost de sortida en la licitació d’1,75 milions d’euros. El preu per m2 (341 euros/m2) és gairebé el doble que la reforma de la plaça Dr. Trueta i dues vegades i mitja que el de l’avinguda Espanya. Aquesta és una de les al·legacions que ERC ha presentat al projecte que ha estat exposat durant el mes d’agost i que la Sociovergència no ha volgut prorrogar, malgrat la petició feta per tota l’oposició. La reforma dels carrers del Barri Antic contempla una superfície de 5.135,80 m2 i inclou vies com el carrer Major, Travessera, Barcelona, Aurora i Ferrer i Guàrdia. Amb el pressupost  previst en el projecte executiu el preu per m2 dels treballs serà de 341 euros/m2, una xifra un 83% més elevada que la reforma de la plaça del Dr. Trueta i carrers pròxims que va costar uns 185 euros/m2 per una actuació de 4.500 m2. Si es compara el pressupost d’execució del Barri Antic amb el de l’avinguda Espanya la diferència encara és més gran. Existeix un increment del 268% respecte al preu per m2 dels treballs que havia estat d’uns 127 euros aproximadament. Justificació de l’increment de despesa Pel portaveu d’Ara Parets ERC, Jordi Seguer, “resulta curiós que hi hagi un preu desmesurat en el preu de licitació per m2 quan el projecte no contempla el soterrament de tots els serveis ni tampoc el canvi de la totalitat del sistema de clavegueram”. Per això ERC ha demanat al Govern Municipal que justifiqui “a què es deu aquest increment desmesurat en el pressupost quan el projecte té moltes mancances”. Per Seguer “no és lògic que carrers que limiten amb l’àmbit d’actuació previst en la reforma no s’incloguin en el capítol de millores. És el cas del passatge Layret, carrers Via Piquer, Empordà o Migdia, entre d’altres”.

El CAC assegura que l’Ajuntament de Parets ha de complir amb la Llei de la comunicació audiovisual 22/2005

Ara Parets ERC va presentar el passat mes de maig una queixa formal davant del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) per l’incompliment per part de l’Ajuntament de Parets de la Llei de la comunicació audiovisual 22/2005, de 29 de desembre.   En l’escrit, el nostre grup sol·licitava un aclariment sobre l’àmbit d’aplicació d’aquesta normativa i si era d’obligat compliment en els mitjans públics locals que gestiona l’Ajuntament: l’emissora de ràdio Rap 107 i el butlletí Parets al dia.   En la resposta el CAC assegura que la Llei 22/2005 defineix el model de servei públic audiovisual. La normativa preveu l’existència d’un reglament d’organització i funcionament del servei, la creació d’un consell de naturalesa consultiva i assessora en què, d’acord amb el contracte programa, es garanteixi la participació dels grups socials i polítics més representatius dins del territori corresponent, i de les entitats sense ànim de lucre.   Igualment, cal que el titular del servei, així com l’òrgan que el gestioni, subscriguin un contracte programa per un període de vigència plurianual, revisable, que haurà de reflectir els objectius específics de servei públic, així com la previsió adequada de finançament per prestar el servei.   La proposta de contracte programa s’haurà de sotmetre a informació pública i el CAC n’haurà de fer un informe preceptiu.   Nomenament del director a través del plenari   La Llei 22/2005, de 29 de desembre, assegura que el ple haurà de designar, per una majoria de dos terços i a partir de l’informe preceptiu d’un consell de naturalesa consultiva i assessora els màxims responsables de la gestió del servei (consell d’administració) o unipersonal (director/a).   En tots els casos, els màxims responsables del servei “hauran d’assumir el disseny i la definició dels elements i criteris editorials bàsics a partir dels quals s’haurà de dur a terme la prestació del servei públic”.

Ara Parets ERC reclama al Govern un emplaçament definitiu per a tot l’Arxiu Municipal

