Parets del Vallès

Notícia

Parets del Vallès tanca el 2019 amb una taxa d'atur del 9%, quasi estructural

La taxa d'aturats a Parets del Vallès s'ha mantingut estable durant el 2019 amb un percentatge del 9% segons les dades que ha fet públiques l'Observatori de l'activitat econòmica del Vallès Oriental.

Durant el desembre la diferència entre les altes i les baixes a les llistes de l'atur va ser de 18 nous ocupats, aquesta xifra ha permès mantenir una taxa que continua sent considerada com d'atur estructural.

A 31 de desembre de 2019, hi havia 869 persones apuntades a les llistes del Servei d'Ocupació de Catalunya, 3 més que el desembre de 2018.

La mitjana de l'atur a Parets del Vallès es troba per sota de la mitjana comarcal que és de l'11% i del Baix Vallès que és de l'11,6%.

Aquestes dades reflecteixen el bon treball del Servei Local d'Ocupació que malgrat els indicis de possible recessió econòmica ha mantingut les polítiques actives d'ocupació.

Un fet que és valorat de forma molt positiva pel Grup Municipal d'Ara Parets Esquerra Republicana.

Estudi del Mercat de Treball de Parets
 
Un 39% dels aturats de Parets del Vallès són de llarga durada i un 28% de molt llarga durada.

Així ho indica l'estudi del Mercat de Treball de 2019 que va fer públic a final d'any la Diputació de Barcelona.

Un dels trets característics de l'economia paretana és que aquesta no genera suficients llocs de treball en el seu terme municipal per ocupar la totalitat de la seva força de treball potencial.

De fet, la quantitat de llocs de treball localitzats a Parets arribaria a ocupar menys de tres quartes parts de la població en edat de treballar del terme, això ens converteix en un municipi amb un cert grau de dependència respecte els llocs de treball localitzats en altres municipis de l'entorn, tot i que per sota de la mitjana comarcal.
 
El perfil majoritari de les persones aturades a Parets és de dona de 45 anys i més, amb estudis bàsics, del sector serveis que acumula un mínim de 12 mesos a l'atur i que té com a cobertura d'ingressos una prestació o subsidi en un 62%.
 
L'Ajuntament de Parets incorpora 6 treballadors/es dins del Pla Treball i Formació del Servei d'Ocupació de la Generalitat
 
El col·lectiu destinatari d'aquest programa són persones aturades de llarga durada sense prestació, beneficiàries de la renda garantida de ciutadania o dones aturades de molt llarga durada.
 
L'Ajuntament de Parets ha incorporat 4 treballadors amb un contracte d'un any amb el 100% de la jornada i 2 més amb un contracte de sis mesos amb el 100% de la jornada.

Les tasques que realitzaran seran d'atenció al públic i de manteniment.

A tot això cal sumar-hi els 38 plans d'ocupació locals convocats pel nou Govern Plural des del juny que s'aniran incrementant durant el 2020. 

Alhora s'han atorgat més de 65.000 euros de subvenció a les empreses que han contractat persones aturades de Parets durant el darrer exercici.