Parets del Vallès

Notícia

Ara Parets ERC presenta una desena de preguntes al nou Govern sobre la gestió de les primeres setmanes

Quinze dies després que el nou Govern de l’Ajuntament fes públic que el Govern Plural havia deixat factures sense pagar, continua sense fer-se pública la relació de les factures i per quins conceptes eren.

Al mateix temps, avui dia encara no se'ns ha fet arribar l’informe d’intervenció sobre aquest suposat deute ni tampoc en han traslladat les dades de l’acta d’arqueig que l’alcalde de Parets, Jordi Seguer, va signar el 27 de gener, abans de la moció de censura.

Aquesta manca de transparència és per Ara Parets ERC “una clara demostració que la notícia publicada per Sumem Esquerres i el PSC era una cortina de fum per tapar la inacció que hi ha a l’Ajuntament d’ençà de la seva arribada al govern”.

Les primeres setmanes del nou govern venen marcades per l’opacitat en la comunicació, el repartiment de sous, cadires i d’equilibri de poders entres les dues forces polítiques. I és que, els integrants del Pacte del Cortijo, no han respost a cap de la desena de preguntes formulades per escrit per ERC.

A més, de preguntar sobre les factures pendents i l’acta d’arqueig de caixa, des d’Ara Parets ERC ens hem interessat pels següents temes:

1.Tanca Sot d’en Barriques: Hem demanat saber quin és el cost de la possible indemnització a l’empresa que ha d’executar els treballs si finalment el projecte no s’executa. Hem demanat conèixer tots els costos de la redacció del projecte i la direcció de l’obra.

2.Consulta mobilitat Carrer Migdia: Hem demanat saber les dades de participació, els resultats de les votacions per cada opció i també els terminis d’execució dels treballs de senyalització viària.

3.Obres parc plaça Espanya: Hem instat al nou Govern a iniciar immediatament els treballs de remodelació del parc i els hem preguntat si es plantegen canvis en els acords presos en la redacció del projecte amb els veïns i veïnes.

4.Radar de velocitat: Hem preguntat al nou Govern si han començat a realitzar controls de velocitat amb radar al municipi i si és així quina és l’estratègia prevista. Es pensa informar a la ciutadania prèviament sobre aquests controls i quina és la finalitat?

5.Nova ordenança de circulació: Hem registrat la proposta de nova ordenança de mobilitat, elaborada pels tècnics municipals des de la regidoria d’Ara Parets ERC, i hem instat al nou Govern a presentar-la en sessió plenària com més aviat millor.

6.Transparència. Hem demanat al nou Govern que ens faciliti cada setmana l’ordre del dia prèviament i posteriorment de totes les Juntes de Govern amb el contingut dels acords. A dia d’avui no ens han facilitat cap informació.

7.Suspensió taxa de terrasses per bars i restaurants. Hem demanat al nou Govern que suspengui, tal com va fer el Govern Plural durant el 2020, la taxa d’ocupació pública per a bars i restaurants. La proposta s’inclourà en l’ordre del dia del plenari previst pel 25 de febrer, però no ha estat resposta per escrit.

8. Espai de treball pel grup municipal d’Ara Parets ERC. Hem demanat al nou Govern un espai amb les dimensions adequades per tal que el grup municipal d’Ara Parets ERC (5 regidors/es) es pugui reunir i rebre visites. Alhora poder disposar dels recursos materials necessaris per poder desenvolupar la tasca de fiscalització. La petició, de data 29 de gener, no ha estat resposta.

9. Sol·licitud de Junta de Portaveus. Hem demanat al nou Govern la convocatòria d’una Junta de Portaveus per tractar la problemàtica de la manca d’espai per als grups de l’oposició i per tractar la modificació del Reglament Orgànic Municipal (ROM) per introduir la possibilitat del vot electrònic, tal com es va acordar en el ple de març de 2020. No hi ha hagut cap resposta.

10. Calendari d’entrevistes i articles opinió de Parets al dia. Hem demanat al nou Govern que faciliti el calendari on els grups polítics municipals podran publicar els seus articles d’opinió al Parets al dia i també les dates de les entrevistes als seus regidors/es.

11. Calendari de plens municipals per al 2021. Hem demanat al nou Govern la previsió de plens municipals (ordinaris i extraordinaris) per a tot l’any. De moment, han deixat de convocar el ple ordinari del mes de gener i només han convocat un ple extraordinari per repartir cadires i sous el pròxim 25 de febrer.