En el ple ordinari del passat mes de maig, Ara Parets Esquerra Republicana va donar suport a l’aprovació del Pla Director de l’Arxiu Municipal de Parets, que va ser encarregat l’abril de 2016. Durant la seva intervenció, el portaveu Jordi Seguer celebrava que s’hagi redactat un document “que ha de servir per determinar les característiques que ha de tenir el nou espai on s’han d’ubicar les dependències de l’arxiu municipal, actualment dividit entre Can Rajoler i l’avinguda Pedra del Diable”. Segons les conclusions del Pla Director, l’emplaçament definitiu hauria de ser un edifici únic i proper a les oficines productives de l’Ajuntament. Un cop aprovat el Pla Director, l’Ajuntament s’ha compromès a elaborar pròximament el reglament d’aquest servei municipal. Cal prendre decisions Des d’ERC creiem que fa massa temps que el Govern Municipal ve parlant d’un nou emplaçament per a l’Arxiu Municipal i que fins ara només han estat comentaris que no s’han concretat. “Veiem com en l’estudi dels usos de l’espai que l’ajuntament de Parets té al centre comercial d’Iveco es parlava de situar-hi l’arxiu així com la comissaria de la policia local, el departament de serveis socials, la ràdio municipal i el jutjat de pau. Hem demanat des de fa temps aquest estudi elaborat per la Diputació de Barcelona i a dia d’avui no l’hem rebut. També en un dels plens municipals l’alcalde va parlar de les negociacions amb l’entitat Cooperativa la progressiva per poder ubicar serveis municipals en aquestes dependències. Però el temps passa, fa molts anys que se’n parla del nou espai per l’arxiu municipal i el Govern no pren cap decisió”. El portaveu Jordi Seguer considerava necessari destinar més recursos per l’arxiu municipal i fer una aposta més decidida per la digitalització del fons documental, així com de fotografies i de vídeos. “Fa temps que plataformes que s’han creat a les xarxes socials estan recuperant part de la memòria històrica.

L'Ajuntament exposa públicament, en ple mes d'agost, el projecte executiu de la reforma dels carrers del Barri Antic

La Junta de Govern de l'Ajuntament de Parets, reunida el passat 20 de juliol, va aprovar inicialment el projecte executiu de la reforma dels carrers del Barri Antic. L'actuació preveu actuacions de millora en els carrers Barcelona i Travessera (1a fase), Major (2a fase) i Ferrer i Guàrdia amb Aurora (3a fase). Durant tot l'agost l'Ajuntament exposa públicament aquest document, elaborat pels arquitectes Manel Sangenís i Josep Miquel Roselló, per tal que els veïns/es de la zona puguin presentar qualsevol tipus d'al·legació. Segons el projecte executiu, la reforma dels carrers costarà 1,7 milions d'euros i l'execució es farà en tres fases, actuant en una superfície total de 5.135,80 m2. Des d'Ara Parets ERC lamentem que l'Ajuntament no hagi informat als grups de l'oposició de l'aprovació del projecte executiu i de la seva exposició pública durant el mes d'agost. Per això hem demanat que es prorrogui l'exposició almenys durant tot el setembre per tal que la ciutadania pugui resoldre qualsevol dubte sobre les repercussions d'aquest projecte urbanístic. Prohibició estacionament de vehicles L'objectiu del Govern Municipal és minimitzar la presència de vehicles a motor en aquests carrers i per això no hi haurà segregació entre vehicles i vianants. El projecte no ha previst cap espai exclusiu per als treballs de càrrega i descàrrega així com l'eliminació de fins a 54 places d'aparcament. Amb la reforma d’aquests carrers del Barri Antic es prohibirà l’estacionament al carrer, tant als veïns/es que resideixen com els que hi passen puntualment.   Des d’ERC considerem que els aparcaments públics de Lluís Companys, l’escola Lluís Piquer o del Pavelló seran insuficients per absorbir tot el trànsit rodat i que es notaran molt els seus efectes quan es produeixen actes multitudinaris. Per això hem demat que s'ampliï, si és possible, l'aparcament privat prop dels Quatre Vents, una proposta que ha estat desestimada des de l'inici de mandat per part del PSC.

La Sociovergència rebutja crear una Comissió Informativa d’Urbanisme de caràcter permanent tal com demanava tota l’oposició

El PSC i l’antiga Convergència han votat en contra de la creació d’una Comissió Informativa d’Urbanisme de caràcter permanent sobre urbanisme tal com havien demanat tots els grups de l’oposició: Ara Parets ERC, Sumem Parets, NOPP i Ciutadans. La proposta de 8 dels 17 regidors del plenari va ser rebutjada en la darrera Junta de Portaveus i malgrat les peticions d’aquestes forces no va ser incorporada a l’ordre del dia del ple ordinari, celebrat el 20 de juliol. Només començar el Ple, el portaveu d’Ara Parets ERC, Jordi Seguer mostrava el seu desacord amb l’ordre del dia de la sessió i posteriorment altres grups van criticar la decisió. “Ens poden dir perquè en el ple ordinari de maig, l’alcalde sí que va incloure la petició d’un sol regidor d’aquest plenari, de l’antiga convergència, sobre la creació d’una comissió informativa especial, per cert, per investigar la vida privada d’una regidora de l’oposició i ara quan la petició la presentem 8 dels 17 regidors del plenari, ni tan sols s’ha portat a ple després que en la junta de portaveus ja ho vam demanar?”, deia Seguer. “Intuïm que aquest novament és el seu estil, el de vetar qualsevol proposta que vingui des de l’oposició i que a vostès realment no els agradi. Un nou exemple de la transparència que tan prediquen, que fins i tot el Síndic de Greuges ja ha pogut comprovar en la dilatació del temps de resposta de les preguntes i demandes d’informació per part dels grups de l’oposició”. El secretari municipal es va comprometre durant la Junta de Portaveus a elaborar un informe jurídic on es justifica el rebuig a incorporar la proposta dins del plenari municipal però el document no ha estat elaborat a dia d’avui. Repensar el futur urbanístic La proposta signada per les quatre forces de l’oposició tenia com a objectiu “poder parlar abastament sobre les propostes de cada grup per dissenyar un millor urbanisme al nostre municipi. Tenim un Pla General amb figures de planejament aprovades, des de fa temps i no executades, com és el cas de l’antiga Bendibèrica, Can Fradera o el Circuit que caldria repensar”.

