Parets del Vallès

Notícia

PSC-PSOE i Ciutadans veten l’aprovació de la moció d’Ara Parets ERC en favor de la sobirania energètica de Catalunya

Els vots contraris de PSC-PSOE i Ciutadans van impedir que s’aprovés la moció presentada per Ara Parets ERC on es demanava que el consistori sancionés les empreses de subministraments que incompleixin el protocol de garantia de subministrament a persones o famílies vulnerables i per talls de llum indeguts com ja ha començat a fer l’Ajuntament de Sabadell. La moció va comptar amb 5 vots a favor, d’Ara Parets ERC, NOPP i l’antiga Convergència, i 3 abstencions de Sumem Parets.

El text proposava posar a disposició de la ciutadania un punt d’informació sobre el bo social i sobre els ajuts existents per fer front a la pobresa energètica.

La moció també donava suport al canvi de model energètic en el marc del Procés Constituent de la nova República Catalana apostant per un model 100% renovable en base a energia distribuïda i que la ciutadania sigui, més enllà de consumidora, també productora i distribuïdora.

Alhora es defensava que els propers contractes de subministrament municipal tinguessin com a objecte proveir-se d’energia renovable.

Altres dels acords posats damunt de la taula eren instar a l’Estat espanyol a reestructurar l’actual model i establir un mercat energètic, amb control públic, lliure d’oligopolis i amb un sistema de preus de les energies just, equitatiu, competitiu, sostenible ambientalment i transparent.

Ara Parets ERC demana la redacció d’un Pla Energètic a nivell municipal que contemplés elements d’estalvi energètic, de foment de les energies renovables i d’impuls del vehicle elèctric i fomentar la creació d'agències locals i/o comarcals d'energia per a ajudar a fer la transició energètica als propis ens locals i a la ciutadania.

Aprovada per unanimitat moció afectats IRPH

D’altra banda, tots els grups polítics van donar suport a la moció d’Ara Parets ERC que recolza tots els afectats per l’IRPH. El text instava al Govern Espanyol i a tots els diputats del Congrés de Madrid i senadors de totes les formacions polítiques a derogar l’IRPH de tot contracte referenciat a aquest, des del seu inici per un canvi a Euríbor respectant el diferencial pactat amb l’escriptura hipotecària que no sol superar el +1% consistent en la modificació de la disposició addicional 15a de la Llei 14/2013.

A més, es demanava que s’eliminés o deixés de considerar-se l’IRPH entitats, IRPH zona euro i els desapareguts IRPH de caixes i bancs, com a índexs hipotecaris per contradir l’ordre EHA/2899/2011.