Parets del Vallès

Notícia

L'Ajuntament de Parets aprova un Pla de viabilitat econòmica per complir amb la regla de la despesa

El Ple extraordinari de l'Ajuntament de Parets, celebrat el passat divendres al matí, aprovava amb l'única abstenció de Ciutadans el Pla de Viabilitat Econòmica, que l’Ajuntament de Parets va encarregar a la Diputació de Barcelona en el marc del programa d’assistència a la gestió local.

Tal com va explicar el regidor d'Hisenda, Enrique Villegas, aquest document "condicionarà en gran part els pressupostos municipals per al 2020".

El primer objectiu del pla és assolir els nivells de solvència suficient que permetin un funcionament adequat per donar compliment a les exigències legals sobre terminis de pagament.

El segon objectiu és garantir el més aviat possible el superàvit estructural, per tal de disposar de capacitat suficient pel manteniment dels serveis de l’Ajuntament, un cop ateses les obligacions derivades de l’endeutament.

I per últim, cal assegurar la viabilitat pressupostària de la previsió dins de la normativa legal, establint un control de l’estabilitat pressupostària, la regla de la despesa i el nivell d’endeutament i deute públic local.

El Pla de Viabilitat fa una previsió en base a dos tipus de criteris:

Uns de tipus tècnic i objectiu i per altra banda mesures de gestió que suposen possibles decisions de l’equip de govern i que aporten els recursos necessaris per obtenir els equilibris desitjables.

En conclusió, amb l’aprovació d’aquest pla, l'Ajuntament de Parets "s'haurà d’estrènyer el cinturó durant els dos propers exercicis, és a dir, haurem de gestionar millor però amb menys recursos propis. I potser no podrem tirar endavant alguns dels projectes amb la rapidesa que voldríem".

Tot plegat, resultat de la gestió del Govern Socialista que el 2018 va incomplir la regla de la despesa i va gastar molt més del que podia fer-ho.

L'estudi de la liquidació de 2018 ens assenyala que es produeix un considerable dèficit entre els ingressos i les despeses en la prestació de serveis a la ciutadania, un dèficit de prop de 700.000 euros.

El Pla de viabilitat condiciona en gran mesura el pressupost de 2020, ja que "haurem d’afrontar les limitacions en capítol 1 de personal, també en despesa corrent i encara més pel que fa al programa d’inversions", va concloure Villegas.

La voluntat del Govern Plural serà també la de reduir el deute bancari i per això treballarà per pagar un dels préstecs que més car en surt, com és el de la construcció de la residència centre de dia i així estalviar el pagament d'interessos.