Ara Parets ERC demana que el procés participatiu sobre el Sot d’en Barriques sigui ‘més obert i no tan condicionat’

Ara Parets ERC troba bé que el Govern Municipal recuperi els processos participatius per decidir quin ha de ser el futur disseny del nou parc del Sot d’en Barriques, una de les inversions més destacades que la Sociovergència executarà des d’ara i fins les eleccions locals de 2019. En el procés participatiu que resta obert fins al 17 de setembre, el Govern només planteja l’opció de triar entre dues possibilitats: espai destinat a jocs i activitats d’aigua o bé zona de passeig i descans. Des d’Ara Parets ERC creiem que el procés participatiu hauria de ser molt més obert i no hauria d’estar tan condicionat. Així ens plantegem algunes opcions que es podrien preguntar a la ciutadania: Voleu mantenir tal com és el Sot d'en Barriques? Voleu limitar la despesa del nou parc i no gastar-nos 1,45 milions d’€ ? Voleu utilitzar part de la inversió i dedicar-la a l’adquisició d’habitatge social? El portaveu, Jordi Seguer, lamenta que el Govern Municipal no hagi inclòs en la publicitat del procés participatiu els costos de construcció del nou parc que seran de prop d’1,5 milions d’euros.  “Mentre a Parets hi ha moltes altres necessitats, la Sociovergència torna a recórrer a les obres faraòniques per intentar guanyar les eleccions municipals de 2019”. La construcció o adquisició d’habitatge social, el nou edifici de l’institut la Sínia, l’ampliació del CAP (totes dues amb acord de la Generalitat) o la construcció d’una piscina d’estiu pública són altres inversions que Ara Parets ERC tiraria endavant abans que el nou parc. “El Sot d’en Barriques compleix actualment amb una funció important, disposa d’una zona de jocs i parc prop del carrer Mercè Rodoreda i acull molts esdeveniments. Un altre tema és la manca de manteniment que pateix, similar a molts dels espais públics del nostre municipi”, diem des d’ERC.  

Juzgado (PSC-PSOE) diu que la responsabilitat de construir habitatge social a Parets correspon a la Generalitat

Els socialistes paretans no dedicaran cap euro del romanent de tresoreria a l’adquisició d’habitatge social. Així ho ha reconegut el portaveu del grup municipal, Francesc Juzgado, durant el darrer Ple Ordinari de l’Ajuntament. Pel PSC-PSOE és la Generalitat, responsable de la competència d’habitatge, l’encarregada de construir pisos socials al municipi. D’aquesta manera Juzgado surt al pas de les crítiques d’Ara Parets ERC que des de fa temps porta reclamant que es destini part del romanent o una partida específica del pressupost a construir habitatge protegit o bé a adquirir pisos buits d’entitats bancàries per tal de destinar-nos a lloguer amb preus assequibles.   Pla local d’habitatge aturat des del 2010   En la seva rèplica, el portaveu d’Ara Parets ERC, Jordi Seguer, va lamentar la manca d’acció del Govern Sociovergent en matèria d’habitatge recordant que amb l’actual sistema de finançament la Generalitat no pot desenvolupar tal com voldria les seves competències. I per això si la situació de les finances municipals ho permet, caldria apostar fermament per l’habitatge de tipus social. L’Ajuntament tampoc no tenia les competències i durant el mandat de Joan Seguer va finançar en solitari la construcció de la residència-centre de dia Pedra Serrada o d'altres serveis i equipaments.   El portaveu d’Ara Parets ERC va anar més enllà i va recordar que l’ambiciós Pla Local d’habitatge aprovat el 2010 per l’anterior alcalde està paralitzat des d’aleshores.   “D’ençà que Mingote ocupa l’alcaldia, el seu govern no han mogut un sol dit. Si Catalunya es gestionés els seus propis recursos, podria contribuir molt més a la implementació dels plans locals d’habitatge. Però ja sabem que el PSC s’oposa a una millora del finançament i no diu res quan l’Estat incrementa les aportacions a altres comunitats autònomes com Andalusia, Extremadura o fins i tot mira cap a un altre costat quan millora el concert econòmic basc”.