Parets del Vallès

Notícia

Ara Parets ERC demana al Govern que adquireixi habitatge social amb part del romanent de tresoreria

Ara Parets ERC ha demanat al Govern Municipal que s’aculli a la convocatòria de subvencions de l’Àrea  de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona per a l’adquisició d’habitatges mitjançant l’exercici del dret de tempteig i retracte i la compra a preu per sota mercat, amb l’objectiu d’ampliar el parc municipal d’habitatge.

Actualment l’Ajuntament de Parets només disposa d’un pis situat en un dels blocs de mossèn Pere Batlle, que compleix amb aquesta funció.

L’habitatge va ser cedit a l’Ajuntament gràcies a l’herència d’un veí que va morir fa uns anys.

El portaveu Jordi Seguer ha demanat a PSC i l’antiga Convergència “que adquireixin habitatge social amb part del romanent de tresoreria obtingut durant l’exercici 2016. Seria la millor manera per pal·liar les situacions de vulnerabilitat residencial i incentivar l’entrada al mercat de lloguer social d’habitatges desocupats”.

Per altra banda, des d’Ara Parets ERC es demanen mesures per tal d’aturar l’augment del preu dels pisos de lloguer al municipi, que tradicionalment han estat més cars que en els pobles del voltant, ja que l’oferta és més reduïda.

Una de les possibilitats seria “incrementar el parc d’habitatge públic destinat al lloguer social”, ja que entraria directament en competència amb el sector immobiliari que durant tants anys s’ha dedicat a especular amb els preus del lloguer i que actualment torna a fer el mateix “ara que sembla que arriba un nou boom immobiliari”, ha dit Seguer.

Per Ara Parets ERC és més prioritari invertir en l’adquisició d’habitatge social o promoure la construcció d’habitatges de lloguer assequible que gastar-se milions d’euros en obra pública tal com s’ha vist en les obres de l’avinguda Espanya (1,5 milions d’euros) o del futur parc del Sot d’en Barriques (més d’1 milió d’euros).

La proposta del nostre grup arriba després de constatar que cada cop són més les famílies de Parets que tenen més dificultats per accedir a un habitatge de lloguer a un preu assequible.

Increment del preu mitjà d’habitatge de lloguer i compra

Segons dades publicades pel portal Nuroa, el preu mitjà de l’habitatge de compra ha pujat a Parets del Vallès un 101% en els darrers sis mesos, mentre que des de l’inici del nou any el preu mitjà de lloguer ha superat els 1.000 euros, sobretot per la manca d’oferta.