Parets del Vallès

Notícia

L'Ajuntament de Parets modificarà el Reglament Orgànic Municipal per facilitar el vot telemàtic

La Junta de Portaveus de l'Ajuntament de Parets ha aprovat aquest dijous a la tarda, per unanimitat, una moció d'Ara Parets Esquerra Republicana que proposava incloure de forma efectiva el vot telemàtic en els Plens Municipals.

Tots els grups polítics van estar d'acord en la creació d’una comissió que servirà per modificar el Reglament Orgànic Municipal (ROM) i així poder facilitar el vot telemàtic.

La seva inclusió "permetria donar resposta a la realitat social i personal que els nostres càrrecs electes es poden trobar al llarg del mandat. La seva responsabilitat de representació no pot ser limitada pel fet de patir una malaltia de llarga durada o pel fet de gaudir d'un permís de maternitat o paternitat".

Per aconseguir el vot telemàtic caldria utilitzar eines que acreditin que l'electe segueix el ple a temps real, com és una teleconferència, un accés a una intranet mitjançant claus personalitzades o qualsevol que permeti acreditar de forma fefaent que està seguint el ple, li permet de participar de forma activa en tots els aspectes.

Per Esquerra Republicana la mesura aprovada "aporta millores en la garantia dels drets democràtics dels electes locals, modernitza l’administració, la feminitza, i millora la conciliació entre l’esfera familiar i la política".

La moció aprovada també proposava treballar totes aquelles accions necessàries per millorar la conciliació familiar i política dels càrrecs electes locals del municipi, racionalitzant els horaris i establint mecanismes telemàtics en tots aquells tràmits que sigui possible.