Parets del Vallès

Agenda

Ple Ordinari Gener

  1. Aprovar, si escau, l’esborrany de l’acta de la sessió anterior.
 
ÀREA DE SERVEIS GENERALS
  1. Aprovar, si escau, la interposició de demanda enfront la Generalitat de Catalunya en reclamació de les quantitats pendents degudes en referència a les escoles bressols municipals (258/2018)
 
DONAR COMPTE DE LES MOCIONS DE LA JUNTA DE PORTAVEUS
 
PRECS I PREGUNTES
 

Dia

Dijous, 25 de gener de 2018

Hora

A les 18:00